Hva er en gjeldsordning?

En gjeldsordning har til hensikt å hjelpe privatpersoner til å få kontroll på økonomien sin. Man har kun mulighet til å få gjeldsordning en gang i løpet av livet. I denne artikkelen forklarer vi hva en slik ordning innebærer.

Gjeldsordning som følge av uhåndterbar gjeld

Hvis du opparbeider deg for mye gjeld kan det i verste fall føre til at du mister kontroll over økonomien din. Dette kan få store negative konsekvenser. Ubetalte regninger vil etter hvert bli sendt til inkasso, og du vil pådra deg betalingsanmerkninger. Dersom du ikke har mulighet til å betale tilbake det du skylder kreditorene kan løsningen være å søke namsmannen om gjeldsordning.

En gjeldsordning er en avtale mellom deg og dine kreditorer. Der blir dere enige om hvordan du kan betale ned så mye som mulig av det du skylder. Dette vil skje over en begrenset tidsperiode, og resten av gjelden blir slettet etter at tidsperioden er over. En gjeldsordning pleier som regel å vare i fem år.

Lønnstrekk og tvungen gjeldsordning

Når man har gjeldsordning får man kun et minimum å leve for. I mellomtiden går det direkte trekk fra inntekten din til dine kreditorer. Dette kalles lønnstrekk. Når namsmannen lager budsjettet du skal leve av tar han hensyn til de utgiftene du har. Hvis du har barn eller forsørgeransvar vil du ha nok i budsjettet til å dekke disse utgiftene.

Å leve på gjeldsordning kan oppleves krevende, ettersom du kun vil ha penger til det absolutt nødvendige. Om man har lån i bolig kan det være aktuelt å bli boende i og beholde denne dersom utgiftene ikke er for høye. Det finnes også noe som heter tvungen gjeldsordning. I dette tilfellet har kreditorene gått rettens vei for å få tilbake pengene sine fordi du ikke har forsøkt å løse situasjonen selv. Retten kan da gi pålegg om lønnstrekk fra kontoen din uten å ta hensyn til din livssituasjon.

Plikter under og etter gjeldsordning

Hensikten med gjeldsordningen er å betale kreditorer det man skylder. Derfor må all ekstra inntekt meldes inn til namsmannen og kreditorene. Alle inntekter skal brukes til å nedbetale gjelden. Dersom du får høyere utgifter eller inntekten din synker, må du ta kontakt med namsmannen. Da blir budsjettet ditt justert etter de nye tallene. Eksempler på endringer kan være medisinske utgifter, høyere husleie eller hvis man får barn og dermed utgifter til barnehage og skolefritidsordning.

Når gjeldsordningsperioden avsluttes slettes de resterende kravene dine kreditorer har på deg. Du har like fullt meldeplikt til Namsmannen dersom du mottar pengebeløp som for eksempel arv eller gevinst de påfølgende to årene etter at gjeldsordningen er avsluttet. Disse pengene skal da gå til kreditorene slik at du får tilbakebetalt mest mulig av det du skylder.

Hvordan unngå gjeldsordning

Det er viktig å så langt det lar seg gjøre å unngå å havne i gjeldsordning. Men om man først har kommet opp i en slik situasjon er det noen tiltak man kan gjøre. I første omgang bør man se på hva slags utgifter man har og forsøke å kutte i disse.

#1. Lån og refinansiering

Hvis man har boliglån kan man forhandle med banken om billigere rente eller en periode med avdragsfrihet. Man kan eventuelt bytte bank dersom en annen bank tilbyr gunstigere betingelser. Refinansiering av flere smålån til ett samlet lån er også en god måte å få ned utgiftene, siden ulike gebyrer og avgifter da vil reduseres.

Dersom man har lav inntekt og mye gjeld kan det være vanskelig å få lån. Enkelte banker kan være villige til å tilby lån, men da ofte til en høyere rente. Det beste er om man kan legge alle smålånene inn i boliglånet ettersom det er det lånet som har laveste rente.

#2. Få oversikt over utgifter

Å gå gjennom kontoutskrifter og få en oversikt over hva man faktisk bruker penger på kan være nyttig Ved å dele inn utgiftsposter i ulike bolker kan man lage et oversiktlig budsjett og se hvor man kanskje kan kutte forbruket. Utgifter til mat er den posten de fleste enkelt kan spare penger på. Ved å skrive handleliste, føre en måltidsplan og kun handle en til to ganger i uken vil matposten i de fleste tilfeller gå ned.

Andre tiltak man kan gjøre er å gjøre noen henvendelser for å forhandle om priser på forsikring og abonnementer, og eventuelt si opp avtaler man ikke bruker.

Oppsummering

  1. En gjeldsordning har til hensikt å hjelpe privatpersoner å få kontroll på økonomien.
  2. Ubetalte regninger kan resultere i frivillig eller tvungen gjeldsordning.
  3. En gjeldsordning varer som regel i opptil fem år.
  4. Ved gjeldsordning går det fast trekk fra lønn til kreditorer i den avtalte perioden.
  5. Namsmannen tar hensyn til livssituasjon ved utarbeidelse av budsjett.
  6. Hvis det skjer endringer i inntekt i perioden må man melde fra til namsmannen.
  7. Kreditorer har krav på all ekstra inntekt de to påfølgende årene etter gjeldsordning.
  8. Du kan unngå gjeldsordning ved å ha kontroll på og oversikt over økonomien.