Låne penger uten sikkerhet

Dersom du har behov for et lån, men ikke ønsker eller har mulighet til å stille sikkerhet, kan du søke om å låne penger uten sikkerhet. Her får du informasjon om hvordan du kan søke om å låne penger, hvordan bankene vurderer søknaden, og hva du selv kan gjøre for å få det rimeligste lånetilbudet.

Hvorfor låne penger uten sikkerhet?

Du kan bruke pengene til hva du måtte ønske når du søker om forbruksån uten sikkerhet.

Det finnes mange grunner til hvorfor en har behov for å låne penger. Blant annet kan det dreie seg om et behov for å dekke plutselige og uforutsette utgifter. Det kan også dreie seg om en ønsket oppussing av primær -eller sekundærboligen. Et annet formål flere ønsker å benytte et usikret lån til er å refinansiere annen gjeld.

Ettersom et lån uten sikkerhet ikke krever sikkerhet, er det heller ikke noen krav fra banken om hva pengene skal brukes til. Dette gjør denne lånetypen også svært populær. Det er kun dersom du ønsker å bruke pengene til refinansiering, at pengene får et øremerket formål.

Ved refinansiering vil banken benytte pengene du låner til å betale ut kreditorene dine. Ellers er lån uten sikkerhet ment å være et lån der du selv bestemmer formålet.

Ulike type lån

Lån uten sikkerhet inkluderer også kredittkort.

Når det er snakk om lån uten sikkerhet, innebefatter ikke dette kun forbrukslån. I denne kategorien finner du også kredittkort. Det vil for eksempel være mer fordelaktig for deg å ta i bruk et kredittkort om formålet med lånet er å handle inn hvitevarer eller møbler til hjemmet.

Med et kredittkort får du mange fordeler, som blant annet bonus på kjøp og rentefri betalingsutsettelse. I tillegg er du kun ansvarlig for å betale tilbake det du faktisk har brukt av kredittrammen du har tilgjengelig.

Betaler du tilbake det du har lånt innenfor den rentefrie perioden, vil du dermed ikke betale mer enn du har brukt. Du slipper med andre ord unna rentekostnadene som du ellers ville fått på et forbrukslån.

Bruksområder ved lån av penger

Når du søker om å låne penger, vil du bli bedt om å oppgi en kategori som formålet med lånet faller inn under. Dette kan blant annet dreie seg om ferie, forbruk, oppussing, båt eller inventar. Med unntak av refinansiering brukes denne informasjonen kun til analysering av pengebruken blant lånekundene.

Dette påvirker altså derfor ikke hvordan banken behandler søknaden. Siden du kan bruke lånet etter eget ønske, vil ikke bankene kunne fange opp hva lånet faktisk brukes til. Det betyr at selv om du oppgir at du ønsker å benytte lånet til oppussing, vil ikke banken kunne kreve at du dermed ikke kan benytte det til ferie.

Låne penger til refinansiering

Betaler du ned på flere dyre lån, kan refinansiering være et godt grep for en bedre økonomisk hverdag. Ved å låne penger til refinansiering får du samlet alle utgiftene til gjeld i en post, som gir deg bedre oversikt og muligheten til å bli gjeldfri raskere siden mer av de månedlige avdragene går til nedbetaling av gjeld.

En refinansiering kan være et godt grep for mange og deres økonomiske situasjon. En refinansiering vil senke lånekostnadene dine og gi deg en bedre oversikt over gjelden du har.

Du kan også oppnå bedre vilkår når du refinansierer, siden høyere lånebeløp tradisjonelt sett har lavere renter enn mindre lån. Samtidig vil du få lavere utgifter til renter, siden du nedbetaler på et lån fremfor flere.

Du vil også få lavere kostnader, siden du kun betaler termingebyr til en aktør. Med andre ord, du kan spare flere tusen kroner på å samle gjelden din. Samtidig, siden du får bedre oversikt reduserer du sjansen for å få økonomiske problemer senere.

Lånebeløp når du låner penger

Siden det ikke stilles sikkerhet for denne type lån, er lånerammen lavere enn på for eksempel boliglån. Hvor mye du faktisk kan låne avhenger av flere faktorer. Blant annet vil inntekten din innvirke på hvor mye du kan låne. I tillegg finnes det begrensninger når det gjelder hvor mye du som privatperson kan ha i total gjeld.

Du kan ikke låne mer enn fem ganger din årlige inntekt. Husk også at ubenyttet kreditt fra kredittkort tas med i beregningen din for maksimalt av hva du kan låne.

Lovverket sier at du ikke kan låne mer enn fem ganger din årlige inntekt. Det betyr at du kan med en inntekt på 450 000 kroner ha inntil 2,25 millioner i samlet gjeld. Dette inkluderer boliglån, billån, studielån og eventuelle kredittkort og forbrukslån.

Her er det viktig å merke seg at dersom du har et kredittkort med en innvilget kredittramme på 150 000 kroner, vil hele kreditten bli lagt til totalen. Det spiller ingen rolle om du har brukt kredittkortet eller ikke. Vil du derfor senke din totale gjeld, bør du derfor avslutte kredittkortet.

Forbrukslån har en låneramme på inntil 600 000 kroner, men denne summen varierer mellom aktørene. Enkelte banker tilbyr kun mindre lån opptil 100 000 kroner. Andre har en låneramme mellom 250 000 – 500 000 kroner.

Når du skal låne penger uten sikkerhet er det i tillegg en begrensning i hvor lite du kan søke om i lån. Som oftest har bankene et minstebeløp fra 1 000 kroner for smålån, mens det er mer normalt med en minstesum på 10 000 kroner for et mer tradisjonelt lån uten sikkerhet. Søker du derimot om et kredittkort vil du oppleve at kredittrammen som oftest ligger på mellom 10 000 – 150 000 kroner.

Nedbetalingstid ved lån av penger

Dersom du refinansierer hele eller deler av gjelden din så kan nedbetalingstiden økes helt opptil 15 år.

Nedbetalingstid på forbrukslån er maksimalt på fem år, helt uavhengig av hvor mye du låner. Dette gjelder også uavhengig av om du har kredittkort, smålån eller forbrukslån. Det finnes derimot unntak til denne regelen, og det er hvis du søker om lån til refinansiering.

Ved refinansiering av allerede eksisterende gjeld kan du få inntil 15 års nedbetalingstid. Dette er en vurdering som skjer individuelt, og det vil her hensyntas det som er til det beste for din økonomi.

Du kan også velge å innfri lånet raskere enn hva du forpliktet deg til ved inngåelse av låneavtalen. Dette kan du gjøre ved å øke dine månedlige avdrag eller nedbetale gjelden i sin helhet.

Ønsker du å innfri lånet i sin helhet må du ta kontakt med banken, slik at du får oppgitt riktig sum med tanke på renteutgifter. Her skiller nemlig fastrentelån seg fra lån med en flytende rente.

Har du et lån der du har valgt å ha en fast rente, vil det i de fleste tilfeller tilkomme et gebyr for å betale ut lånet tidligere enn antatt. Med en flytende rente kan du stort sett betale ned lånet med en gang uten å betale et gebyr.

Hva koster det å låne penger uten sikkerhet?

En høy kredittscore tilsier at du kan låne penger til en lavere rente.

Det er flere faktorer som påvirker kostnadene for ved lån av penger uten sikkerhet. Blant de faktorene som avgjør hva de ulike kostnadene blir er:

 • Banken du søker lån i
 • Hvor mye du ønsker å låne
 • Ønsket nedbetalingstid
 • Din personlige økonomi
 • Kredittscoren din

Det er blant annet kredittscoren din som blir brukt for å fastsette renten på lånet banken vil tilby deg. Kredittscoren bygger på en helhetlig vurdering av din økonomi og blir regnet ut basert på:

 • Inntekten din
 • Alderen din
 • Gjelden din
 • Formuen din
 • Eventuelle betalingsanmerkninger

Det er dette som vil danne grunnlaget for hvilken rente banken kan sette på lånet du søker. Har du en høy kredittscore vil dette tilsi at det er tryggere å låne ut penger til deg enn om du har en lavere kredittscore. Når renten fastsettes, vil du få opplyst to ulike renter; nominell og effektiv rente.

Nominelle og effektive renter ved lån av penger

Renter på lån deles inn i to kategorier, nominelle og effektive renter. Når du skal søke om lån er det viktig å vite om forskjellen på disse.

Nominell rente er hva du betaler for å låne penger av banken. Effektiv rente er hva du faktisk betaler for lånet inkludert alle gebyrer og ekstra kostnader. Det er derfor lurt å se på den effektive renten når du skal søke om lån, da det er denne som gir deg et realistisk bilde på hva lånet faktisk vil koste.

På forbrukslån ligger den nominelle renten vanligvis mellom 5 % og 25 %, mens den effektive renten kan variere fra 5,05 % og 49,5 %. Det vil på forhånd være fullstendig umulig å si noe om hva et lån til koste deg. Dette er noe du vil vite med sikkerhet når du har mottatt et lånetilbud fra en bank.

Gebyrer og andre kostnader

asd

I tillegg til rentekostnader, vil det også tilkomme ulike gebyr med opprettelse av et lån uten sikkerhet. For forbrukslån gjelder to faste gebyr, samt at du kan bli belastet et ekstra gebyr for faktura tilsendt i posten.

Hver termin blir du belastet et termingebyr. Dette ligger gjerne mellom 0 og 100 kroner, og fastsettes av hver enkelt bank. Her er det mulig å kunne spare litt penger årlig på å velge den banken som har lavest termingebyr.

I tillegg må du betale et etableringsgebyr når du inngår en avtale om lån. Du får ikke en egen regning på gebyret, da dette betales samtidig som du nedbetaler lånet. Beløpet varierer, men ligger som regel rundt 900 kroner.

Det er noen banker som tilbyr å låne penger der det ikke foreligger et etableringsgebyr. Ønsker du derfor å kutte ned på den totale kostnaden for lånet, bør du derfor søke lån i disse bankene.

Hvordan låne penger med lave kostnader?

Alle som søker om lån er opptatt av å få de beste vilkårene i form av lave kostnader, lave renter og en overkommelig nedbetalingstid. Det finnes såpass mange aktører å velge mellom at det skal være mulig å finne et godt og rimelig lånetilbud tilpasset deg og din økonomi.

asd

De beste vilkårene får du om du har en god kredittscore. Ta derfor en kredittsjekk av deg selv før du søker om lån. På denne måten ser du enkelt hvordan økonomien din ligger an.

Har du en score over 30 kan du forvente å få lånet innvilget, mens de beste vilkårene får du om scoren din er over 70.

Dersom du søker sammen med en annen, vil lånet som regel bli gitt med bedre betingelser. Så hvis du ikke får innvilget lån med gode betingelser alene, kan du søke med en medlåntaker. Når dere er to om lånet kan bankene tilby et høyere lånebeløp med lavere renter og bedre betingelser.

Søknad om lån uten sikkerhet

Når du skal søke om å låne penger uten sikkerhet er hele søknadsprosessen digital, noe som gjør at søknaden kan behandles raskt. Du kan oppleve å få svar umiddelbart etter at søknaden er sendt, og senest innen 48 timer.

I noen tilfeller vil det kreves en manuell gjennomgang av søknaden før den kan innvilges. Det vil i disse tilfeller ta lenger tid å behandle søknaden. Du vil da få beskjed om dette der du blir bedt om å eventuelt ettersende dokumentasjon.

Søk om lån fra flere tilbydere

Når du skal søke om å låne penger er det viktig å innhente tilbud fra flere ulike aktører. Det finnes mange på markedet, og alle tilbyr lån etter ulike kriterier og satser på både renter og gebyrer. Så ved å søke hos flere, øker du samtidig sjansen din for å få innvilget lån. I tillegg vil du øke mulighetene dine for å få et lån med svært gode betingelser.

asd

Den enkleste måten å søke om lån fra flere aktører på er å bruke en finansagent. Agenten fungerer som en tredjepart, og er ikke en tilbyder av lån. Den formidler lånetilbud til deg fra sine samarbeidende banker. Det er helt gratis og uforpliktende å søke om lån gjennom en finansagent. Du bestemmer selv hvilke tilbud du ønsker å takke ja til og hvilke du ønsker å avslå.

Valg av lånetilbud

Når du har søkt om lån og fått lånetilbud i retur, er det viktig å sammenligne slik at du kan velge det beste og rimeligste alternativet. Å finne frem til det tilbudet som passer deg og din økonomi best, kan være utfordrende. Tilbudene inkluderer både nominell og effektiv rente, samt kostnader på gebyrer, månedlige avdrag og nedbetalingstid. Dette kan virke som svært mye informasjon som du må sette deg inn i.

For å gjøre det enklest for deg selv kan du starte med å se på de totale kostnadene. Hva vil lånet faktisk koste deg? Mange henger seg opp i rentene, men de totale kostnadene inkluderer også rentene. Ved å se på disse kan du enkelt finne det lånet som er rimeligst totalt sett. Da kan du også velge det lånetilbudet som har de beste betingelsene. For det lånet som koster deg minst, har som regel også de laveste rentesatsene.

Utbetaling av lån uten sikkerhet

asd

Mange banker som tilbyr deg å låne penger, reklamerer med lån på dagen. Dette betyr ikke at pengene står på konto samme dag som lånet ble utbetalt. Uttrykket viser til mulighetene for å få innvilget lån på dagen ettersom den leveres digitalt og blir ofte behandlet automatisk.

Når søknaden er ferdigbehandlet vil det likevel kunne ta noe tid før du får pengene utbetalt. Først og fremst må du takke ja til tilbudet og signere avtalen om lån. Det kommer frem av finansavtaleloven at det ikke kan utbetales lån før det foreligger en signatur på en avtale som i tillegg skal være forhåndsgitt. Som en hovedregel vil det ta mellom 1-3 virkedager før pengene er registrert på konto.

Låne penger med betalingsanmerkning

Et av kravene bankene stiller til deg som låntaker er at du har god betalingshistorikk. I dette ligger det at du ikke kan ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker når du søker om lån uten sikkerhet.

asd

Befinner du deg derfor i en situasjon der du har behov for å låne penger, men har en negativ betalingshistorikk, vil det å få innvilget lån kunne være utfordrende. Det finnes likevel to ulike måter du kan gå frem på for å få innvilget et lån i denne situasjonen.

Du kan enten betale ut gjelden som er skyld i at du har en registrert betalingsanmerkning. Denne vil da slettes umiddelbart etter at kravet er gjort opp. Et annet alternativ er å søke om lån der du stiller sikkerhet for lånet. Sikkerheten må i all hovedsak være pant i bolig eller annen fast eiendom.

Et siste alternativ som også muliggjør et lån med betalingsanmerkning er om du kan få med deg noen til å søke lån sammen med deg. Med en medlåntaker eller kausjonist kan du benytte deg av deres eiendom som sikkerhet for lånet.

Årsaker til avslag om å låne penger

Når bankene behandler en lånesøknad vurderes du som låntaker opp mot bankens interne kriterier. I tillegg til dette vurderes også myndighetenes krav til deg som lånetaker opp mot økonomien din. Det er derfor flere grunner til at du eventuelt opplever å få avslag på lånesøknaden din.

I de fleste tilfeller vil ikke banken opplyse om dette direkte i svaret på søknaden, men dersom du tar kontakt med banken vil de opplyse deg om dette. Det kan være lurt å ta kontakt med banken dersom du får et avslag. På den måten får du svar på hvilke faktorer som var avgjørende for avslaget og dermed også hva du kan endre på i økonomien din.

Vanlige årsaker til avslag

 • asd

  For ung eller gammel – du må være minst 18 år, men flere banker har høyere aldersgrense. I tillegg må du være under 75 år, 70 hos enkelte.

 • For lav inntekt – inntekten din møter ikke bankens minstekrav, eller du har for lav inntekt i forhold til lånesummen. Søk om et mindre lån eller se om du kan få økt inntektene dine.
 • For høy totalgjeld – du kan ikke låne mer enn fem ganger din årlige inntekt, og har du gjeld fra før reduserer den hvor mye du kan låne.
 • Negativ betalingshistorikk – betalingsanmerkninger gir automatisk avslag, mens bankene kan bruke mer skjønn i saker med inkasso.

Oppsummering

 • Det er ingen krav om sikkerhet eller egenandel når du søker om lån av penger uten sikkerhet. Dette gjør lånet mer tilgjengelig for flere lånekunder.
 • Kriteriene for å få innvilget låne uten sikkerhet er ikke like strenge som på boliglån, men du må fremdeles møte krav til alder, inntekt og betalingshistorikk.
 • En av de beste måtene å søke om lån på, er gjennom en finansagent. Da innhenter du flere tilbud samtidig og lar bankene konkurrere om deg.
 • Det beste lånetilbudet er det som koster minst over tid, altså det lånet med de laveste rentene og korteste nedbetalingstiden.
 • Forbrukslån har flere bruksområder og banken krever ikke at du oppgir et nøyaktig formål når du søker
 • Du kan låne penger uten sikkerhet med en nedbetalingstid opptil 15 år dersom du ønsker å bruke lånet til refinansiering av annen gjeld.
 • Hvor mye et lån vil koste avhenger av hvilke betingelser du får på lånet, samt hvor raskt du nedbetaler lånet. Ved å betale inn ekstra når du har mulighet, reduserer du rentekostnadene og kan bli gjeldfri raskere.
 • Får du ikke innvilget lån alene kan du søke om å låne penger med en medlåntaker. Er dere to om lånet vil du også kunne få innvilget lån med lavere rente.
 • Det er en samlet og helhetlig vurdering av deg og din økonomi som vil avgjøre om banken vil innvilge eller avslå lånesøknaden din.