Lån uten inntekt

Er det mulig å få lån uten å ha fast inntekt? Dette er et spørsmål mange stiller når de søker etter lånemuligheter. Her kan du lese mer om hva som kreves for å kunne søke om lån, og hvilke muligheter som finnes for de som ikke har fast inntekt.

Hva menes med fast inntekt?

Fast inntekt vil si inntekt som kommer fra en arbeidsgiver.

Når vi snakker om fast inntekt, er det inntekten som kommer fra en fast arbeidsgiver som vises til. Inntekten kan komme fra heltid- og deltidsjobb, og trenger ikke være et fast beløp hver måned. Enkelte har fastlønn og overtid, mens andre får betalt basert på hvor mange timer de jobber. Lønnen vil derfor kunne variere fra måned til måned, men den utbetales på en fastsatt dato, og er av en viss karakter hver måned.

Hvis du ikke har fast inntekt, er du ikke i et arbeidsforhold med en arbeidsgiver. Du kan derimot fremdeles motta inntekter. Dette kan være fra pensjon, trygd, sosiale stønader og sykepenger, eller næringsinntekter om du jobber frilans eller som selvstendig næringsdrivende.

Det finnes også en gruppe mennesker som ikke har inntekt fra verken arbeid eller andre ytelser. Dette gjelder for eksempel for studenter som mottar stipend, og arbeidsledige som ikke mottar noen sosial ytelse.

Kriterier for å få lån

Når bankene behandler en søknad om lån, vurderes denne opp mot deres interne kriterier samt kravene som er satt av myndighetene. For at bankene skal kunne innvilge lånesøknaden, må låntaker møte minstekravene.

Dette er minstekravene som stilles:

 • Et av kriteriene til å få et lån er at du har en inntekt.

  Alder: Den absolutt laveste aldersgrensen på lån er 18 år, men bankene kan selv sette en høyere intern aldersgrense. For lån uten sikkerhet varierer denne gjerne mellom 20–25 år

 • Inntekt: Du må ha en form for inntekt og møte bankens minstekrav til årlig inntekt. Det stilles derimot ingen krav om at inntekten må komme fra fast arbeid, men den må være skattbar
 • Bosted: For å kunne ta opp lån i Norge, må du ha fast bostedsadresse i landet. Det stilles også et krav om at du enten er folkeregistrert eller har et D-nummer
 • Statsborgerskap: Du må enten være norsk statsborger eller ha bodd fast i landet de siste tre årene
 • Betalingshistorikk: Søker du om lån uten sikkerhet, herunder forbrukslån og kredittkort, kan du ikke ha aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger
 • Gjeld: Totalt samlet gjeld, inkludert studielån, lån med og uten sikkerhet, kan ikke overstige fem ganger din årlige inntekt
 • Betjeningsevne: Du skal kunne betjene lånet, betale for å bo og likevel ha midler igjen til nødvendig livsopphold

Det er med andre ord ikke bare inntekten din som avgjør om du får lån eller ikke. Bankene gjør en individuell og helhetlig vurdering av din personlige økonomi før de avgjør om søknaden din kan innvilges.

Tips: Se også artikkelen vår om lån på minuttet.

Disse kan få lån uten inntekt

Enkelte grupper kan få innvilget lån selv uten fast inntekt, men for enkelte er det mer komplisert enn andre.

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få lån uten fast inntekt, men du må dokumentere at du har en form for inntekt.

Som selvstendig næringsdrivende har du ikke en fast inntekt, men du kan likevel søke om lån om du har tilstrekkelig betjeningsevne. Når du søker om lån oppgir du ikke informasjon om fast inntekt, men sender inn din skattemelding og næringsoppgave som dokumentasjon på inntekt. Hvis du nylig har startet opp, kan du vise til regnskapet ditt så langt i år.

Som selvstendig må du belage deg på å få innvilget et lavere lånebeløp enn hva låntakere med fast inntekt kan få. Dette skyldes at inntekten din regnes som mer usikker.

Frilansere

Jobber du frilans er inntekten din variabel, og kommer gjerne fra flere ulike oppdragsgivere. Du kan likevel få innvilget lån så lenge du kan dokumentere at du har inntekt. Har du registrert inntekten i skattemeldingen din, kan du vise til denne når du søker om lån. Du kan også legge ved lønnsslipper eller lignende dokumentasjon som viser tydelig hvor mye du tjener.

Uføretrygdet

Uføretrygdede har mulighet til å søke om å få innvilget lån uten sikkerhet til tross for at fast inntekt mangler.

Som uføretrygdet mottar du en fast uføretrygd fra NAV. Denne trygden kommer regelmessig, og du sidestilles derfor med personer som har fast inntekt. Du kan med andre ord søke om og få innvilget forbrukslån, og det er dine månedlige utbetalinger fra NAV som avgjør hvor mye lån du kan få.

Pensjonist

Som pensjonist vil søknaden om lån behandles på lik linje som hos personer med uføretrygd og fast inntekt. Dette fordi pensjonen regnes som en stabil utbetaling. Hvor mye du får utbetalt i pensjon hver måned gir grunnlaget for hvor mye lån du kan få.

Selv om inntekten din tilsier at du har betjeningsevne, kan det imidlertid være utfordrende for pensjonister å få innvilget forbrukslån. Mange banker har satt en øvre grense på forbrukslån til 70 år. Eventuelt kan du ikke være mer enn 75 år innen lånet er nedbetalt. Skulle dette by på utfordringer for deg, kan det være aktuelt å søke om seniorlån.

Student

Studenter og arbeidsledige kan også søke om å få lån uten sikkerhet til tross for mangel på fast inntekt.

En student som kun lever på studielån har ingen fast inntekt, og vil dermed få avslag på søknad om lån. Jobber du derimot deltid ved siden av studiene, kan bankene innvilge søknaden. De vil da vurdere inntekten din og gi lånetilbud basert på denne.

Som for pensjonister, kan også studenter oppleve utfordringer knyttet til alder. Er du under 20 år er det får banker som vil innvilge forbrukslån. Vi anbefaler derfor at du benytter deg av en låneagent. Da vil flere banker vurdere søknaden din, noe som øker sjansene dine.

Arbeidsledig

Er du arbeidsledig og mottar dagpenger, er det også en større utfordring å få innvilget lån. Dette er fordi dagpenger gis midlertidig mens du er uten jobb. Ytelsen kan gis i inntil to år med mulighet for forlengelse, men bankene regner ikke dette som stabilt nok. Det samme gjelder for AAP, selv om denne ytelsen kan gis i inntil tre år.

Hvis du kan stille med sikkerhet for lånet, er det derimot større sannsynlighet for at du får innvilget lån. Enkelte nisjebanker kan også være behjelpelige om du har økonomiske problemer.

Øk sjansene for å få innvilget lån uten inntekt

Hvis du ikke får innvilget lån alene, kan du søke om lån med en medlåntaker. Søker du om lån med sikkerhet er det mulig å benytte seg av en kausjonist, men med forbrukslån tilbyr ikke bankene dette.

Søk gjerne lån med en medlåntaker for å øke sjansene dine for et innvilget lån.

Når du søker om lån med en medlåntaker vil bankene vurdere begge søkeres inntekt og gjeld, og den vil samlet sett være det som avgjør om bankene innvilger søknaden eller ikke. Begge blir også ansvarlige for lånet, så hvis hovedlåntaker ikke betaler, vil medlåntaker måtte betale beløpet i sin helhet.

Det er vanlig å bruke foreldre eller partner som medlåntaker, men også venner, samboer og andre familiemedlemmer kan være medlåntakere.

Oppsummering

 • Det er ikke mulig å få innvilget lån uten inntekt, men du kan få innvilget lån uten fast inntekt.
 • For å få innvilget lånet, må du ha god betjeningsevne og møte bankens krav til alder og minste årlige inntekt.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få innvilget lån om de kan dokumentere sine inntekter grundig.
 • Uføretrygdede og pensjonister sidestilles med personer med fast inntekt, og kan få innvilget lån basert på deres månedlige utbetalinger.
 • Studenter kan få innvilget forbrukslån om de har en fast jobb ved siden av studiene.
 • Arbeidsledige, enten de mottar ytelser eller ikke, vil ikke få innvilget lån da dagpenger og AAP ikke regnes som en stabil inntekt.
 • Får du ikke innvilget lån alene grunnet lav inntekt, kan du søke om lån med medlåntaker.
 • Søk alltid om lån fra flere tilbydere, og velg det rimeligste lånetilbudet.
 • Vær forsiktig med å ta opp lån om du har lave eller meget variable inntekter.