Hvor mye kan jeg låne?

Et forbrukslån har en relativt høy låneramme til å være et lån uten sikkerhet. Hvor mye du faktisk får innvilget i lån vil derimot avhenge av din personlige økonomi. Din samlede inntekt, betalingsevne og hvor mye gjeld du har fra før vil være utslagsgivende når bankene vurderer lånesøknaden og hvor mye lån de kan innvilge.

Låneramme forbrukslån

Lån uten sikkerhet har en låneramme fra 1 000 til 600 000 kroner. De fleste forbrukslån har derimot et minstebeløp på mellom 10 000 og 20 000 kroner. Samtidig er lånebeløpet begrenset til fem ganger din årlige inntekt. Det betyr at er du for eksempel student og tjener 100 000 kroner i året, kan du maksimalt låne inntil 500 000 kroner, om du ikke har gjeld fra før. Har du eksisterende gjeld reduseres lånerammen i henhold til denne.

I tillegg til din årlige inntekt påvirkes lånerammen også av din betalingsevne. Det vil si hvor mye du har igjen etter at beløp som går til å dekke bolig, andre lån og levekostnader er trukket fra.

Tips: Se også lån 100 000: forbrukslånlavrente.com/lån-100-000/

Vurdering av lånesøknad

Det første bankene gjør når de mottar en søknad om lån er å sjekke låntaker opp mot sine kriterier. De ser da på søkerens alder, årlige inntekt og betalingshistorikk. Ulike banker har forskjellige krav knyttet til minstealder og minsteinntekt, samt betalingsevne. Med andre ord bør du ikke ha betalingsanmerkninger.

Møter låntaker bankens minstekrav vil det utføres en kredittsjekk. Her henter banken inn informasjon om din personlige økonomi, hvilken tilknytning du har til næringslivet, og gjør en vurdering av søknaden i henhold til din kredittscore.

Høy score tilsier god betalingsevne, og du regnes som en sikker betaler. Personer i denne gruppen har større sannsynlighet for å få innvilget høyere lånebeløp med bedre rentevilkår. Lav score tilsier økt risiko, og personer i denne gruppen vil enten få avslag på søknad eller eventuelt få innvilget mindre lån med høye renter.

Retningslinjer for lån og nedbetaling

Januar 2021 trådte den nye utlånsforskriften i kraft. Enkelt forklart er dette en sammenslåing av den tidligere boliglånsforskriften og retningslinjer for forbrukslån. Den nye forskriften dikterer hvordan bankene skal vurdere søknader, og stiller noen spesielle krav når det kommer til forbrukslån. Kravene er som følger:

  1. Samlet gjeldsgrad kan ikke overstige fem ganger årlig inntekt.
  2. Inntekten skal gjennom en stresstest og må tåle en renteoppgang på 3 %.
  3. Lånet skal ha faste, månedlige avdrag.
  4. Maksimal nedbetalingstid kan ikke overstige fem år.

Noen unntak

Når banken vurderer hvor mye du kan låne ser de i tillegg på hva lånet skal gå til. Søker du om forbrukslån til refinansiering vurderes søknaden etter andre kriterier. Her vil bankene for eksempel ikke regne lånebeløpet inn som økt gjeldsgrad, og du kan bruke mer enn fem år på nedbetalingen. For å få forlenget nedbetalingstid må lånet totalt sett ikke bli dyrere enn med dagens løsning.

Lån med medlåntaker

Får du ikke innvilget forbrukslån alene kan du søke om lån med en medlåntaker. Er dere to om lånet vil den samlede inntekten være høyere, og sannsynligheten for å få innvilget lån er dermed større. Velger du å søke med en medlåntaker blir begges personlige økonomi tatt med i vurderingen av lånesøknaden. Begge er også like ansvarlige for lånet, så om en part ikke betaler, vil banken kreve pengene fra den andre parten.

Når dere er to om lånet kan bankene innvilge et høyere lånebeløp, inntil 600 000 kroner. Dette er maksbeløpet for forbrukslån. Ønsker man et høyere lån enn dette må man søke om lån med sikkerhet i bolig.

Før du søker

For å være sikker på at du kan betjene det lånet du tar opp, er det viktig å lage et budsjett. Sett opp alt du har av faste inntekter hver måned, og finn ut hva du har av utgifter. Den mest effektive måten å sjekke utgiftsposten er å se hvor mye du har brukt de siste tolv månedene og ta et gjennomsnitt. Dette gir deg en god pekepinn på hva du kan forvente å bruke. Har du hatt noen ekstraordinære utgifter kan disse trekkes fra før du regner ut gjennomsnittet.

Med et budsjett på plass vet du hvor mye du har å rutte med hver måned, og hvor mye som står igjen etter at du har dekket faste kostnader. Dette beløpet er hva du kan bruke på nedbetaling av gjeld hver måned.

For å sjekke om beløpet er tilstrekkelig kan du bruke en lånekalkulator. Kalkulatoren gir deg et estimat på hva lånet vil koste både månedlig og totalt sett med en estimert rente.

Hvor mye du vil måtte betale i renter kan du ikke vite med sikkerhet før du har søkt om og fått svar på lånesøknad. Å sende inn en søknad er helt uforpliktende, og du kan alltid velge å takke nei om lånetilbudene ikke passer deg og ditt behov.

Oppsummering

  1. Du kan maksimalt låne 600 000 uten sikkerhet.
  2. Din årlige inntekt og gjeldsgrad dikterer hvor mye du kan få innvilget.
  3. Det gjøres en kredittvurdering av deg når du søker om lån.
  4. Kredittvurderingen brukes for å vurdere lånebeløp og rentenivå.
  5. Er dere to om lånet vil lånebeløpet bli høyere.