Kredittsjekk deg selv

Når du skal søke om lån, vil banken foreta en kredittsjekk av deg. Dette fungerer som en kontroll av din betalingshistorikk, og gir banker og andre låneinstitusjoner en idé om din kredittverdighet eller betjeningsevne før de innvilger et lån.

I denne artikkelen forklarer vi deg mer om hva en kredittsjekk er, og hvordan du kan sjekke din egen kredittverdighet for å finne bedre lånetilbud.

Hensikten med en kredittsjekk

En kredittsjekk skjer normalt automatisk når du søker om lån. Informasjon om deg hentes fra ulike byråer inkludert Skatteetaten.

En kredittsjekk gjennomføres for at banker og andre finansinstitusjoner skal kunne forsikre seg om at du har de rette forutsetningene for å kunne forplikte deg til en økonomisk avtale. Denne kontrollen fungerer som en sikkerhetsventil både for deg og den gjeldende kreditoren.

Hvem kan kredittsjekke deg

Alle typer bedrifter som vurderer å gi deg en form for kreditt vil gjennomføre en kredittsjekk av deg før de innvilger en avtale.

Når du søker om lån, vil denne prosessen vanligvis skje automatisk. Banken vil gjennomgå søknaden din, og deretter sende en elektronisk forespørsel til kredittopplysningsbyråer. Disse byråene utgir opplysninger om deg som de henter fra blant annet folkeregisteret og brønnøysundregistrene, samt Skatteetaten.

Dersom du har eller har hatt inkassosaker eller betalingsanmerkninger i løpet av de siste tre årene, vil også dette komme fram i kredittsjekken din.

Den samme prosessen vil imidlertid gjennomføres også ved inngåelse av ulike abonnementer. Dette inkluderer blant annet telefon, strøm og strømmetjenester.

Video som forklarer hva en kredittsjekk er

Forskjellen på kredittsjekk og kredittvurdering

En kredittsjekk tar også med betalingsanmerkninger og eventuelle inkassosaker du har.

Det er viktig å vite at det er forskjell på en kredittsjekk og kredittvurdering. Du vil ofte se begge begrepene når du skal søke om lån.

En kredittvurdering er en analyse av deg og din generelle betalingsevne, mens en kredittsjekk også viser om du har en betalingsanmerkning eller inkassosaker. Sistnevnte vil også opplyse om din inntekt, og hvorvidt denne er akseptabel for lånet det søkes om.

Kredittopplysningsvirksomheter

De mest kjente og mest brukte selskapene som ifølge kredittopplysningsloven kan drive kredittopplysningsvirksomheter er Bisnode, Defero, Experian, Creditsafe og Evry.

Kredittscore

Basert på opplysninger om din betalingshistorikk og nåværende økonomiske situasjon, vil du bli tildelt en kredittscore. Denne forteller banken hvor stor risiko du som lånesøker har for å misligholde lånet.

Inntekt og formue er de viktigste faktorene i beregning av kredittscore.

Poengsummen utregnes basert på ulike faktorer, som:

 • Alder
 • Inntekt
 • Jobbsituasjon
 • Formue
 • Eksisterende gjeld
 • Bosted og flyttemønster
 • Betalingshistorikk de siste tre år

Deretter vil du bli tildelt et tall, vanligvis mellom 0 og 100, som tilsvarer din kredittverdighet. En lav kredittscore vil for eksempel gi deg høyere renter eller høy risiko for avslag på lånesøknaden din, da det er en høy risiko for at lånet vil misligholdes. På samme måte vil du ikke kunne opprette et mobilabonnement eller en strømavtale med en svært lav kredittscore.

Med en høy score vil du derimot få tilbud om bedre renter og betingelser fra flere banker.

Oversikt over gjennomsnittlig vurdering av kredittscore ved søknad om lån: 
 • 020: Høy sannsynlighet for mislighold, sannsynlig avslag på lånesøknad
 • 2129: Stor risiko for mislighold, tilsvarer dårlige renter og betingelser
 • 3050: Middels risiko, gir en relativt god rente eller gjennomsnittsrenten
 • 5170: Liten risiko, gir god rente og betingelser
 • 71100: Svært liten risiko, gir bankens laveste rente og best betingelser

Gjenpartsbrev

Du skal få beskjed om noen har kredittsjekket deg, eller ønsker å gjøre dette. Når noen ber om opplysninger om deg og din økonomi vil du derfor få tilsendt et såkalt gjenpartsbrev, hvor du finner informasjon om hvem som har bedt om disse opplysningene.

Hvorfor kredittsjekke deg selv

Kredittsjekk gjerne deg selv før du søker om et lån. Dermed kan du se om det er rom for forbedringer.

Det finnes flere gode grunner til hvorfor du bør kredittsjekke deg selv, spesielt dersom du ønsker å søke om lån. Hvilken kredittscore du får kan nemlig ha en stor innvirkning; ikke bare på hvilken rente du får, men også på hvor mye du kan låne.

Ønsker du å låne et høyere beløp, er det viktig at du har en god, eller høy, kredittscore.

Dermed lønner det seg også å sjekke din score på forhånd, for å se om det er rom for forbedringer. Dersom du har en dårlig eller uryddig økonomi, vil du mest sannsynlig få avslag på søknaden.

Forny dine eksisterende lån

I noen tilfeller kan det lønne seg å flytte eksisterende lån til en ny bank med bedre betingelser, eller kreve bedre renter i din egen bank. Har du lån, men har gjennomgått store endringer i din økonomiske situasjon nylig? Da bør du kredittsjekke deg selv for å se om kredittscoren din har endret seg. Om du har en høyere kredittscore nå enn da du inngikk låneavtalen, kan du nemlig be om en fornyelse av låneavtalen.

Hvis ikke banken din er villig til å endre avtalen, kan du flytte lånet eller lånene dine over til en ny bank som gir deg bedre betingelser. Noen banker krever et etableringsgebyr ved opprettelse av kundeforhold i deres bank, men det finnes flere aktører som ikke tar betalt for dette.

Flytting av eksisterende lån til en ny bank er noe du alltid bør vurdere. Dersom kredittscoren din har forbedret seg så vil du mest sannsynlig få bedre betingelser.

Slik kredittsjekker du deg selv

Du kan kredittsjekke deg selv raskt og enkelt på nett. Det koster ingenting å benytte tjenesten, og det eneste du behøver er din BankID for å logge inn. Ved å kredittsjekke deg selv får du opplysninger om din økonomiske situasjon, som kan være nyttige når du skal søke lån.

Noen aktører som tilbyr denne tjenesten vil også gi deg antatt rente du kan regne med ved søknad om lån, eller hvilken rente du bør ha på eksisterende lån. Det finnes også nettsider som gir deg regelmessige tips og råd for å forbedre økonomien og kredittscoren din.

Tips: Se også lån uten kredittsjekk

Påvirk kredittscoren din

Slett eventuelle kredittkort med høy låneramme for å forbedre kredittscoren din.

Dersom du har en lav kredittscore eller av andre grunner ikke er fornøyd med denne, finnes det noen grep du selv kan ta for å forbedre din score. Dette lønner seg spesielt dersom du skal søke om lån uten sikkerhet, som er kjent for å ha høyere renter.

Reduser gjeld

Det er ikke lov for banker å innvilge lån som overstiger fem ganger din årlige inntekt. Derfor er det mindre sannsynlig at du får innvilget lån dersom du allerede har mange eller store lån fra før.

Her er det viktig å være oppmerksom på at tilgjengelig låneramme på kredittkort eller kredittlån også teller som gjeld, selv om rammen står ubrukt. Kvitt deg med så mye gjeld som mulig før du søker om nytt lån, og avslutt kredittkortavtaler du ikke behøver.

Dersom du har flere kreditorer, kan det lønne seg å refinansiere gjeld før du søker om et nytt lån.

Kvitt deg med betalingsanmerkninger

Dersom du har en betalingsanmerkning, kan et lån med sikkerhet være et alternativ.

De fleste banker gir automatisk avslag på lånesøknader hvis søker har ubetalte betalingsanmerkninger eller aktive inkassokrav.

Dette utlyser dårlig betalingsvilje, og en høy risiko for mislighold av ny gjeld. Hvis du imidlertid ønsker å søke om lån for å betale ut disse kravene, må du stille sikkerhet i bolig.

Øk inntekt

I noen tilfeller er det mulig å øke egen inntekt før søknad om lån. Husk også å inkludere alle inntektskilder i søknaden din, som trygd, barnebidrag eller inntekter fra utleie eller hobbyer. Det kan ofte lønne seg å kredittsjekke seg selv for å se om du har nok lønn til å betjene ønsket lånebeløp.

Uregelmessig inntekt teller også negativt for kredittscoren, selv om din totale årlige inntekt kan være tilstrekkelig.

Søk med en medlåntaker

En medlåntaker vil mest sannsynlig bedre dine lånemuligheter og også lånebeløp.

Dersom kredittscoren din er lav, kan du søke sammen med en annen person som samboer eller et annet familiemedlem. I slike tilfeller er det begge søkeres inntekt som vurderes, som øker kredittverdigheten og kredittscoren. Dette alternativet er svært gunstig dersom du er ung, da lav alder i seg selv kan være grunn til lav kredittscore.

Hvordan få orden på økonomien

Det kan være nyttig å vite om økonomien din anses for å være bra eller dårlig, uavhengig av om du ønsker å søke om lån eller ikke. På denne måten er det lettere å sette opp en månedlig oversikt for å forbedre din økonomiske situasjon.

Sett opp et budsjett

Når du skal søke om og betjene et lån er det en forutsetning at du har en ryddig økonomi, samt kontroll på denne. Ved å sette opp et budsjett vil du få bedre oversikt over dine inntekter og utgifter. Da vil du samtidig se hvor mye penger du har til overs for å nedbetale et eventuelt lån.

Sett alltid opp et budsjett før du søker om lån. Da vil du vite nøyaktig hvor mye du trenger å låne som igjen kan redusere lånekostnadene dine.

Det finnes en rekke applikasjoner du kan bruke for å sette opp og å følge et budsjett. Du kan også laste ned en mal fra Google, eller skrive det ned analogt. I budsjettet setter du dine egne grenser for hvor mye du ønsker eller kan bruke på for eksempel mat, klær og fritid. Husk å inkludere faste utgifter som strøm og mobilabonnement, samt eventuelle strømmetjenester.

Om du ikke ønsker å sette opp en månedlig plan, bør du notere hva du bruker penger på i løpet av en uke eller måned. Slik har du en oversikt over vanlige utgifter, og ser lett hvor du kan spare. Ofte går det mye penger til ting man egentlig ikke trenger, som for eksempel snacks.

Bruk en lånekalkulator

Etter at du har satt opp et budsjett, kan du benytte deg av en lånekalkulator for å beregne omtrentlige kostnader for ønsket lånebeløp. Fyll inn ønsket lånebeløp, nedbetalingsperiode og estimert rente. Dersom du allerede har kredittsjekket deg, vil du sannsynligvis ha et estimat av renter du kan motta i ulike banker.

Med disse opplysningene vil kalkulatoren gi deg et prisoverslag for hvor mye lånet vil koste i måneden. Prøv deg fram med ulike lånebeløp og nedbetalingstider for å finne ut hvor mye du kan betjene i måneden.

Vær oppmerksom på at en lenger nedbetalingstid gir lavere månedlige kostnader, men lånet vil koste mer totalt. Dette skyldes at du med en lang nedbetalingstid vil betale renter og gebyrer over en lenger tidsperiode.

Sammenlign lån for bedre tilbud

Når du har bestemt deg for å søke om lån, lønner det seg å søke hos flere tilbydere. Alle banker vurderer deg nemlig ulikt, som vil si at ingen vil gi deg samme renter og betingelser.

Du vil skape konkurranse om deg som kunde dersom du søker hos flere aktører, som igjen fører til at disse vil tilby deg de beste rentene og betingelsene de kan. Slik kan du sammenligne tilbud, og velge det som passer deg best.

Tips: Se vår artikkel om forbrukslån på timen.

Undersøk alltid lån hos flere tilbydere. Husk at det er uforpliktende å søke om lån så derfor bør du søke hos så mange som mulig for å oppnå de beste vilkårene.

Bruk en lånemegler

For enklest sammenligning av lån kan du benytte deg av en lånemegler eller andre sammenligningstjenester på nett. Slike tjenester er kostnadsfrie og uforpliktende, og lar deg sende inn kun én lånesøknad. Denne videresendes til meglerens samarbeidspartnere, og du vil motta flere tilbud etter kort tid. Sammenlign disse og velg det som passer din situasjon best.

Oppsummering

 • En kredittsjekk er en sikkerhetskontroll som sjekker din kredittverdighet
 • Ulike kreditorer og bedrifter vil gjennomføre en kredittsjekk av deg før opprettelse av avtaler som inkluderer innvilgelse av kreditt i ulike former
 • Lav kredittscore viser dårlig betalingsevne, og kan føre til avslag på lån
 • Betalingsanmerkninger, lav alder eller ustabil inntekt gir automatisk dårlig kredittscore
 • Du kan kredittsjekke deg selv gratis på nett
 • Forny låneavtaler for eksisterende lån ved forbedret økonomisk situasjon for bedre betingelser
 • Forbedre kredittscoren din selv ved å utbetale gjeld
 • Sett opp budsjett for en oversiktlig og ryddig økonomi
 • Sammenlign lån for å finne det beste tilbudet for deg