Forbrukslån med medlåntaker

Hvis du ikke får innvilget lån alene kan du søke med en medlåntaker. For forbrukslån er ikke dette særlig utbredt, mest fordi forbrukere ikke vet at dette er en mulighet. Du kan, på lik linje som ved billån og boliglån, søke om forbrukslån med medlåntaker. Her kan du lese mer om medlåntaker og fordelene med å søke om lån sammen med noen.

Hva er en medlåntaker?

En medlåntaker er ansvarlig på lik linje med låntaker.

En medlåntaker er en som er ansvarlig for lånet sammen med deg. De skriver navnet sitt på søknaden og signerer på lånepapirene.

Gjelden deles likt mellom begge låntakere, og de er like ansvarlige for lånet frem til det er nedbetalt. Hvis du som hovedlåntaker ikke betaler avdragene, er det medlåntaker som må betale.

Hvem kan være medlåntaker?

I hovedsak kan alle som kvalifiserer til å ta opp forbrukslån selv være en medlåntaker. Det er ingen bestemte regler knyttet til hvilken relasjon det må være mellom hovedsøker og medlåntaker. Du kan med andre ord velge hvem du ønsker å søke lån med, så lenge vedkommende møter bankens kriterier for medlåntakere.

Foreldre eller annen familie

Å ha foreldre som medlåntaker eller kausjonist er spesielt vanlig ved boliglån. Dette er en mulighet også ved usikrede lån. Har dine foreldre god likviditet kan du søke om forbrukslån sammen med dem. Dere inngår selv en avtale dere imellom om hvordan lånet skal nedbetales, og hvor lang tid det skal ta.

Kjæreste, samboer eller ektefelle

Som oftest er det samboere eller ektefelle som blir medlåntaker.

Skal forbrukslånet brukes til noe felles, slik som oppussing av felles hjem, en planlagt ferietur eller lignende, kan dere søke om forbrukslån sammen. Siden dere begge bruker lånet er det ryddigere at begge står som ansvarlig for lånet. Dere kan også lage en skriftlig avtale om hvor mye hver enkelt skal betale og hvordan dette skal fordeles på skattemeldingen.

Venner

Du kan også søke om forbrukslån med en venn som medlåntaker. Hvis du velger å søke med en venn er det viktig at dere har tillit til hverandre. Lag gjerne en skriftlig avtale slik at vennskapet ikke ødelegges av eventuelle økonomiske uenigheter i fremtiden.

Krav til medlåntaker

Når du søker om forbrukslån med medlåntaker stilles det krav til dere begge. Dette er økonomiske krav som banken stiller for å kunne innvilge lånet.

Medlåntaker må møte bankens minstekrav til alder og årlig inntekt, og kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. I tillegg påvirker eksisterende gjeld bankens vurdering av lånesøknaden.

Krav til alder og inntekt er internt satt av bankene og vil variere. Laveste aldersgrense for lån er 18 år, men enkelte banker krever at du er minst 25 år. Kravet til minimum årlig inntekt er 100 000 – 200 000 kroner. Dette må være skattbar inntekt.

Krav til medlåntaker er de samme som for låntaker.

Fordeling av gjeld

Et forbrukslån har en maksimal nedbetalingstid på fem år, og det kan hende at en av partene ønsker å fordele lånet før det er nedbetalt. Dette kan være på grunn av samlivsbrudd, et anstrengt forhold til medlåntakere på grunn av lånet, eller forandringer i den økonomiske situasjonen.

Hvis dere ønsker å formelt fordele gjelden dere imellom må dere ta kontakt med banken. En slik fordeling vil bli sett på som et brudd på forutsetningene som lå til grunn når lånet ble innvilget. På grunn av den reduserte sikkerheten avslår derfor mange banker dette. Det gjelder spesielt for lån med en høyere låneramme.

Fordel lånet med refinansiering

Hvis banken ikke vil dele opp lånet, eller la deg stå ansvarlig for lånet alene, kan du søke om et nytt lån. Skal dere begge nedbetale deler av lånet må dere begge søke om nytt lån og bruke det nye til å nedbetale deres andel av lånet. Ønsker du derimot å overta lånet alene uten medlåntaker kan du søke om refinansiering uten medlåntaker. Lånet blir da refinansiert og du står ansvarlig for refinansieringslånet alene.

Fordeler med medlåntaker

En høyere låneramme og en lavere rente er de to største fordelene med medlåntaker.

Når dere er to som står ansvarlig for lånet gir det flere fordeler, for eksempel høyere låneramme og lavere rente. Å være to gir også banken økt sikkerhet, noe som øker sjansen for å få innvilget lånet. Dere er også to om ansvaret, og skulle det dukke opp økonomiske vanskeligheter for den ene vil lånet fremdeles kunne nedbetales.

Høyere låneramme

Hvor mye lån du kan få innvilget avhenger av din årlige inntekt. Du kan ikke ha mer enn fem ganger årlig inntekt i samlet gjeld, og du må kunne håndtere en renteøkning på 5 %. Når du søker med en medlåntaker ser banken på begges inntekt og legger den samlede inntekten til grunn for hvor mye dere kan låne.

Eksempel: Du som hovedlåntaker har en årlig inntekt på 250 000 kroner, mens medlåntaker har 350 000 kroner. Samlet kan dere da ha en total gjeld på 3 millioner kroner.

Lavere rente

En medlåntaker sørger for at banken tar mindre risiko og dette betyr at banken kan gi lavere rente.

Renten på forbrukslån settes etter individuelle vurderinger av hver enkelt låntaker. Denne settes etter kredittscore og reflekterer risikoen banken tar ved å låne ut pengene.

Når det bare er én låntaker tar bankene en økt risiko, spesielt ved lån med et høyt lånebeløp. Er dere derimot to om lånet tar bankene en mindre risiko og kan tilby lån med en lavere rente.

Hvordan søke om forbrukslån med medlåntaker

Å søke om forbrukslån med medlåntaker er likt som alle andre søknader om lån. Du fyller inn etterspurt informasjon om deg, og huker av for at du søker med en medlåntaker. Da får du legge inn navn, fødsels- og personnummer og inntekt til dere begge. Når søknaden er sendt gjennomfører banken en kredittsjekk av dere begge.

Søk lån fra flere samtidig

Søk alltid lån hos flere banker for å oppnå beste tilbud.

Får å øke sjansene for å få innvilget lån er det fornuftig å søke om lån fra flere aktører samtidig. Dette kan du enkelt gjøre gjennom en låneagent. Søknaden er den samme uansett om du søker direkte i banken eller bruker en låneagent. Forskjellen er kun antallet som behandler den samme søknaden.

Når du søker hos flere øker du ikke bare sjansen for å få innvilget lånet, men du kan også oppnå et rimeligere lånetilbud.

Tips: Se også vår artikkel om lån på timen.

Forskjellen på medlåntaker og kausjonist

Når du søker om lån kan du gjøre dette på tre måter: alene, med en medlåntaker eller med en kausjonist. Hovedforskjellen mellom en medlåntaker og en kausjonist ligger i ansvaret de får for lånet. En medlåntaker tar opp lånet på lik linje som hovedlåntaker, mens en kausjonist kun stiller med en garanti.

Hvis betalingen uteblir kan banken når som helst kreve betaling fra medlåntaker. Men de må gjøre alt som er mulig for å innkreve lånet før de kan be om utbetaling av kausjonistens garanti.

Realkausjon og personkausjon

Kausjonen kan være en realkausjon eller en personkausjon. Som personkausjon stiller kausjonisten seg personlig ansvarlig for lånet og garanterer for betaling med egen inntekt. Ved realkausjon stiller kausjonisten med bolig eller annen fast eiendom som pant for lånet. Dette er mer aktuelt for lån med sikkerhet, slik som boliglån.

Bankene vil i hovedsak foretrekke forbrukslån med medlåntaker fremfor en kausjonist, men det er ikke umulig å få innvilget forbrukslån med kausjonist.

Oppsummering

  • En medlåntaker deler ansvaret for lånet med hovedlåntaker.
  • Medlåntakeren må møte bankens minstekrav for å kunne være medlåntaker.
  • Søker du om lån sammen med noen øker du sjansen for å få innvilget lånet.
  • Lånerammen kan bli høyere og rentene lavere om dere er to om lånet.
  • Å være to om låneforpliktelsene gir både dere og banken en ekstra sikkerhet.
  • Alle som møter bankens kriterier kan være medlåntaker.