Lån til vannskade

Har du fått vannskade i boligen burde denne utbedres så raskt som mulig. Hvis du utsetter reparasjonene, kan du ende opp med større skader og utgifter. Har du ikke midler tilgjengelig kan lån være en løsning. Her finner du mer informasjon lån til vannskade og hva du kan gjøre for å senke kostnadene.

Ulike type vannskader

Sjekk alltid først hva forsikringen dekker. I mange tilfeller dekker forsikringen hele skaden slik at du slipper å ta opp lån til vannskade.

Vannskader er såpass vanlige at vi kan alle forvente å oppleve dette minst en gang i livet. Skaden kan oppstå av flere ulike grunner, det kan være en skade som følge av feil på utstyr eller ren slitasje.

De hyppigste årsakene til vannskader er:

 • Lekkasje i taket
 • Vann eller fukt i kjeller
 • Lekkasje fra varmtvannsbereder, vaskemaskin eller oppvaskmaskin
 • Slitasje på eller dårlige rørkoblinger

Uansett årsak til vannskade er det viktig å komme i gang med forebyggende arbeid raskt. Ved å gjøre dette vil du redusere omfanget av skaden, noe som gjør at kostnadene blir lavere.

Sjekk forsikringen din

Enten du bor i enebolig, rekkehus eller i leilighet er det viktig med god forsikring. Husforsikring dekker vannskader på alt som er fastmontert, slik som vegg, gulv, tak og baderomsinnredningen. Alt som ikke er fastmontert dekkes av innboforsikringen. Derfor er det viktig å ha begge på plass.

Hvis du bor i blokk, er forsikring av boligen inkludert i felleskostnadene. Du trenger med andre ord ikke tegne en egen husforsikring. Innboforsikring må du derimot ha på plass.

Nøyaktig hvilke skader forsikringen dekker kommer frem av dine forsikringspapirer. Har du toppforsikring dekker forsikringsselskapet alle skader knyttet til vann og fuktighet. Ved en lavere grad er det gjerne følgeskader som dekkes, men ikke reparasjon eller bytte av det som førte til skade.

Eksempel

Opplever du lekkasje i taket vil forsikringen dekke følgeskadene på tak, vegger og annen struktur. Men reparasjon eller bytte av det lekke taket må du stå for selv. Med toppforsikring ville bytte og reparasjon av det utvendige taket også blitt dekket.

Når du oppdager en vannskade er det viktig at du med en gang begynner med forebyggende tiltak. Skru av hovedstoppekranen og kontakt forsikringsselskapet ditt.

Tiltak ved vannskade

En takstmann vil gjøre en befaring og taksere skaden.

Når du oppdager en vannskade, er det viktig å sette i gang forebyggende tiltak umiddelbart. Her har du en huskeliste over hva som må gjøres:

 • Skru av hovedstoppekranen.
 • Bruk mopp og håndklær til å tørke opp så mye vann som mulig.
 • Fjern alt av inventar som ikke tåler vann.
 • Kontakt ditt forsikringsselskap for å varsle om skaden.

Når du har varslet ditt forsikringsselskap vil de sende ut en takstmann for å gjøre en befaring og taksering av skaden. Du vil i etterkant av besøket høre fra selskapet og få vite hva prisen blir og hvor mye du får dekket. Om du har høy egenandel eller ikke får dekket kostnadene er lån til vannskade et alternativ.

Lån ved høy egenandel

Egenandelen på hus- og innboforsikring varierer ut ifra hvor høy egenandel du selv har valgt. Mange velger å ha en høyere egenandel for å få lavere forsikringspremie, men må til gjengjeld stå for store utgifter når forsikringen må benyttes.

Egenandelen på husforsikring varierer fra 6 000 til 25 000 kroner, mens på innbo varierer den fra 2 000 til 15 000 kroner.

Hvis forsikringen dekker skaden, vil du normalt få pengene utbetalt til din konto minus egenandel. Denne andelen må du stå for selv. Enkelte forsikringsselskaper står for utbedringen selv og vil sende deg faktura på egenandelen. Uansett hvordan skaden betales for vil det beløpet forsikringsselskapet dekker være mindre enn hva skaden koster.

Tips: Se også vår artikkel om lån til verkstedregning.

Lån når forsikringen ikke dekker kostnadene

Mange forsikringsselskaper står for utbedringen selv. I et slikt tilfelle dekker selskapet alle kostnadene internt og du får kun en faktura på en eventuell egenandel.

I hovedsak dekkes vannskader enten av husforsikring eller innboforsikring. Det finnes derimot unntak til dette. Om skaden derimot skyldes manglende vedlikehold vil den ikke bli dekket. Et eksempel på dette er fukt og råteskader som har fått utvikle seg over tid. For å få dette dekket må du ha en tilleggsforsikring, og da blir forsikringen dyrere.

Mener forsikringsselskapet at du selv har helt eller delvis ansvar for at skaden skjedde vil erstatningsbeløpet bli redusert eller i verste fall falle bort helt. Du må da selv stå for utgiftene til utbedring av skaden. Venter du for lenge vil skadene bli større og mer kostbare.

Dette er lån til vannskade

I praksis er lån til vannskade et forbrukslån. Lånet har en låneramme på inntil 600 000 kroner, og du kan bruke inntil fem år på tilbakebetalingen. Det er ikke krav om sikkerhet for å kunne innvilge lånet, så det vil ikke tas pant i eiendom.

Sammenlign flere tilbydere av lån til vannskade før du velger en aktør.

Siden det ikke stilles sikkerhet for lånet, er rentene høyere. Den beste renten du kan oppnå er 5 %, men du må nok belage deg på en rente mellom 10 % og 15 %. Rentene gjør at lånet blir dyrere, men du kan gjøre enkle grep for å redusere kostnadene:

 • Velg en kort nedbetalingstid.
 • Betal inn ekstra når du har mulighet.
 • Søk om refinansiering ved jevne mellomrom.
 • Bruk en låneagent for å finne det billigste lånet.

Tips: Se også vår artikkel om lån til sykdom.

Finn det beste tilbudet på lån til vannskade

Det finnes mange tilbydere av lån uten sikekrhet på markedet og de gjør alle en individuell vurdering av deg som lånekunde. Når bankene behandler søknaden din, ser de på din personlige økonomi og vurderer den opp mot sine krav til låntakere. Dette er krav som går på alder, inntekt og betalingshistorikk. Enkelte banker har høye krav til alder og årlig inntekt, mens andre har lave krav.

For å finne det beste lånetilbudet er det derfor viktig å sende søknad til flere banker. Dette kan du gjøre hos en finansagent. Agentene tilbyr ikke lån selv, men formidler søknad om lån til banker og finansielle aktører de samarbeider med. Når du sender inn søknad til en finansagent vil denne formidles videre til alle deres samarbeidspartnere. Du øker dermed sjansene dine for å få innvilget lån og kan oppnå bedre vilkår.

Se først på effektiv rente og velg en bank eller låneagent som kan tilby en lav rente.

For å finne det beste lånetilbudet må du sammenligne alle tilbudene du får. Se på effektiv rente og totale lånekostnader og velg det lånet med de laveste kostnadene. Pass også på å ikke velge en for lang nedbetalingstid og at terminbeløpet er overkommelig før du signerer. Slik ungår du at vannskaden skaper økonomiske problemer.

Oppsummering

 • Forsikringer dekker i hovedsak vannskader, men det finnes tilfeller hvor selskapet gir helt eller delvis reduksjon i erstatningen.
 • Uansett om forsikringen dekker skaden eller ikke må du betale en egenandel. Hvor mye du må betale avhenger av din forsikring.
 • En vannskade krever snarlig utbedring, så mangler du midler kan lån til vannskade være et alternativ.
 • Når du søker om lån er det viktig å innhente flere tilbud slik at du kan få det billigste lånet.