Forbrukslån på timen

Takket være digitale løsninger og automatisk innhenting av nødvendig informasjon er det i dag mulig å få innvilget forbrukslån på timen. Dette betyr ikke at søknaden godkjennes og lånet står på konto innen kort tid. Det betyr at søknaden kan behandles raskt, gjerne i løpet av noen få minutter. Her kan du lese mer om forbrukslån på timen, og hvordan du kan gå frem for en rask behandling.

Søknad om forbrukslån på timen

Om du søker om et forbrukslån i dag så vil du får svar på søknaden nærmest umiddelbart.

Grunnen til at banker og finansinstitusjoner kan tilby lån på timen er de digitale løsningene. Bankene kommuniserer med hverandre og registre, og kan innhente nødvendig informasjon til kredittsjekk automatisk. Innhenting av informasjon samtykker du til når du sender inn søknad om forbrukslån og legitimerer deg med BankID.

Informasjonen bankene henter inn er knyttet til deg personlig og din økonomiske historie. Den brukes for å gjennomføre en kredittvurdering av deg, som avgjør om banken kan tilby lån automatisk eller om det kreves en manuell gjennomgang.

Bankenes fremgangsmåte

Søknad om lån uten sikkerhet vurderes etter bestemte kriterier, noen fastsatt gjennom lovgivning og andre gjennom interne retningslinjer satt av banken.

Sjekk av minstekrav

Det første banken gjør når de får inn en søknad om forbrukslån er å gjennomføre en sjekk av låntakeren. De sjekker at søkeren oppfyller bankens minstekrav til alder og årlig inntekt, samt om det er registrert noen inkassosaker eller betalingsanmerkning.

Minstekrav:

 • Må være fylt 20 år – flere banker har aldersgrense på 23 år
 • Fast bosted i Norge
 • Statsborgerskap eller norsk personnummer
 • Kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktiv inkasso
 • Årlige inntekten er minimum 120 000 – 250 000 kroner

Gjeldsregisteret

Når det er avklart om søkeren møter mistekravene eller ikke går søknaden til neste steg, sjekk av eksisterende gjeld. Bankene innhenter informasjon fra både Skatteetaten og Gjeldsregisteret for å få informasjon om all gjeld søkeren har.

På den måten kan de regne ut en søkers gjeldsgrad, og avgjøre om lånet kan innvilges eller ikke. En låntaker kan ikke ha mer enn fem ganger årlig inntekt i total gjeld, så overskrider gjeldsgraden dette kan ikke søknaden innvilges. Bankene vurderer samtidig om forbrukslånet kan håndteres med dagens inntekt.

Innvilgelse av lån

Hvis du oppfyller alle kravene vil du få tilbud om lån. Noen banker kan gi deg svar på dette nesten øyeblikkelig etter at søknaden er sendt. Andre vil bruke noe lenger tid, men hvor lån kan innvilges vil du få svar på søknad om forbrukslån på timen.

Du vil få melding på e-post eller sms når svaret er klart, om du ikke får svar umiddelbart etter at søknaden er sendt. Når du har fått et tilbud er det opp til deg om du vil inngå en avtale eller ikke.

Utbetaling av lånet

Dersom du godkjenner låneavtalen gjennom BankID, så vil du i mange sammenhenger få utbetalt lånet på dagen.

Selv om søknaden kan behandles i løpet av noen få minutter tar det lengre tid før lånet utbetales og pengene står på konto. For en enklere og raskere prosess anbefales det å signere digitalt med BankID. Når du signerer digitalt vil banken motta den signerte låneavtalen umiddelbart etter signering, og kan legge den til utbetaling enten samme dag eller dagen etter.

Normalt tar det mellom 24 og 48 timer fra banken har lagt lånet til utbetaling til det står på konto. Grunnen er at banken kun kan overføre penger seg imellom på bestemte tidspunkt. Det kan være du har pengene på konto samme dag som søknaden ble innvilget, spesielt hvis du søker tidlig morgen på en hverdag. Men dette avhenger av rask behandling av lånesøknad og at du signerer umiddelbart etter at låneavtalen er mottatt og bruker digital signering.

Forsinket utbetaling

I noen tilfeller vil du oppleve at det tar inntil 3 virkedager før lånet står på konto. Årsaker til dette er:

 • Helligdag eller helg mellom tidspunkt for søknad og utbetaling
 • Søker oppga feil opplysninger om kontonummer
 • Låneavtalen ble signert på papir og sendt per post
 • Søknaden måtte vurderes manuelt

Manuell gjennomgang av lånesøknad

I enkelte tilfeller vil bankene måtte gjøre en manuell vurdering av lånesøknad. Dette innebærer at en lånerådgiver i banken går over søknaden din, og potensielt innhenter mer informasjon om deg som lånsøker.

Manuell gjennomgang er relativt vanlig, spesielt om det stilles spørsmål rundt inntekt eller annen informasjon oppgitt i søknaden. I slike tilfeller vil banken gjerne be om ekstra opplysninger, som lønnslipper og skattemelding fra de siste årene.

En manuell kontroll av søknaden er og vanlig ved høyere lånebeløp, da det kreves mer sikkerhet for større lånebeløp enn mindre.

Hvordan øke sjansen for å få innvilget forbrukslån på timen

Kredittsjekk deg selv gjerne før du søker for å få en pekepinn på dine lånesjanser.

Det er flere grep du som låntaker kan ta for å sikre en rask behandling av lånesøknaden og således en raskere utbetaling.

Kredittsjekk deg selv

Bankene bruker kredittsjekken for å vurdere om de kan innvilge lån eller ikke. Har du en god score vil søknaden mest sannsynlig innvilges i løpet av en time. Om du har en dårlig score vil du enten få avslag eller trenge en manuell vurdering.

Kredittsjekker deg selv på forhånd vet du hvordan du ligger an, og hvor lang behandlingstid du kan forvente.

Signer elektronisk

Bruk av elektronisk søknad og elektronisk signatur forkorter søknadstiden og ventetiden på utbetaling. BankID er godkjent som verifisering av identitet ved søknad og som signering av lånepapirer.

Du kan velge mellom å bruke BankID på telefonen, installere appen eller bruke brikken du fikk tilsendt av banken.

Følg med på sms og e-post

Hvis du ikke får svar på søknaden umiddelbart etter at den er sendt vil du bli varslet når svaret er klart. Hold et øye med både e-post og telefonen, slik at du oppdager meldingen så snart den tikker inn.

Det er ditt ansvar å gi banken tilbakemelding på lånetilbudet, og hvor lang tid du bruker på å svare og signere avgjør hvor lang tid det tar før pengene står på konto.

Søk om mindre lånebeløp

En søknad om lån på 600 000 kroner krever gjerne en grundigere gjennomgang av søknaden enn et lån på 50 000 kroner. Vær konservativ når du søker om forbrukslån, og ikke søk om mer enn du har behov for.

Bruk av agent

En finansagent eller lånemegler behjelpelig med søknad om forbrukslån. Når du sender inn en søknad hos dem vil den formidles til alle bankene de samarbeider med, som gir økt mulighet for rask svar og innvilgelse av lånesøknad. Siden agenten sender søknaden din til alle sine samarbeidspartnere trenger ikke du bruke tid på å sende inn søknader, som forkorter hele prosessen.

Når du bruker en agent vil du også få muligheten til å sammenligne lånetilbudene, slik at du kan finne et rimelig lånetilbud.

Oppsummering

 • Forbrukslån på timen viser til behandlingstid, ikke utbetalt
 • Send søknad på ukedager, og tidlig på morgenen
 • Oppgi korrekt opplysninger om all etterspurt informasjon
 • Bruk en låneagent for å forkorte søknadsprosessen
 • Ha lønnsslipper og skattemelding tilgjengelig for etterspørsel
 • Bruk BankID for digital signering