Lån til sykdom eller skade

Sykdom og skader kan medføre store uventede utgifter, og kan over tid skape økonomiske utfordringer. Her gir vi deg en innføring hvilke lån til sykdom eller skade du kan søke om ved behov, og hvilke kriterier du må møte for å få innvilget lån. Du finner og råd til hvordan du kan redusere kostnadene til behandling.

Sykdom og skade påvirker økonomien

Det er noen helsetjenester som ikke dekkes av det offentlige. Da kan et lån uten sikkerhet være en løsning.

Gjennom livet vil man oppleve flere runder med sykdom og flere skader. Noe er av mindre alvorlig karakter, slik som influensa og overtråkk, andre har stor påvirkning på din arbeidsevne. Blir du fraværende fra arbeid over en lengre periode vil dette påvirke din personlige økonomi, selv om kostnader til lege, sykehus og behandling dekkes av det offentlige.

Så lenge du får utbetalt sykepenger vil lønnen din forholde seg på samme nivå som før du ble sykemeldt. Hvis du fremdeles ikke kan komme tilbake etter dette vil du gå over på AAP. Denne stønaden utgjør 66 % av gjennomsnittslønnen din enten det siste eller de siste tre årene, avhengig av hva som gagner deg økonomisk.

Det sier seg selv at en reduksjon på 34 % vil påvirke den private økonomien din og krever at du gjør omstillinger slik at du ikke får økonomiske problemer.

Helsetjenester som ikke dekkes av det offentlige

Ikke alle helsetjenester tilbys av det offentlige. Enkelte behandlinger har også lang ventetid, noe som gjør det fristende å finne behandling hos private foretak. I Norge er det fritt sykehusvalg, så du kan få refundert beløpet du benyttet hos private foretak tilbake av det offentlige. Du må derimot betale for behandlingen først og søke om refusjon siden.

Det er og enkelte helsetjenester som ikke dekkes, slik som:

  • Egenandelen på noen behandlinger er fremdeles dyre og kan koste noen tusenlapper. Et lån uten sikkerhet kan være en løsning i slike tilfeller.

  Utgifter til materiell som bandasje

 • Uteblivelse fra oppsatt time uten beskjed innen fristen
 • Medisiner som ikke fås på blå resept
 • Private praksiser som ikke har avtale om refusjon
 • Behandling hos kiropraktor og osteopat
 • Behandlinger i utlandet som ikke er i regi av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Tannbehandlinger

Blant private praksiser har vi privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og psykologer som ikke har avtale med eller er godkjent av det offentlige. Hvis du benytter deg av deres helsetilbud, må du betale dette av egen lomme. Har du pådratt deg en større skade som krever hyppige og langvarig behandling kan dette bli dyrt.

Hvis behandlingen blir en økonomisk belastning, kan du søke om lån til sykdom eller skade. Dette gir deg rom til å fullføre behandlingen slik at du kan komme deg raskere tilbake i arbeid.

Og selv om behandlingen dekkes av det offentlige må du fremdeles betale en egenandel. For 2023 ligger denne på 3 040 kroner. Når du har betalt dette vil du ha gratis helsehjelp resten av året, men ved nyåret må du betale egenandelen på nytt.

Valg av behandlingssted

Siden enkelte behandlere er offentlig godkjent og kvalifiserer til refusjon og andre ikke, kan det være fornuftig å bruke tid på å finne det rette.

Du kan velge mellom:

 • Offentlige behandlingssteder
 • Privatpraktiserende behandlingssteder som har refusjonsavtale med HELFO
 • Private behandlingssteder som er offentlig godkjent
Finn ut hvilke behandlere som gir rett til refusjon før du velger behandling.

Forbrukslån til sykdom eller skade

Når du søker om lån til sykdom eller skade er det i hovedsak forbrukslån som er aktuelt. Dette lånet er fleksibelt og så lenge du har en form for inntekt, kan du få innvilget lån. Hvor mye du får innvilget avhenger av din personlige økonomi, og den øvre grensen er på 800 000 kroner.

Siden forbrukslån er et usikret lån, er det ingen krav om sikkerhet. Som kompensasjon for risikoen bankene tar, krever de en høyere rente enn ved for eksempel boliglån. Den laveste effektive renten du kan oppnå er 5 % og den høyeste 49 %. Du kan derimot forvente en effektiv rente mellom 10 % og 15 %, noe avhengig av nedbetalingstiden du velger.

Tips: Se også vår artikkel om lån til tannlege.

Et forbrukslån har en høyere rente enn tradisjonelle lån som huslån. Betal derfor ned lånet så snart du klarer for å unngå dyre rentekostnader.

Siden bankene gjør en individuell vurdering av lånesøknader, er det umulig å si hva slags tilbud du vil få. Dette vil variere fra bank til bank, derfor er det viktig å søke hos flere aktører samtidig. Bruke en låneagent for å sende inn søknad om lån og sammenlign tilbudene du får. Slik finner du det beste og rimeligste lånet, noe som er viktig når du har en mer utfordrende økonomi.

Kriterier for å få innvilget lån til sykdom eller skade

Et forbrukslån er som regel en rask løsning dersom du trenger penger. 

Alle bankene som tilbyr forbrukslån, stiller minimumskrav til sine søkere. Hva disse kravene er varierer, og er grunnen til hvorfor du kan få ulike lånetilbud fra ulike banker. Men noen hovedkriterier går igjen, de er som følger:

 • Du må være minst 18 år gammel for å kunne ta opp lån. Enkelte banker krever derimot at du har fylt 20 – 25 år.
 • Du må ha en fast inntekt på 120 000 kroner i året eller mer.
 • Betalingshistorikken din må være god. Du kan ikke ha noen aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger. I slike tilfeller kan du søke om lån med betalingsanmerkning.
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger årlig inntekt.
 • Du skal kunne håndtere en renteøkning på minst 3 %, nytt av 1. januar 2023.

Som fast inntekt regnes lønn fra fast arbeid, sykepenger, trygd, pensjon og næringsinntekter. Har du vært sykemeldt over en lengre periode og gått over på AAP er det vanskeligere å få innvilget lån uten sikkerhet. Hvis du kan stille med sikkerhet i bolig er dette et bedre alternativ.

Oppsummering

 • Helsehjelp til sykdom eller skade dekkes i stor grad av det offentlige, men du må betale en egenandel.
 • Det kan derimot bli kostbart om du på grunn av sykdom eller skade blir stående utenfor arbeidslivet en periode.
 • Etter ett år med sykepenger reduseres inntektene dine til 66 % av årslønn før du ble syk. Dette merkes på den daglige økonomien og kan skape utfordringer om du ikke tilpasser forbruket.
 • Selv om helsetjenester i Norge dekkes av det offentlige kan behandling av skader og sykdom bli dyrt om du må velge medisiner eller behandlingssteder som ikke dekkes av det offentlige.
 • Lån til sykdom eller skade er et alternativ for deg som trenger penger til behandling eller medisiner, og som ikke har oppsparte midler.