Lån med betalingsanmerkning

Har du fått en betalingsanmerkning vil det automatisk bli vanskeligere å få innvilget lån, spesielt uten sikkerhet. Det er kun et fåtall av banker i Norge som tilbyr lån til personer med dårlig betalingshistorikk, og disse krever at du stiller med sikkerhet. Her kan du lese mer om hvordan du går fram for å rydde opp i gjelden din, selv med betalingsanmerkning.

Hvordan få lån med betalingsanmerkning?

Å få innvilget lån når du allerede har en betalingsanmerkning kan være vanskelig.

Når du søker om lån, enten det er et lån med eller uten sikkerhet, gjør bankene en kredittvurdering av deg som kunde. Det betyr at de innhenter informasjon om din personlige økonomi, som blant annet viser om du har anmerkninger eller ikke.

Hvis du har en anmerkning, vil du få automatisk avslag på lån uten sikkerhet. Grunnen til dette er at du med en betalingsanmerkning har dårlig kredittscore, og dermed regnes som en risikabel lånekunde av banken.

Dette betyr derimot ikke automatisk at du ikke får innvilget lån om du har behov for det. Det kreves kun litt ekstra av deg, som blant annet sikkerhet i fast eiendom. Du må også kunne vise til en sikker inntekt, og lånet skal gå til refinansiering av gjelden som ga deg problemer. Eventuelt nedbetaling av kravene som ga deg betalingsanmerkning.

Krav om sikkerhet

Kravet om sikkerhet i fast eiendom handler om risiko. Når bankene har sikkerhet for lånet tar de en mindre risiko, og kan dermed innvilge lån selv om du har betalingsanmerkninger.

Dersom du har en betalingsanmerkning krever de fleste bankene at du kan stille med sikkerhet for lånet.

Som sikkerhet godtar banken fast eiendom registrert på deg selv, som kan være både bolig, hytte og fritidseiendom. Hvis du ikke eier noe av dette selv, kan du søke om lån med en kausjonist.

Kausjonisten stiller da sin egen bolig som sikkerhet for lånet, fram til lånet er nedbetalt.

Krav om betjeningsevne

I tillegg til å stille med sikkerhet må du selv ha en inntekt som tilsier at du kan betjene lånet, samtidig som du har midler til både å bo og å leve. Inntekten må ikke komme fra fast arbeid, men den må ha vært stabil over tid. Med andre ord, jobber du freelance eller er selvstendig næringsdrivende kan du få innvilget lån.

Størrelse på lånet

Hvor mye du kan låne avhenger av hvilken bank du søker lån i, og hvilken verdi eiendommen du stiller som sikkerhet har. Minstebeløpene er derimot relativt høye, mellom 200 000 og 300 000 kroner. Om du har behov for et mindre lånebeløp enn dette, kan altså andre alternativer passe deg bedre.

Vær oppmerksom på at maksimalt lånebeløp kan ikke overstige 85 % av boligens markedsverdi

Maksimalt lånebeløp kan ikke overstige 85 % av boligens markedsverdi. Stiller du med sikkerhet i hytte eller fritidsbolig, kan ikke lånet overstige 80 % av markedsverdien. Har boligen din en markedsverdi på 5 millioner kroner, kan du altså låne inntil 4,25 millioner kroner.

Du må også ha en inntekt som tilsier at du kan håndtere lånet, men det kan overstige fem ganger årlig inntekt. Dette skyldes at bankene kan fravike dette kravet når det gjelder refinansiering, om det slik blir enklere for deg å betjene gjelden.

Tips: Se også vår artikkel om lån med sikkerhet i bolig

Renter og kostnader

Når bankene innvilger lån til personer med betalingsanmerkning tar de en viss risiko, selv om det stilles sikkerhet for lånet. Derfor en rentene på denne typen lån høyere enn om du hadde kunnet refinansiere boliglånet i en sparebank. Samtidig er rentene betydelig lavere enn på gjeld som har gått til inkasso.

Hvor høye rentene blir avhenger av din inntekt og sikkerhet for lånet, men du må regne med en rente på minst 6–7 %. Til sammenligning har forbrukslån i gjennomsnitt en rente på 12 %.

Søknad om lån med betalingsanmerkning

Når du skal søke om lån, lønner det seg alltid å søke hos flere banker samtidig. Det er gratis og uforpliktende å søke, og du binder deg ikke til noen avtale før du har signert gjeldsbrevet. Du kan med andre ord søke om lån hos alle bankene på markedet samtidig, og vente til alle har svart før du signerer.

Alle tilbudene er nemlig gyldig i 30 dager, så du har god tid til å undersøke markedet og vurdere tilbudene.

Send gjerne inn søknaden gjennom en finansagent som i sin tur sender den videre til opptil 26 banker samtidig. Dette forbedrer sjansene dine om innvilgelse i tillegg til et bedre tilbud.

Vi anbefaler at du sender inn søknad om lån gjennom en låneagent, fremfor å sende til alle aktuelle banker. Dette er mindre tidkrevende, da du kun trenger å sende inn én søknad. Du vil også få en bedre oversikt over alle lånetilbudene som kommer inn.

Det finnes flere låneagenter på markedet, og vi anbefaler å benytte deg av de som samarbeider med flest banker. UNO Finans, AXO Finans og Lendo er blant aktørene som samarbeider med flest aktører.

Tilbydere av lån med betalingsanmerkning

Av de over 30 ulike finansielle institusjonene som finnes på markedet, er det kun syv stykker av dem som tilbyr lån til personer med betalingsanmerkning. Blant disse har vi Bank2, Svea Finans og Bluestep.

Disse bankene tilbyr også lån til bolig og mellomfinansiering for personer som får nei i tradisjonelle banker.

Behandling av lånesøknad

Krav om inntekt er et av minimumskravene for innvilgelse av lån uten sikkerhet.

Alle bankene som tilbyr lån har egne kriterier til låntakere, i tillegg til retningslinjene fastsatt av Finansdepartementet. Disse kriteriene går i hovedsak på alder og inntekt, og viser til et minimumskrav fra bankene.

Når bankene mottar søknad om lån vil denne vurderes opp mot kriteriene. Hvis du møter bankens kriterier, kan du få innvilget lånet du ønsker. Har du betalingsanmerkning møter du ikke alle bankens kriterier, men de kan likevel velge å innvilge søknaden din.

Eksempel:

  • Kreditor oversendte saken til namsmann mens låntaker var syk
  • Låntaker har vært i utlandet over en lenger periode, og ikke blitt gjort oppmerksom på kravet
  • Lån og kreditt er tatt opp av andre, som for eksempel ved ID-tyveri

I slike tilfeller vil banken vurdere betalingsanmerkningen som relativt uskyldig, og banken kan velge å innvilge lånet uten at det stilles krav om sikkerhet. Dette er imidlertid gjerne unntaket, og ikke regelen.

En midlertidig løsning

Lån med sikkerhet i en av nisjebankene bør ses på som en midlertidig løsning.

Siden rentene i spesialbankene er høyere, bør de anses som en midlertidig løsning mens du får orden på økonomien igjen. Bruk lånet til nedbetaling av utestående krav, få slettet betalingsanmerkningene og følg med på kredittscoren din. Dette kan du gjøre ved å kredittsjekke deg selv på nett.

Når du ser at kredittscoren din har blitt bedre, kan du søke om å flytte lånet til en billigere bank. Velg da en sparebank som kan tilby den laveste renten. Får du avslag første gang du søker om å flytte, kan du prøve igjen senere.

I mellomtiden kan du forsøke å betale ned ekstra på gjelden, slik at lånet som skal flyttes blir mindre. Dette er spesielt viktig om lånebeløpet overstiger summen av fem ganger din årlige inntekt.

Sikkerhet i andres bolig

Om du har benyttet kausjonist for å få lån med refinansiering, kan du søke om forbrukslån til refinansiering når betalingsanmerkningen er slettet.

Er inntekten din god nok og lånebeløpet under 800 000 kroner, kan du få innvilget dette. Kausjonisten vil da få slettet panten i boligen sin, og er ikke lenger ansvarlig for lånet.

Forbrukslån har en høyere rente enn lån med sikkerhet, så dette kan bli en dyrere løsning for deg. Samtidig er nedbetalingstiden kortere, som gjør at lånet likevel kan bli rimeligere på lang sikt.

Lån med inkasso

Har du inkassosaker som enda ikke har gått til rettslig inndrivelse og gitt betalingsanmerkning, finnes dere flere andre muligheter. Lån uten sikkerhet er én av dem, men det kan være vanskelig å få innvilget. Enkelte banker vil derimot innvilge lån til refinansiering av inkassogjeld, hvis dette vil forhindre at du havner i et økonomisk uføre.

Hvis du har inkassosaker, er det viktig at du skaffer deg en oversikt. Ta også kontakt med inkassoselskapet. Spør om de kan sette saken i bero, slik at du får ekstra tid til å utbetale kravet. Har du flere saker hos samme selskap, bør du spørre om å få slått disse sammen til én sak, da dette reduserer rentekostnadene.

Deretter bør du søke om lån uten sikkerhet i flere banker samtidig. Den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke en låneagent. Oppgi at lånet skal brukes til refinansiering, og spesifiser at pengene skal brukes til nedbetaling av inkassokrav om mulig. Pass på at du kun søker om det beløpet som kreves for å nedbetale inkassogjeld, og ikke noe til forbruk.

Ved manglende eller forsinket betaling på lån

Hvis du ikke betaler låneavdraget i tide over en lenger periode, eller unnlater å betale i det hele tatt, kan banken velge å si opp lånet. Du må da betale tilbake hele det utestående beløpet, inkludert renter og gebyrer. Dette er svært dyrt, og kan gi deg økonomiske vanskeligheter langt frem i tid.

Sørg for at du kan betale de månedlige avdragene. Dersom du misligholder lånet så kan det nemlig bli en svært dyr affære.

I slike tilfeller er det viktig å ta kontakt med banken umiddelbart, samt starte prosessen med opprydningen. Få kontroll på økonomien i tide, og betal alle utestående krav. Kan du ikke betale alt på én gang? Lag en avtale med banken. Det er til bankens interesse at du betaler en mindre del enn ingenting, så de fleste vil inngå en avtale som er gunstig for begge parter.

Hvis du får avslag på lån med betalingsanmerkning

Kontakt kreditorene dine om du får avslag på lånesøknaden og bli enige om en løsning.

Det er flere grunner til hvorfor du får avslag på refinansiering av inkassogjeld. Hvis du mangler sikkerhet i bolig, eller boligen allerede er høyt belånt, vil ikke bankene ha nok sikkerhet for lånet. I slike tilfeller vil søknaden bli avslått.

Den eneste muligheten du har da, er å nedbetale gjelden som ga anmerkningen. Har du videre flere utestående krav som kan ende opp som anmerkning må du også rydde opp i disse, slik at de ikke oversendes namsmannen.

Få kontroll ved å følge disse stegene:

Steg 1: Ta kontakt med alle kreditorene dine, og bli enige om en avtale. Har du flere krav hos samme kreditor, bør disse slås sammen til ett større.

Steg 2: Bli enig om et minstebeløp, og forhold deg til dette. Betal gjerne inn mer om du har muligheten til det.

Steg 3: Fokuser på gjelden som ga anmerkning. Be om at andre saker settes i bero hvis det er fare for at disse oversendes namsmann.

Steg 4: Sjekk at anmerkningen er slettet så snart gjelden er innfridd. Dette kan ta mellom 1–3 virkedager.

Steg 5: Søk om refinansiering i vanlig bank om du har behov for å samle annen utestående gjeld. Søknaden blir da behandlet på lik linje som personer uten betalingsanmerkning.

Oppsummering

  • Har du betalingsanmerkning blir det vanskeligere å kjøpe forsikringer, inngå avtale om abonnement på TV og strøm, samt ta opp lån.
  • Hvis du har behov for å låne penger til nedbetaling av gjeld, kan du søke om lån med sikkerhet i fast eiendom.
  • Du kan stille med sikkerhet i egen bolig, fritidsbolig eller hytte. Eier du ikke dette selv, kan du søke om lån med en kausjonist som stiller sin egen bolig som sikkerhet.
  • Det er kun noen få banker i Norge som tilbyr lån til personer med betalingsanmerkning, og de krever høyere renter enn tradisjonelle sparebanker.
  • Vurder å søke om å flytte lånet, eller ta opp et forbrukslån når betalingsanmerkningen er slettet for å få er rimeligere lån.
  • I enkelte tilfeller kan du få innvilget lån uten sikkerhet, selv om du har betalingsanmerkning eller inkassosaker. Bankene gjør en individuell vurdering av alle låntakere, og har anmerkningen oppstått på grunn av uskyldige forhold kan de velge å innvilge søknaden likevel.
  • Hvis du ikke får innvilget lån, er det viktig å rydde opp i økonomien. Inngå avtaler med kreditorene og nedbetal gjelden som ga anmerkning så snart som mulig.