Minimumskrav for å få forbrukslån

Når du skal søke om et forbrukslån er det noen generelle krav og betingelser lånene blir innvilget med bakgrunn i. Dette er bankens minimumskrav som du som lånetaker må tilfredsstille før banken kan gå i gang med å behandle søknaden din. Kravene er ikke uoverkommelige eller urimelige, og er i all hovedsak ment for å sikre prosessen omkring innvilgelse av lån.

I tillegg er det en forsikring om at banken ikke påtar seg en altfor høy risiko når de innvilget lånesøknader.

Her kan du lese mer om de ulike kravene banken stiller til deg som ønsker å ta opp et forbrukslån.

Krav til alder

Vanlig aldersgrense for forbrukslån er mellom 21-23 år for de fleste bankene, men noen tilbyr også til 18-åringer.

Når en bank skal innvilge lån, må den forholde seg til finansavtaleloven. Av denne fremkommer det den som skal forplikte seg juridisk til en avtale, må være fylt 18 år. Ved myndighetsalder kan du derfor ta opp lån og stå ansvarlig for å betjene dette.

På tross av dette er det ikke alle banker som tilbyr lån til 18-åringer. Det er langt mer vanlig at bankene krever at lånetaker er eldre enn dette, gjerne mellom 21 og 23 år. Enkelte banker krever at lånetaker er fylt 25 år.

Når du sender inn en lånesøknad, vil denne bli behandler individuelt og helhetlig. Det innebærer blant annet at banken ikke bare ser på alderen din. Så lenge du er fylt 18 år, kan bankene gjøre unntak fra dette kravet dersom andre deler ved din økonomi tilsier at du er en sikker betaler.

Krav til inntekt

Det viktigste kravet banken stiller til deg, det er at du har en inntekt. Dette gjelder spesielt i de tilfellene der du ikke stiller annet som sikkerhet for lånet. Med et forbrukslån behøver du ikke stille sikkerhet, derfor blir inntekten den eneste sikkerheten banken har. 

Banken krever at du har en fast inntekt og at denne er av en viss størrelse. Det aller vanligste kravet er minimum 120 000 kroner årlig, men kravet kan være opptil 250 000 kroner årlig. Lånesummen du vil få innvilget vil bli begrenset dersom du har en lav årlig inntekt. Dette betyr at selv om du tilfredsstiller kravet om minimum 120 000 kroner i årlig inntekt er det ikke sikkert banken innvilget lån på 600 000 kroner.

Hva teller som inntekt?

Banken krever at du har en inntekt, men det er ikke et krav at det må være fra en arbeidsgiver.

Du behøver heller ikke være i arbeid for å kunne søke om forbrukslån. Det eneste banken krever er at du har en inntekt, men denne kan blant annet komme fra:

  • Uføretrygd, AAP og andre NAV ytelser.
  • Pensjon
  • Arbeidsinntekt

Inntekten som teller må være lignet og skattes av. Har du lav inntekt vil du ha større mulighet for å få innvilget et lån med bedre betingelser om du søker med en medlåntaker. Da vil både din og den du låner sammen med sin inntekt telle inn. Merk her at begge parter blir ansvarlige for at lånet blir betalt ned.

Krav til betalingshistorikk

Bankene tar en større risiko ved å låne ut penger uten sikkerhet, derfor er det viktig for dem å se på betalingshistorikken din. Dette gir et bilde på din økonomiske historie, og hva banken kan forvente i fremtiden.

Har du en negativ betalingshistorikk består denne gjerne av flere inkassosaker og betalingsanmerkninger. Dette forteller banken at du utgjør en høyere risiko for mislighold av lånet sammenlignet med en låntaker uten inkasso og betalingsanmerkninger.

Det finnes banken som har spesialisert seg på å innvilge forbrukslån med betalingsanmerkninger og inkassosaker. Her er det imidlertid et krav om at du stiller sikkerhet for lånet, enten i egen eiendom eller gjennom en kausjonist.

Tiltak for å bedre betalingshistorikken

En betalingsanmerkning slettes automatisk etter fire år. Du kan naturligvis også få anmerkningen slettet dersom du betaler inn skyldig beløp.

Første steg i riktig retning er å rydde opp i egen økonomi. Dette kan du gjøre ved å betale ut utestående inkassokrav og betalingsanmerkninger. En betalingsanmerkning blir registrert i løsøreregisteret, men fjernes normalt innen få dager så fremt kravet er betalt. Den blir værende i registeret frem til kravet er innfridd, men slettes automatisk etter fire år.

Krav til bosted

For at du skal kunne søke om forbrukslån må du enten være norsk statsborger eller du må være bosatt i Norge. Hvor lenge du må ha vært fast bosatt i Norge varierer, men vil vanligvis være mellom 2-3 år.

Dersom du ikke er norsk statsborger, må du oppgi ditt D-nummer i søknaden. Du må også ha inntekt og ha skattet til Norge de siste 1 – 3 årene.

Andre generelle bestemmelser

Myndighetene har lagt ned en lov, Utlånsforskriften, som sier noe om hvor mye en person kan låne og sitte med av total gjeldsomfang. Dette er hva som menes med en persons gjeldsgrad. Her er det bestemt at en person kan ikke ha en total gjeld på mer enn fem ganger årlig inntekt. Dette vil med andre ord si at dersom du har en årlig inntekt på 400 000 kroner, kan du ikke ha mer enn totalt 2 000 000 kroner.

Betalingsevne

Med et forbrukslån kan du låne inntil 800 000 kroner, med en rente som starter fra i overkant av 5%.

Videre er det slik at myndighetene ønsker at du skal kunne betjene lånet og gjelden din. Derfor ser banken på din betalingsevne når de vurderer søknaden din. Du må ha tilstrekkelig inntekt som gjør at du kan dekke vanlige utgifter til livsopphold, boligutgifter og eksisterende låneforpliktelser. I tillegg må du kunne håndtere en renteøkning på 5 %.

Tips: Les vår artikkel om lån med lav rente: forbrukslånlavrente.com

Lånebeløp

Med et forbrukslån kan du låne opptil 800 000 kroner. Den effektive renten ligger på mellom 5,03 % – 49,9 %, men fastsettes først etter en individuell vurdering.

Nedbetalingstid

Når det gjelder et forbrukslån kan du maksimalt bruke opptil fem år på å betale ned lånet ditt. Velger du en lengre nedbetalingstid, vil lånet ditt totalt bli dyrere enn om du velger en kortere nedbetalingstid.

Forbrukslån for refinansiering

Det er generelt enklere å få innvilget et forbrukslån dersom formålet er at du skal refinansiere annen gjeld. Dette fordi myndighetene ønsker å minske gjeldsproblemer blant befolkningen. Tar du opp et forbrukslån for å refinansiere annen gjeld kan du bruke 15 år på nedbetalingen.

Låneavtale

asd

Før penger kan utbetales fastslår finansavtaleloven at du som lånetaker skal motta låneavtalen på forhånd. Denne skal blant annet inneholde en nedbetalingsplan med månedlige avdrag. Avtalen må i tillegg være signert før du kan få utbetalt lånet. Du kan selv påvirke hvor raskt du kan få pengene på konto ved å signere avtalen digitalt. Dette gjør du via BankID.

Oppsummering

  • Når du skal søke om et forbrukslån må du tilfredsstille ulike krav.
  • Kravene er standardiserte, men kan variere i omfang fra bank til bank.
  • Du må være myndig, ha inntekt, være norsk statsborger eller bosatt i Norge og ikke ha betalingsanmerkninger når du skal søke om forbrukslån.
  • Skal du søke om lån, men ikke er norsk statsborger, må du inkludere ditt D-nummer i søknaden.
  • Økonomien din skal kunne tåle en 5% renteøkning.
  • Du kan ikke ha mer i total gjeld enn fem ganger årlig inntekt.