Gjeldsproblemer

Det kan være mange grunner til at flere opplever å miste oversikt over egen økonomi, men dette betyr ikke at alt håp er ute. I denne artikkelen gir vi deg nyttig informasjon om hva du kan gjøre for å unngå gjeldsproblemer, og hva du kan gjøre om du først har havnet i økonomisk uføre.

Hvordan unngå gjeldsproblemer?

Nordmenn har lenge vært å finne på topplistene over gjeld i verden, og Norge ligger fortsatt høyt. Å ha gjeld er likevel ikke entydig med problemer eller dårlig økonomi, så lenge du har god orden på din personlige økonomi.

#1. Få god økonomisk oversikt

Lag en oversikt over inntekter og utgifter ved å kikke på bankutskriftene dine. På denne måten kan du se hvor pengene går samt begrensningene på hva du kan bruke.

Allerede før du skal søke om lån, er det viktig at du har god oversikt over egen økonomi. Begynn med en liste over alle dine månedlige inntekter, som lønn, hobby- eller leieinntekter. Barnebidrag, trygd eller stipend bør også inkluderes her.

Lag deretter en tilsvarende oversikt over faste utgifter til mat, transport, strøm og eventuell husleie og lignende. Dersom du har faste fritidsaktiviteter du bruker penger på, som medlemskap på treningsstudio må dette også inkluderes. Betaler du allerede ned på ett eller flere lån, må også disse inkluderes i oversikten.

For en fullstendig oversikt over utgiftene dine, kan du ta en titt på bankutskriftene dine. På denne måten ser du fort hva du bruker penger på, samt hvor det er mulig å spare.

#2. Sett opp et budsjett

Ved å sette opp et budsjett, vil du se hvor mye penger du har til overs hver måned. Trekk fra samlede utgifter fra samlet inntekt for å se hvor mye penger du har ekstra, før du planlegger å ta opp lån.

Reduser utgifter for å frigjøre midler og bli kvitt gjeldsproblemer

Det er veldig mange måter å spare penger på. En av dem er å se på strømforbruket ditt og hvor du kan kutte ned der.

Ved å se over dine faktiske månedlige utgifter og å sette opp et budsjett, får du en god oversikt over forbruksmønsteret ditt. På denne måten er det enklere å se hvilke utgifter som kan kuttes, uten at det føles som et stort tap i hverdagen.

Ofte er det ikke nødvendig med store endringer for å frigjøre midler i hverdagen. Faktisk er det som regel små, hyppige kjøp som utgjør store summer i slutten av måneden. For å nedbetale gjeld raskt og bli fortere gjeldsfri, er det nødvendig med litt ekstra disiplin.

Bolig

I hjemme har vi mange faste utgifter som er helt nødvendige, men det finnes likevel enkelte poster du kan spare på.

 • Strømforbruk: Slå av lyset i rom du ikke oppholder deg i, åpne vinduet i stedet for å slå på vifte. Ta på en ekstra genser i stedet for å slå på varmen.
 • Abonnement: Bytt til et rimeligere mobilabonnement i en periode, eller avslutt strømmetjenester du ikke bruker så ofte for å spare penger
 • Utleie av ubrukte rom: Eier du egen bolig og har soverom eller kjellerstue som ikke er i bruk, kan du tjene godt på å leie ut disse en periode. Den ekstra inntekten kommer godt med for å komme deg ut av gjeldsproblemer

Bil

Å eie og bruke bil i hverdagen koster penger. For mange er dette en luksus, mens det for andre er en ren nødvendighet.

 • Bruk sykkel fremfor bil for å spare penger og unngå gjeldsprblemer.

  Bruk sykkel: Ved å bruke sykkel i stedet for bil på sommerhalvåret, vil du fort redusere kostnader til både bensin og vedlikehold

 • Samkjøring: Hør med venner og kollegaer om dere kan avtale samkjøring til jobb for å redusere bilbruk

Offentlig transport

Bor du i eller nærme storbyene og er en hyppig bruker av offentlig transport, er det også enkelte grep du kan ta for å redusere kostnader.

 • Periodekort: Om du benytter deg av offentlig transport ofte, vil et periodekort nesten alltid være billigere enn en enkeltbillett. Få oversikt over hvor ofte du trenger å reise, og regn ut hvilket periodekort som passer best i din hverdag
 • Til fots eller på sykkel: Om du ikke trenger å reise over lange distanser, kan du også spare mye penger på å gå litt lenger eller bruke sykkel når det er mulig, i stedet for buss, tog eller trikk.

Mat

Også ved innkjøp av mat er det mulig å senke flere kostnader.

 • Kjøp varer på tilbud, velg det billigste alternativet og lag maten selv fremfor å spise ute.

  Planlegg menyer: Ved å planlegge ukemenyer og å kjøpe mat for flere dager, er det enklere å unngå handleturer mens du er sulten. Slik vil du automatisk bruke mindre penger på ekstra småting

 • Kjøp på tilbud: Ved å kjøpe mat og andre varer på tilbud, vil du også kunne spare mye penger i hverdagen. Handle gjerne varer du bruker mye av i store mengder når de er billige
 • Velg det billigste alternativet: Mange varer inneholder det samme, men har ulik pris. Derfor lønner det seg som oftest å velge den rimeligste varianten av samme vare for å spare penger

Når du allerede har gjeldsproblemer

Om du allerede har mye gjeld, bør du først se på hvordan du kan redusere denne. For å unngå gjeldsproblemer er det viktig å sørge for at alle nødvendige utgifter blir betalt i tide.

Et budsjett vil i tillegg til å gi deg god oversikt over din økonomiske hverdag hjelpe deg å planlegge økonomien din. Når du setter opp en oversikt over lånene dine, bør du inkludere renter og gebyrer ved siden av. Også nedbetalingstid bør inkluderes separat. Slik vil du se hvilket eller hvilke lån som bør prioriteres.

Kan du samle gjelden?

Et refinansieringslån lar deg kvitte deg med høy kredittkortgjeld ved å slå sammen flere mindre lån i et større lån.

Mange har flere kredittkort og diverse smålån som alle har ulik rente. Det kan lønne seg å undersøke om slik gjeld eventuelt kan samles under ett større lån, da du slik sparer mye penger. På denne måten vil du kun betale renter og gebyrer til én aktør, i tillegg til at du vil få en bedre oversikt over gjeldssituasjonen din og totalt lånebeløp.

Refinansiering med lån uten sikkerhet

Har du mange lån uten sikkerhet, vil det være en fordel å søke om refinansiering av disse. Da vil du ta opp et nytt forbrukslån, som erstatter andre lån ved å samle gjelden i et refinansieringslån. Du vil dermed redusere antall kreditorer og utgifter til renter, og vil få mer overskudd til faktisk nedbetaling av gjelden.

Refinansieringslån har ofte bedre vilkår, lavere rente og lengre nedbetalingstid som gjør lånet med overkommelig.

Ved å refinansiere gjelden din vil du også oppnå bedre betingelser på lånene dine. Dette kan du blant annet oppnå ved å bytte bank, eller ved å forhandle med din eksisterende dagligbank.

En hovedregel for refinansiering uten sikkerhet er at du ikke kan få tilbud om dårligere vilkår enn du har i dag. I noen tilfeller kan du derfor få tilbud om samme rente som du har på ett eller flere av dine eksisterende lån. Andre ganger kan du imidlertid oppleve å få en lavere rente enn du allerede har.

Forbrukslån er kjent for å ha høyere rente enn lån med sikkerhet, men det har også kortere nedbetalingstid. Det vil si at du vil bli kvitt gjelden raskere med denne lånetypen, som gir deg reduserte rentekostnader totalt sett. Dersom det er nødvendig, kan du likevel få innvilget en maksimal nedbetalingstid på inntil 15 år.

Kriterier til søkere som ønsker refinansiering av gjeld med forbrukslån:
 • Lånet kan ikke overstige den totale gjelden som skal refinansieres
 • Bankene kan ikke tilby høyere renter eller dårligere vilkår enn du har i dag
 • Nedbetalingstiden skal gjerne ikke overstige den du allerede har

Refinansiering med boliglån

Dersom du har bolig og fortsatt betaler lån for denne, kan du søke om å refinansiere med boliglånet. Da vil det totale boliglånet økes, og annen gjeld bakes inn i dette. Denne metoden kan ofte lønne seg, siden boliglånet har en lavere rente enn forbrukslån. I tillegg har du inntil 30 år på å nedbetale gjelden i sin helhet, som i mange tilfeller gir lavere månedlige beløp.

Refinansiering av boliglån og innbaking av utestående annen gjeld kan være gunstig for å både unngå gjeldsproblemer og samtidig hjelpe dem som allerde har gjeldsproblemer.

Om du ønsker å refinansiere med boliglånet er det viktig at du får en ny verdivurdering på boligen før du søker. Har boligen steget i verdi kan du nemlig låne mer penger med sikkerhet i denne, da belåningsgraden er redusert. Med lavere belåning kan du også oppnå bedre vilkår og en lavere rente, eller et høyere lånebeløp.

Du kan også søke om å øke boliglånet dersom du allerede har betalt ned en del på lånet. Dette skyldes at bankene kan innvilge lån inntil 85 % av boligens verdi.

Søk om refinansiering med sikkerhet i bolig

Bruk av kausjonist kan være en fordel i form av bedre lånevilkår.

Dersom du eier egen bolig, men har nedbetalt lånet på denne, kan du søke om refinansiering med sikkerhet i bolig. Også her vil du oppnå bedre vilkår og lavere renter, siden banken har en garanti for lånets nedbetaling.

Å stille med sikkerhet vil si at banken kan tvangsselge eiendelen du stiller sikkerhet i, dersom du som låntaker misligholder lånet. Banken tar dermed en lavere risiko ved å låne ut penger med sikkerhet i bolig, da de uansett vil få pengene tilbakebetalt.

Bruk kausjonist for å unngå gjeldsproblemer

Hvis du ikke eier egen bolig, kan du søke om refinansiering med en kausjonist. Da vil det stilles sikkerhet i kausjonistens bolig, og du vil få de samme betingelsene som dersom boligen hadde vært din egen. Her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at det er kausjonisten som er endelig ansvarlig for nedbetalingen av lånet dersom opprinnelig låntaker misligholder avtalen. Vanligvis er det foreldre som fungerer som kausjonister for sine barn, men du kan også høre med ektefeller eller andre familiemedlemmer.

Dette alternativet kan også lønne seg dersom inntekten din ikke er høy nok til å få innvilget den lånesummen du behøver.

Betalingsanmerkning er et tegn på gjeldsproblem

En betalingsanmerkning kan være en indikasjon på dårlig betalingsvilje og/eller betalingsevne.

Når du ikke betaler regninger eller purringer i tide, vil du etter hvert få en betalingsanmerkning. Dette er en indikasjon til banker og andre finansinstitusjoner om at du har dårlig betalingsvilje og/eller dårlig betjeningsevne, og kan føre til ytterligere gjeldsproblemer.

Dersom du allerede har flere kredittkort eller lån som du har problemer med å nedbetale, vil en betalingsanmerkning gjøre dette enda vanskeligere. Kravet vil nemlig øke betydelig, da du i tillegg til det opprinnelige beløpet må betale ekstra gebyrer og inkassosalærer.

Hvordan søke om lån med betalingsanmerkning

Har du fått én eller flere betalingsanmerkninger, vil du ikke kunne få innvilget lån uten sikkerhet. Du kan heller ikke refinansiere med forbrukslån, da du anses som en svært høy risiko for de fleste banker.

Et fåtall nisjebanker tilbyr refinansiering uten sikkerhet til søkere med betalingsanmerkninger, men til høyere renter enn vanlig. Dette er derfor ikke et godt alternativ dersom du allerede har gjeldsproblemer.

Å søke om lån med sikkerhet i bolig er nesten den eneste metoden du kan benytte deg av om du ønsker å refinansiere eller søke om lån med betalingsanmerkning. Du vil da få høyere renter enn vanlige boliglån, og i noen tilfeller stilles det krav om at beløpet må gå til nedbetaling av gjelden som ga deg betalingsanmerkningen. Sikkerheten kan stilles i både fast bolig, hytte eller fritidsbolig.

Bruk en lånemegler for å bli kvitt gjeldsproblemer

Når du skal søke om refinansiering, anbefaler vi at du benytter deg av en lånemegler. Dette vil spare deg for både tid og penger, da du slik kan søke hos flere banker samtidig. Ved å bruke en lånemegler sender du kun inn én søknad, som videresendes til alle bankene megleren samarbeider med.

Vanligvis samarbeider slike tjenester med mellom 15 og 25 banker, som alle vil sende deg sitt beste tilbud. Du kan dermed sammenligne tilbudene, og velge det som passer deg og din økonomi best.

En låneagent kan gjøre prosessen med å søke lån enklere da du fyller kun inn en søknad som i sin tur sendes til inntil 26 banker.

Alle banker vurderer kunder ulikt, og etter ulike kriterier. Det vil si at du kan oppleve å få avslag hos én bank, og innvilget søknad hos en annen. Du kan også få lavere renter hos enkelte banker, eller unngå termingebyr og andre ekstra kostnader.

Vanligvis vil du få svar i løpet av få minutter når du søker om lån eller refinansiering gjennom en lånemegler, men det vil sjeldent ta mer enn 24 timer.

Betal ned gjeld for å unngå gjeldsproblemer

Det er kanskje ikke like motiverende å betale ned på gjeld som å investere i fond eller sette inn penger på en sparekonto, men det er svært lønnsomt for å unngå gjeldsproblemer. Jo mer du betaler ned på gjelden din, dess fortere vil du være helt gjeldsfri og kunne bruke pengene til det du ønsker.

Når du har samlet gjelden din, er det viktig at du legger stor vekt på å betale ned kravet så fort som mulig. Her er det blant annet viktig å se på nedbetalingstid.

Velg en kortere nedbetalingstid for lave totale kostnader

Velg alltid kortest mulig nedbetalingstid for å redusere kostnadene.

Uavhengig av hvilken type lån du har, lønner det seg å betale ned gjelden raskt. At du har inntil 5, 15 eller 25 år på deg til å nedbetale lånene dine betyr ikke at du bør bruke så lang tid. En kortere nedbetalingstid gir nemlig høyere månedlige kostnader, men det totale beløpet blir lavere. Dette skyldes at du betaler renter og gebyrer over en kortere periode, som i lengden vil bli lønnsomt.

Velg derfor alltid den korteste nedbetalingen din økonomi kan håndtere, uten at du havner i nye økonomiske problemer.

Om du får inn ekstra inntekter, bør dette gå til å betale ned på lånet. Alle ekstra innbetalinger går nemlig direkte til avdrag, som vil si at lånet vil nedbetales raskere og de totale kostnadene vil reduseres.

Øk inntekter for å komme deg ut av gjeldsproblemer

Uansett om du har god oversikt og kontroll på nedbetalingen av lånene dine, eller du har problemer med dette, vil det lønne seg å betale inn ekstra. Strekker ikke de de vanlige inntektene dine til for å gjøre ekstra innbetalinger? Det finnes flere måter du kan prøve å øke inntekter på for å komme deg ut av en vanskelig økonomisk situasjon.

 • Jobb ekstra timer: Har du timebetaling og muligheten til å jobbe noen timer overtid, er dette en lønnsom måte å tjene litt mer penger på. Bruk overskuddet til å nedbetale gjeld for å bli fortere gjeldsfri
 • Feriepenger: Om du har gjeldsproblemer, bør du fokusere på nedbetaling av lån før du reiser på ferie. Bruk derfor feriepengene til å innfri dyre lån, og spar ferien til senere
 • Skattepenger: Får du igjen penger på skatten, kan du bruke det ekstra beløpet for å betale ned gjeld
 • Lønnsøkning: Har du gått opp i lønn og får mer utbetaling i måneden, er dette også en god mulighet for å øke dine månedlige avdrag. Du taper heller ingenting på å be om en lønnsøkning selv

Øk avdragene

Gjelden din reduseres for hvert avdrag du betaler. På samme måte kuttes også kostnadene til renter og gebyrer. Å øke avdragene er derfor en svært effektiv måte å redusere gjelden din og bli kvitt økonomiske problemer på.

Øk avdragene om du har muligheten til det. Dette vil være med på å redusere rentekostnadene.

Du kan selv velge hvordan du ønsker å fordele dine ekstra midler til avdrag. Likevel er det viktig at du ikke betaler mer enn du kan håndtere, og at du har nok til å leve selv om du nedbetaler gjeld.

Snøballmetoden

Det finnes spesielt to metoder du kan benytte for å redusere antall kreditorer raskest mulig. Én av dem er snøballmetoden, som går ut på å starte med nedbetaling av de minste lånene du har. Har du flere lån med samme beløp, starter du med det som har høyest rente.

Betal inn ekstra på dette lånet, og hold deg til minstebeløpet på resten. Da vil du bli kvitt ett lån raskere, som kan gi deg mer motivasjon når du går over til neste lån på listen. Slik vil du gradvis bevege deg over på større og større lånebeløp, som en snøball. Gjelden din blir derimot gradvis mindre og mindre.

Snøskredmetoden som løsning på gjeldsproblemer

Den andre metoden tar først for seg det dyreste lånet du har. Her vil du betale mest avdrag på det dyreste lånet, og forholde deg til minstebeløpet på resten. Dette er metoden som lønner seg mest i lengden, da de høyeste rentekostnadene reduseres ettersom det dyreste lånet er det første du blir ferdig med å nedbetale.

Snøskredmetoden kan derimot være litt mindre motiverende for mange, da det tar litt lenger tid før du ser et virkelig resultat. Dette gjelder spesielt dersom du har flere kreditorer. Da er det likevel viktig å fokusere på at gjelden stadig reduseres, og det totale beløpet reduseres jevnt. Du kan følge prosessen måned for måned, og kanskje belønne deg selv med andre motivasjonsfaktorer.

Forskudd på arv kan hjelpe deg ut av gjeldsproblemer

Dersom du er så heldig at du har foreldre eller besteforeldre som kan hjelpe deg med gjeldsproblemer så kan forskudd på eventuell arv være et alternativ.

For enkelte kan det være en mulighet å spørre foreldre eller besteforeldre om hjelp til å ordne opp i økonomien. Dette kan blant annet gjøres gjennom å få utbetalt et forskudd på eventuell arv.

Areavgiften falt bort i 2014, som gjør dette til et godt alternativ for å få tilgang til midler uten å måtte betale ekstra. Vær likevel oppmerksom at du må føre opp beløpet i skattemeldingen din dersom arven overstiger 100 000 kroner.

Et annet alternativ til dette, er om foreldrene dine ønsker å hjelpe deg økonomisk i form av å gi deg penger i gave. Dette regnes ikke som et arveoppgjør, men kan komme godt med til nedbetaling av lån for å komme deg ut av eller unngå gjeldsproblemer.

Forhandle deg frem til en bedre rente

Å forhandle om renten er noe av det viktigste du kan gjøre for egen personlig økonomi. Du bør likevel merke deg at du mest sannsynlig vil møte banker som ikke er like villige til å forhandle renten med deg. Dette avhenger også av hvilken type lån du ønsker å forhandle renten på.

Ofte vil det for eksempel være enklere å be om en bedre rente på boliglånet enn et forbrukslån. Dette skyldes bankens økte sikkerhet og lavere risiko grunnet sikkerhet i bolig, sammenlignet med forbrukslånet.

Undersøk renter i andre banker for sammenligning

Om du ønsker å forhandle om en bedre rente, bør du først sjekke hva andre banker kan tilby. For å gjøre dette kan du benytte deg av ulike finansportaler på nett, som gir deg gode oversikter over hvilke gjennomsnittlige renter ulike banker kan gi med dine betingelser.

Benytt deg av finansportaler og lånemeglere for å se konkurransedyktige renter før du forsøker å forhandle med banken om en bedre rente.

Dersom du viser dette til banken du har lån i, vil du øke sjansen din for å få lavere rente. Banken vil nemlig fortsette å ha deg som kunde, og vil gjøre sitt beste for å beholde deg. Dersom banken til tross for dette avslår søknaden din, kan du flytte lånet over i en annen bank som tilbyr bedre betingelser.

 • Skap konkurranse og la banken kjempe om å beholde deg som kunde
 • Vis til en bedret økonomi dersom du har høyere inntekt nå enn da lånet ble opprettet
 • Legg frem et ønske om å bli totalkunde i banken, der du flytter andre forsikringer og lån over til dem

Endre nedbetalingsplanen

Å forlenge nedbetalingsplanen din er ikke anbefalt, siden du da må betale renter og gebyrer over en lenger periode. Er du derimot i ferd med å havne i varige gjeldsproblemer, vil det naturligvis lønne seg å snakke med banken om dette.

De fleste typer lån tilbyr en fleksibel nedbetalingsplan, der du i stor grad selv kan bestemme hvordan nedbetalingen skal skje innen en maksimal periode. Blir avdragene for høye bør du derfor foreslå en ny nedbetalingsplan for banken, der du øker perioden med ett til tre år. Dette vil ikke nødvendigvis ha en stor innvirkning for banken, men vil kunne utgjøre en stor forskjell for deg.

Be om avdragsfrihet for å komme deg ut av gjeldsproblemer

Søk om avdragsfrihet for studielånet i en periode og benytt muligheten til å betale renter på dyrere lån.

Hvis du betaler ned på mange lån, kan du be om avdragsfrihet i en periode på noen av dem. Studielånet kan du for eksempel utsette i inntil 36 måneder uten ekstra kostnader, med unntak av den løpende renten.

Bruk pengene du får til overs på å nedbetale usikret gjeld, slik at du sitter igjen med mindre gjeld totalt. Når perioden er over og gjelden er lavere, kan du øke avdragene på andre lån. Slik vil du fort ta igjen den avdragsfrie perioden.

Søk om redusering eller sletting av gjeld

I noen få tilfeller kan du få slettet eller redusert deler av gjelden din. Dette gjelder spesielt kostnader knyttet til renter i inkassosaker. Du må kunne dokumentere at du har økonomiske problemer, og vise til hva du har mulighet til å betale.

Dersom du kan oppgjøre den totale summen raskt, vil det være mer sannsynlig at kreditorene går med på å slette rentekostnader. Dette fordi de slik er garantert å få noe innbetalt, enn at du ikke betaler tilbake noe.

Skulle du bli ufør eller alvorlig syk, kan du også søke om å få studielånet redusert eller slettet.

Kvitt deg med unødvendig kreditt

Om du allerede har havnet i gjeldsproblemer, eller er på vei ut eller inn av gjeldsproblemer, er det viktig å kvitte seg med unødvendig kreditt. På denne måten vil du unngå å forverre eksisterende problemer, eller havne i nok en økonomisk situasjon i fremtiden.

Kvitt deg med unødvendig kreditt for å unngå forverrelse av eksisterende gjeldsproblemer. Slett kredittkort, spesielt dem som har ubrukt kreditt.

Mange havner i gjeldsproblemer fordi de har og bruker mange kredittkort. Til tross for at mange kredittkortavtaler tilbyr en rentefri periode, krever dette at du betaler hele det utestående beløpet innen denne perioden. Dersom dette blir vanskelig på et tidspunkt vil gjelden fort bli stor, da rentene på slike kort er svært høye.

Ved å avslutte kredittkortavtaler du ikke behøver eller kvitte deg med kredittlån du ikke benytter deg av, vil du få en lavere gjeldsgrad. Selv ubrukt kreditt på for eksempel kredittkort teller nemlig som gjeld, og senker din kredittscore.

Høyere kredittscore gir bedre betingelser

Når du reduserer den totale gjelden din, får du også bedre betingelser på ytterligere lån, som refinansiering. Det teller også positivt i fremtiden om du klarer å nedbetale gjelden din, fjerne eventuelle betalingsanmerkninger og holde styr på økonomien. På denne måten får du bedre betalingshistorikk, og vil kunne søke om lån med bedre renter og betingelser i fremtiden, om nødvendig.

Etter gjeldsproblemet

Bygg opp en bufferkonto etter at du har blitt kvitt gjeldsproblemene.

Når du endelig har fått orden på økonomien din, bør du ta grep for å unngå å havne i gjeldsproblemer igjen i fremtiden. Dette kan du gjøre ved å spare litt penger hver måned, i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Bufferkontoen din bør ha en innestående sum som tilsvarer to til tre månedslønninger, om mulig.

Oppsummering

 • Det er viktig å ha god kontroll på egen økonomi for å unngå å havne i gjeldsproblemer.
 • Et budsjett hjelper deg å se hvor mye penger du har til overs hver måned for å betale ned på gjeld.
 • Dersom du har mange lån, bør du sette opp en oversikt over hvilke lån som skal nedbetales først. Velg selv om du ønsker å starte med det minste eller dyreste lånet.
 • Har du flere lån uten sikkerhet, kan du søke om refinansiering. Dette kan gjøres med forbrukslån, ved å øke boliglånet eller ved å stille sikkerhet i bolig.
 • Betalingsanmerkninger tilsvarer dårlig betjeningsevne, og gir en svært dårlig kredittscore.
 • For å refinansiere med betalingsanmerkning, må du kunne stille med sikkerhet i bolig.
 • Bli gjeldsfri raskere ved å gjøre ekstra innbetalinger eller øke de månedlige avdragene.
 • Reduser hverdagslig forbruk eller jobb litt ekstra for å kunne betale ned lån raskere.
 • Har du store gjeldsproblemer kan du be om avdragsfrihet og kun betale renter i en periode. Du kan også snakke med kreditor om å få redusert eller slettet deler av gjelden.
 • Kvitt deg med unødvendig kreditt for å bedre kredittscore, og dermed også lånevilkår.
 • En bufferkonto kan være behjelpelig for å unngå nye gjeldsproblemer i fremtiden.