Vanskelig å få refinansiering

Å refinansiere dyr gjeld er et smart økonomisk grep, men refinansiering kan være utfordrende. Her får du informasjon om mulighetene, og råd til hvordan du kan gå frem for å få innvilget refinansiering.

Hva er refinansiering?

Enkelt forklart er refinansiering å ta opp et nytt lån for å nedbetale ett eller flere andre lån. Du blir ikke gjeldfri med denne løsningen, men kan få en bedre økonomisk hverdag. Dette gjelder spesielt om du har flere dyre lån og kreditter. Når du har flere lån og kreditter må du betale mer i renter og gebyrer, og bruker lenger tid på nedbetaling fordi det blir mindre igjen til avdrag.

Ved refinansiering kan du derimot slå sammen flere mindre lån, og alle utgiftene til nedbetaling av gjeld samles på et sted. Dette er både mer økonomisk og mer oversiktlig. Med kun ett lån å forholde seg til blir også kostnadene til renter og gebyrer lavere. Du kan dermed bruke mer på avdrag, og slik nedbetale gjelden raskere.

Refinansiering med eller uten sikkerhet

Det er to måter å refinansiere gjeld: Med eller uten sikkerhet. Hvis du eier en bolig kan du søke om refinansiering med sikkerhet. Ved å stille boligen som sikkerhet for lånet får du samtidig økte muligheter for å få innvilget refinansiering.

Det som er viktig å huske på ved refinansiering med sikkerhet er at belåningsgraden på huset ikke kan overstige 85 % av boligens verdi. Så før du søker om refinansiering med boligen som sikkerhet er det verdt å foreta en ny verdivurdering. Har boligen økt i verdi, har du mer ledig sikkerhet.

Samtidig er det verdt å merke seg at du får de beste vilkårene om belåningsgraden er under 60 % av boligens verdi. Nedbetalingstiden på boliglånet er også lenger, så pass på at de totale kostnadene ikke blir høyere enn om du hadde hatt refinansiering uten sikkerhet.

Om du ikke eier bolig selv, har maksimal belåningsgrad og ingen mulighet for kausjonist, er refinansiering uten sikkerhet alternativet. Når du refinansierer uten sikkerhet tar du i hovedsak opp et forbrukslån hvor lånebeløpet går til nedbetaling av annen gjeld. Dette lånet har høyere rente enn boliglån, men likevel lavere rente enn dyre kreditter og smålån.

Refinansiering uten sikkerhet har et maksbeløp på 600 000 kroner, og en maksimal nedbetalingstid på 15 år. Det er derimot anbefalt å begrense nedbetalingstiden til fem år eller mindre for å unngå høye kostnader til renter og gebyrer.

Dette gjør det vanskelig å få refinansiering

For å få innvilget lån til refinansiering er det flere kriterier som må oppfylles. Disse kriteriene er i hovedsak knyttet til deg og din personlige økonomi, mens enkelte er lovfestet. Hvis du ikke møter alle kriteriene blir det vanskelig å få refinansiering.

For at bankene skal kunne tilby refinansiering må du komme bedre ut enn om du ikke refinansierer. Det betyr at bankene ikke bare skal vurdere deg som lånekunde, men også de vilkårene du har i dag. Denne relativt nye forskriften har gjort det vanskeligere å få refinansiering nå enn hva det var for noen år siden.

Personlige årsaker:

 1. Betalingsanmerkninger og aktive inkassosaker.
 2. Høy kreditt- og forbruksgjeld fra før.
 3. Lav inntekt og dårlig betjeningsevne.

Lovfestede årsaker:

 1. Banken kan ikke tilby bedre løsning enn du har i dag.
 2. Refinansieringslånet har lenger nedbetalingstid.
 3. Det blir dyrere med refinansiering.

Hvorfor refinansiere?

Det er mange gode grunner til hvorfor man bør refinansiere dyr gjeld, selv om det kan være utfordrende å få på plass en avtale. Har du uoversiktlig økonomi og mye gjeld fordelt over flere lån kan du fort havne i uføre. Ved å samle alt på et sted får du ikke bare bedre oversikt, men du kan også unngå økonomiske problemer i fremtiden.

Med refinansiering kan du også få mer penger til overs. Bankene kan ikke tilby refinansieringslån med dårligere vilkår enn hva du har i dag, noe som betyr at de ikke kan tilby høyere rente. Får du samlet alle utgiftene på et sted, og samtidig får ned rentene, vil du ha mer å rutte med hver måned. Dette kan eventuelt brukes til ekstra avdrag på gjelden, slik at du nedbetaler lånet raskere og samtidig får lavere totale kostnader.

Hvis du får avslag på refinansiering

Har du søkt om, men fått avslag på refinansiering er det viktig at du ser nærmere på din personlige økonomi. Start med å gjøre en kredittsjekk av deg selv. Ved å gjøre dette ser du om det foreligger betalingsanmerkninger, samt hva din kredittscore er. Sjekk også Inkassoregisteret og Gjeldsregisteret for å få oversikt over eventuelle inkassosaker og samlet gjeld.

Når du har oversikten kan du enklere se om det er din personlige økonomi som er grunnen til avslag, og lage en plan for å få på plass refinansieringen.

#1. Aktive inkassosaker

Om du har aktive inkassosaker er det vanskelig å få innvilget nye lån og kreditter, til og med lån til refinansiering. Enkelte banker kan velge å innvilge lån med lavere beløp og kort nedbetalingstid, hvis formålet er å betale inkassokravet.

Lesetips: Se også refinansiering av inkasso: forbrukslånlavrente.com/refinansiering-av-inkasso/

#2. Betalingsanmerkninger

Har du derimot en betalingsanmerkning får du automatisk avslag på lån uten sikkerhet. Grunnen er enkel: Betalingsanmerkningen er et tegn på at du tidligere ikke har overholdt betalingsavtaler, og viser banken at det er en risiko for at de ikke får tilbake pengene sine som avtalt.

Hvis du ønsker å refinansiere, er det viktig å få slettet betalingsanmerkningene før du søker om refinansiering uten sikkerhet. Så snart du har betalt ut kravene, vil betalingsanmerkningen bli slettet og økonomien friskmeldt. Du har da større sjanse for å få innvilget usikret refinansieringslån.

Har du ikke har mulighet til å betale ut kravene, men kan stille med sikkerhet i bolig, kan du søke om refinansiering med sikkerhet. Dette kalles også for omstartslån, og tilbys av nisjebanker. Nisjebanker er banker som har spesialisert seg på å tilby lån til personer som har betalingsevne, men som av ulike grunner ikke får lån i tradisjonell bank.

#3. Lav inntekt

Bankene har gjerne egne kriterier til årlig inntekt og hva som er den minste inntekten de kan godkjenne. Normalt ligger denne på minimum 120 000 kroner i året, men hvor mye gjeld du ønsker å refinansiere påvirker også hvor høy den årlige inntekten må være. Hovedregelen er at du ikke kan ha mer enn fem ganger din årlige inntekt i gjeld. Har du 120 000 kroner i året tilsvarer dette 600 000 kroner.

Når bankene vurderer søknad om lån, ser de på evnen til å betale om rentene skulle øke med opptil 3 %. Har du lav inntekt har du også mest sannsynlig lav betalingsevne, og kan få vanskeligheter med å betjene lånet om rentene skulle stige.

Kan du øke inntektene dine, enten ved å jobbe mer eller forhandle om lønn med jobben, øker du sjansene for å få innvilget lån. Du kan også tjene ekstra ved siden av jobben gjennom småjobber og utleie av hytte eller rom i boligen.

#4. Høy og kortsiktig gjeld

Du kan maksimalt ha fem ganger din årlige inntekt i samlet gjeld, og har du allerede høy gjeldsgrad blir refinansiering en utfordring. Å ha høy gjeld er alene ikke årsaken til at du får avslag på refinansiering, siden du ved refinansiering ikke øker gjeldsgraden din. Men om mye av denne gjelden er kortsiktig og kan nedbetales raskere uten refinansiering, får du avslag.

Har du smålån, ubrukt kreditt eller annen dyr gjeld – forsøk å betale ned så mye som mulig på denne før du søker på nytt. Noen vil oppleve å få avslag på større lånebeløp, men få innvilget refinansieringslån om beløpet er lavere.

Send flere søknader

Alle bankene i Norge vurderer lånesøknader ut ifra interne kriterier i tillegg til de lovpålagte. Dette betyr at du kan få avslag på lån hos en bank, men få tilbud om lån hos andre.

Har du kun sendt inn en søknad om refinansieringslån og fått avslag på denne må du sende inn flere. Bruk gjerne en lånemegler for å gjøre prosessen enklere og raskere. Når du bruker en lånemegler sendes din lånesøknad til flere banker på en og samme tid. Du fylle kun inn en enkelt søknad, og venter på svar fra bankene.

Svar med enten avslag eller lånetilbud blir samlet på et sted, slik at du får oversikt og kan sammenligne de ulike tilbudene. Kunderådgivere hos megleren står også klar til å hjelpe deg om du har behov for assistanse og gjennomgang av de ulike lånetilbudene.

Å benytte seg av denne tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Sammenlign lånetilbud

Enten du får tilbud om å refinansiere hele eller kun deler av gjelden, er det viktig å sammenligne alle tilbudene. Se på nominell og effektiv rente, nedbetalingstid og totale kostnader. Det lånetilbudet som har de laveste totale kostnadene er det lånet som er det beste og rimeligste.

Får du kun tilbud om å refinansiere deler av gjelden er det viktig å refinansiere den dyreste gjelden. Samle den gjelden som har de høyeste effektive rentene, og sørg for at de lånene som blir stående utenfor ikke har høyere rente enn det nye lånet.

Hvordan øke sjansene for refinansiering

Hva du kan gjøre for å øke sjansene dine avhenger av din økonomiske situasjon og årsaken til avslaget.

#1. Skaff deg økonomisk oversikt

Har du dårlig økonomi er det viktig at du skaffer deg oversikt. Gå gjennom alle sider av økonomien din, finn ut hva du bruker penger på og lag en oversikt. Når du ser hvor pengene dine går, er det enklere å se hvor du skal gjøre endringer. Spiser du ofte ute? Har du alle strømmetjenestene og enda litt til? Er det lege siden du sist sjekket forsikringene dine?

Gå gjennom alt som har med økonomi å gjøre, si opp abonnementer som ikke brukes, lag en matplan for å kutte utgifter til mat, og forhandle om alle avtaler. Alt fra forsikring til mobilabonnement og renter på lån kan forhandles om.

Når du har gjort dette setter du opp et budsjett med faste inntekter og utgifter. Opprett gjerne egne faste kontoer til mat, bolig, faste regninger og nødvendigheter. Da får du mer oversikt, og kan se hvor mye du har igjen hver måned. Har du penger igjen – betal ned ekstra på lånet med den høyeste renten.

#2. Si opp kredittkort

Har du kredittkort du ikke bruker, si dem opp. All kreditt regnes med når bankene ser på din samlede gjeldssituasjon. Selv om du ikke har brukt en krone, regnes hele det innvilgede beløpet som gjeld. Ved å si opp disse kredittkortene og eventuelle handlekontoer reduserer du din samlede gjeld med det samme. Samtidig får du lavere belåningsgrad og bedre økonomi på papiret.

Be om gjeldsrådgivning

Synes du det er vanskelig å gå gjennom økonomien alene kan du få gratis hjelp hos ditt lokale NAV-kontor. Du kan ringe for å bestille time, eller få veiledning over telefonen. Bestiller du en time med gjeldsrådgiver vil du få innføring i dine rettigheter, informasjon om hvordan du lager en nedbetalingsplan og et budsjett, og råd i forhold til hvordan du skal prioritere nedbetaling av gjelden.

Har du en veldig vanskelig økonomisk situasjon kan rådgiveren bistå med forhandlinger med kreditorer og kontakte namsfogden for å få på plass en offentlig gjeldsordning.

Oppsummering

 1. Når du refinansierer tar du opp et nytt lån for å nedbetale ett eller flere andre lån.
 2. Du kan søke om refinansiering med eller uten sikkerhet.
 3. Formålet er å få bedre vilkår og mer oversiktlig økonomi.
 4. Det er flere grunner til hvorfor du får avslag på refinansiering.
 5. Får du avslag er det viktig å fortsette å søke, og å søke hos flere banker samtidig.
 6. Skaff deg økonomisk oversikt og bli kvitt eventuelle inkassosaker og betalingsanmerkninger.
 7. Lag et budsjett og bruk eventuelt overskudd til nedbetaling av gjeld.
 8. Be om gjeldsrådgivning hvis du synes dette er vanskelig å gjøre alene.