Trenger penger, men får ikke lån?

Du trenger penger, men får ikke et lån? Selv om forbrukslån har mildere kriterier sammenlignet med for eksempel boliglån, kan du likevel oppleve å få avslag på søknaden. Dette kan skyldes en rekke ulike forhold, noen viktigere enn andre. I noen tilfeller holder det å gjøre små justeringer, i andre må du vente og forbedre din økonomi før lånet kan innvilges.

Her går vi gjennom årsaker til hvorfor du ikke får lån og hva du kan gjøre for å få lånet innvilget.

Grunnkrav for lån uten sikkerhet

Se først om du oppfyller grunnkravene for lån uten sikkerhet.

For å få innvilget forbrukslån må du møte bankens grunnkrav til deg som låntaker. Dette er krav til alder, inntekt og betalingshistorikk, og brukes for å vurdere deg som lånekunde.

 • Alder: Du må ha fylt 18 år, men flere banker har 21 – 25 års aldersgrense på forbrukslån.
 • Inntekt: Skattbar lignet inntekt er et krav, og flere krever at du har hatt inntekt i minst 1 – 3 år. Det stilles også minstekrav til årlig inntekt, mellom 100 000 – 250 000 kroner.
 • Historikk: Har du dårlig betalingshistorie, aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger får du automatisk avslag på lån.

Alle opplysningene du oppgir når du søker om lån blir sjekket opp mot offentlige registre, slik som Skatteetaten og Gjeldsregisteret. Denne informasjonen brukes deretter til en kredittvurdering av deg som lånekunde, hvor du får en kredittscore. Kredittscoren avgjør om du får innvilget lån eller ikke, og til hvilke vilkår.

I dag behandles lånesøknader automatisk av kunstig intelligens, som vurderer opplysningene mot bankens minstekrav. Søknaden kan dermed bli avslått før den vurderes av en rådgiver i banken. Er du uenig i bankens vurdering, kan du klage og be om en manuell vurdering.

Årsaker til avslag på forbrukslån

#1. Dårlig betalingshistorikk

Betalingsanmerkninger setter en stopp for lån for de fleste. Et lån med sikkerhet kan være en løsning her.

En dårlig betalingshistorikk er den vanligste årsaken til at bankene avslår søknad om lån.

Betalingsanmerkninger

Har du en betalingsanmerkning blir det vanskeligere å få innvilget ikke bare lån, men også abonnementstjenester som er basert på kreditt. I slike situasjoner er det å ta opp ny gjeld ikke økonomisk forsvarlig for deg, og bankene vil ikke innvilge lånesøknaden. Det finnes derimot et unntak, og det er om du søker om lån med sikkerhet for å refinansiere og nedbetale kredittgjeld.

Hvis du har en betalingsanmerkninger det beste du kan gjøre å:

 • Fokusere på å nedbetale gjelden som ga betalingsanmerkning
 • Refinansiere gjelden med sikkerhet i bolig
 • Få slettet betalingsanmerkningene så snart gjelden er nedbetalt

Inkassosaker

Får du en purring i posten eller varsel om inkasso vil ikke dette påvirke søknaden din nevneverdig, alle kan glemme å betale en regning nå og da. Men om regningen er oversendt til et kredyttbyrå kan det bli mer utfordrende. Dette er ikke ensbetydende med at du får avslag på søknad om forbrukslån, flere banker innvilger lån hvor formålet er å nedbetale kredittgjelden.

Har du inkassosaker er det viktig å:

 • Lav inntekt er ofte en grunn til at mange ikke får lån. De fleste banker krever at du har minimum 120 000 kroner i inntekt.

  Få en fullstendig oversikt over alle inkassokravene

 • Nedbetale disse så raskt som mulig, enten fra egen lomme eller gjennom lån
 • Hente inn tilbud om lån fra så mange banker som mulig
 • Bruke lånet til nedbetaling av inkassosaker for å unngå rettslige skritt og betalingsanmerkning

#2. Lav inntekt

De ulike tilbyderne av forbrukslån stiller forskjellige krav til minste årlige inntekt. Enkelte krever kun at du har liknet inntekt, andre vil kreve at du har minst 120 000 kroner i året. Andre igjen krever minst 250 000 kroner. Før du søker om lån er det derfor lurt å sjekke hvilket krav banken din har til inntekt.

Men selv om du tjener mer enn minstekravet er ikke dette nok til at du får innvilget søknaden om lån. Finansavtaleloven sier at bankene er pålagt å sjekke om du kan betjene lånet. Det betyr at du må:

 • Ha midler til livsopphold, husleie og kunne betjene både nytt og eksisterende lån.
 • Kunne håndtere enn renteøkning på inntil 5 % – fra 1. januar 2023 er denne 3 %.

#3. For ung eller for gammel

Mange er ikke klar over at lån uten sikkerhet også har en øvre aldersgrense. Denne varierer, men som oftest er 70 år den øvre grensen.

Aldersgrensen for å ta opp gjeld i Norge er 18 år. Det betyr i praksis at alle som er myndige kan søke om lån og kreditt. Men, flere banker har en høyere aldersgrense på forbrukslån enn hva som er bestemt av loven.

Det er over 30 banker som tilbyr forbrukslån, men under en tredjedel av disse tilbyr lån til personer som er 18 år. De fleste krever at du er 20 – 21 år, men enkelte har satt aldersgrensen til 23 eller 25 år.

Flere banker har også en øvre aldersgrense, enten knyttet til alder på søknadstidspunktet eller alder ved lånets innfrielse. En øvre aldersgrense på 70 år er en gjenganger, men bankene kan og innvilge lån om det er ferdig nedbetalt innen du er 75 år.

#4. For lav kredittscore

Når bankene behandler søknad om forbrukslån innhenter de opplysninger om din kredittscore fra opplysningsbyråer som Experian og Bisnode. Denne scoren sees i sammenheng med alder, inntekt, gjeld og betalingshistorikk, som brukes for å regne ut scoren i kombinasjon med alder, bosted, sivilstand og tilknytning til selskaper, for eksempel styreverv.

For lav kredittscore gjør at mange som trenger penger, ikke får lån.

Byråene gir deg en score fra 1 til 100, som gir følgende anbefalinger:

 • 1 – 20: Veldig høy risiko – anbefaler avslag.
 • 21 – 29: Høy risiko – anbefaler manuell vurdering.
 • 30 – 50: Moderat risiko – anbefaler godkjenning, men burde gjøres manuell vurdering.
 • 51 – 70: Lav risiko – anbefaler godkjenning.
 • 71 – 100: Veldig lav risiko – anbefaler godkjenning.

Anbefalingene følges ikke slavisk, og bankene har rom til å gjøre skjønnsmessige vurderinger. Dette gjøres gjerne om det søkes om mindre lånebeløp, da et lån på 40 000 utgjør mindre risiko enn et lån på 400 000.

#5. Ikke norsk statsborger

Det er ikke et krav om norsk statsborgerskap, men du må ha bodd i landet over en bestemt periode. Andre krav som stiller er følgende:

 • D-nummer
 • Registrert bosted i Norge
 • Fast liknet inntekt i Norge

Kravet om hvor lenge du må ha bodd og arbeidet i Norge varierer fra bank til bank, men som regel kreves det 3 år. Hvis dette gjelder deg som låntaker finnes det ingen andre løsninger enn å vente til du oppfyllet bankens krav.

#6. For høy gjeldsgrad

For mye eksisterende gjeld setter en stopper for mange som trenger penger, men ikke får lån.

I henhold til lovverket kan ikke din samlede gjeld overstige fem ganger årlig inntekt. Har du en årlig inntekt på 500 000 kroner kan du ha maksimalt 2,5 millioner i samlet gjeld. Dette inkluderer all gjeld, boliglån, billån, studielån, annen usikret gjeld og ubrukt kreditt.

Så selv om du har god nok inntekt og betalingsevne vil banken avslå søknaden om forbrukslån om den samlede gjelden overstiger fem ganger årlig inntekt. Unntaket er om du søker om forbrukslån til refinansiering, for da vil ikke gjelden din øke, kun reforhandles for å bli rimeligere for deg.

#7. Søkte om kort nedbetalingstid

Nedbetalingstiden påvirker hvor store dine månedlige kostnader blir. Har du søkt om en kort nedbetalingstid kan de månedlige avdragene ha blitt høyere enn hva banken mener du kan håndtere med din inntekt.

Hvis bankene mener at dette ikke er realistisk for deg å håndtere vil de avslå søknaden. Er du uenig kan du be om en manuell vurdering av lånesøknaden, eventuelt sende inn en søknad med lengre nedbetalingstid og betale inn ekstra når du har mulighet.

#8. Ingen eksisterende kundeforhold

Et eksisterende kundeforhold med banken kan være behjelpelig for mange som trenger penger.

Enkelte banker krever at du allerede har et eksisterende forhold til dem for å kunne innvilge lån. Dette er ikke et krav om nisjebankene som tilbyr forbrukslån, men kan være et krav hos tradisjonelle sparebanker som DNB og Sparebank1.

Er dette tilfellet kan du søke om lån på nytt hos andre aktører, eventuelt gjennom en lånemegler. Da er det større sannsynlighet for at du får innvilget lånet. Du kan og starte et kundeforhold med banken du ønsker lån i, og søke på nytt.

Forbedre mulighetene

Du kan forbedre mulighetene for å få innvilget lån både før og etter at du har søkt om lån.

#1. Reduser gjeldsgrad

Har du mye gjeld fra før, enten fra lån eller ubrukt kreditt, fører dette til at du får avslag på lån. En enkel metode for å redusere gjeldsgraden er å kvitte deg med ubrukt kreditt. Det eneste du trenger er å ta kontakt med banken og be om å avslutte avtalen. Når dette er gjort vil din gjeldsgrad reduseres tilsvarende kredittrammen.

Har du flere smålån og kreditter kan du også søke om refinansiering. Dette vil ikke redusere gjelden din, men gir deg ingen økt gjeldsgrad. Når du søker refinansiering vurder banken og lånesøknaden etter andre kriterier, så om du ønsker å samle eksisterende gjeld er det viktig å opplyse om dette slik at søknaden behandles riktig.

#2. Søk om lavere beløp

Dersom du trenger penger, men ikke får lån noen steder kan du prøve å søke om et lavere lånebeløp.

Før du søker om forbrukslån er det fornuftig å undersøke kostnadene knyttet til lånet. Dette kan du bruke en lånekalkulator til, da får du estimerte kostnader månedlig og totalt basert på ønsket lånebeløp, nedbetalingstid og estimert rente.

Hvis du ser at dette lånet er dyrere enn du kan håndtere kan du søke om et mindre lån. Bankene vil i flere tilfeller være mer komfortabel med å innvilge et lån på 50 000 kroner fremfor 500 000 kroner om du tjener 400 000 kroner i året.

#3. Søk med medlåntaker

Hvis du søker om forbrukslån med en medlåntaker er det større sannsynlighet for at banken innvilger søknaden. Dette på grunn av sikkerheten for lånet. Når du har en medsøker er dere begge like ansvarlige for lånet, som betyr at banken har to inntekter som sikkerhet for lånet fremfor en.

Du kan søke om forbrukslån med medsøker hos de fleste tilbydere i landet. Det stilles ingen krav til relasjon mellom deg og medsøker, men de må møte bankens minstekrav for å kunne vurderes.

#4. Søk om lån gjennom en låneagent

En låneagent vil i mange tilfeller kunne hjelpe deg med å øke sjansene for innvilgelse av lån uten sikkerhet.

Når du skal søke om lån er det viktig å ikke låse deg til en bank. Nisjebanker og sparebanker stiller ulike krav til låntakere, og vurderer lånesøknaden etter sine egne interne kriterier. Så når du skal søke om forbrukslån, send søknad til flere ulike aktører.

Dette øker sjansen din for å få innvilget lånet. Du kan også få flere lånetilbud, slik at du kan velge det lånetilbudet med de beste vilkårene. 

Les også: Vår artikkel om beste forbrukslån her.

#5. Forbedre kredittscoren

Å forbedre kredittscoren øker sjansene dine for å få innvilget lån, og det er mange grep du kan gjøre selv. Redusere gjeldsgraden vil gi deg bedre kredittscore, det samme vil økte inntekter. Andre grep du kan ta er:

 • Betale alle regninger i tide og unngå inkasso.
 • Unngå tilknytningen til selskaper med dårlig kredittscore.
 • Reduser antall kredittkort, avbetalingsavtaler, smålån og lignende.
 • Kredittscoren forbedres som regel ettersom du blir eldre.
 • Unngå hyppige adresseendringer med mindre du må.

Oppsummering

 • Avslag på søknad om forbrukslån er gjerne en indikasjon på at du bør ta opp et forbrukslån.
 • Den vanligste årsaken til avslag er betalingsanmerkning. Disse må gjøres opp før du kan få innvilget lån uten sikkerhet.
 • Aktive inkassosaker kan være grunn til avslag på søknad, med mindre lånet skal brukes til refinansiering av inkassogjeld.
 • Kredittsjekken baserer seg i hovedsak på betalingsevne og gjeldsgrad. Et avslag skyldes gjerne for lav inntekt eller dårlig betalingsevne.
 • Kredittscoren er avgjørende for om du får innvilget lån eller ikke, samt at den påvirker vilkår og betingelser for lånetilbud.
 • Du kan øke sjansene dine for å få innvilget lån ved å søke hos flere ulike banker samtidig.
 • Redusering av gjeld, forbedret kredittscore og søknad med medlåntaker øker og sannsynligheten for å få innvilget en søknad som tidligere har blitt avslått.