Hva er betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning kan anses som et varsel om uteblitt betaling, og det er mer vanlig å ha en slik enn hva mange tror. Slike anmerkninger kan gjøre økonomien dårligere, men de varer ikke for alltid. Her kan du lese mer om hva en betalingsanmerkning er, hvordan du kan bli kvitt den og hva du kan gjøre for å unngå å få nye anmerkninger i fremtiden.

Hva er en betalingsanmerkning

Flere instanser kan melde om betalingsanmerkning inkludert Namsmannen, Skatteetaten, Inkassoselskaper og NAV.

Per definisjon er en betalingsanmerkning et varsel om at du har én eller flere utestående fakturaer, selv etter at det er forsøkt rettslig inndrivelse. Enkelt forklart betyr det at det er registrert en anmerkning på deg hos et kredittopplysningsbyrå.

Det er i hovedsak inkassoselskaper som melder fra til disse byråene, men det kan også komme meldinger fra andre aktører som har autorisasjon til å gjøre dette.

Følgende instanser kan melde om betalingsanmerkning:

 • Namsmann
 • Forliksrådet
 • NAV Innkreving
 • Skatteetaten
 • Statens Innkrevingssentral
 • Løsøreregisteret
 • Statens Kartverk
 • Inkassoselskaper

Konsekvenser

Det vil ha negative økonomiske konsekvenser for deg om du får en betalingsanmerkning. Dette skyldes at banker og andre finansielle institusjoner ser på anmerkningen som et varsel om dårlig betalingshistorikk og betalingsvilje.

Dårlig betalingshistorikk tilsvarer risiko for at nye regninger ikke betales, og er en risiko finansielle institusjoner ikke ønsker å ta. Derfor blir det med betalingsanmerkning vanskelig å:

 • Ta opp lån, inngå avtale om kreditt eller kjøpe varer og tjenester på avbetaling
 • Opprette nye abonnementer på TV, internett, mobil, strøm og lignende
 • Kjøpe enkelte forsikringer som ikke er lovpålagt å ha
 • Få jobb hvor du vil ha et økonomisk ansvar

Registrering av anmerkning

Å få inkassovarsel i posten er ingen hyggelig opplevelse. Noen vil kanskje oppleve dette som ekstra stressende, og bekymre seg for mulige betalingsanmerkninger. En betalingsanmerkning registreres imidlertid ikke på grunn av én regning som betales på overtid; dette er en lenger prosess med flere varsler.

Inkassokrav har 14 dagers betalingsfrist. Du får også et varsel om registrering av betalingsanmerkning minst 30 dager i forveien.

Et inkassovarsel er en purring og et varsel om at hvis du ikke betaler nå, blir saken sendt til inkasso. Da vil det kreves et inkassosalær, som gir deg en ny og høyere regning.

Det er først når du ikke betaler denne regningen at kreditoren vil sende saken videre, og be om at det registreres en betalingsanmerkning på deg.

Både inkassovarsel og inkassokrav har 14 dagers betalingsfrist. Du blir varslet minst 30 dager i forveien dersom kreditor krever at det registreres en betalingsanmerkning på deg, som vil si at det vil ta minst 30 dager før anmerkningen aktiveres. Slik får du god tid på deg til å skaffe penger til å utbetale kravet først, eller til å ta kontakt med kreditor.

Hvor lenge varer en betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning blir stående i maksimalt fire år, eller til du har nedbetalt kravet i sin helhet. Når du har betalt beløpet, skal anmerkningen slettes umiddelbart. Dette kan ta noen virkedager, men for din egen del lønner det seg å sjekke opp i at dette er gjort. Du kan sjekke dette selv ved ta kontakt med et kredittopplysningsbyrå.

Hvis du ikke har betalt kravet innen fire år, slettes betalingsanmerkningen automatisk. I slike tilfeller vil kreditor mest sannsynlig gå til ny rettslig innkreving, noe som fører til ny anmerkning.

Hvordan bli kvitt en betalingsanmerkning

Hvis du har økonomiske problemer og vanskeligheter med å nedbetale gjelden er det viktig at du tar kontakt med kreditor umiddelbart. De kan hjelpe deg med å få oversikt over kravene, og lage en nedbetalingsplan som er mulig for deg å holde.

Ta kontakt med kreditor umiddelbart om du ikke kan betale gjelden din. Husk at inkassoselskaper ønsker å få gjelden sin og ønsker derfor også å hjelpe deg så godt dem kan.

Selv om mange har et negativt bilde av kreditorer og inkassoselskaper, er ønsket deres å hjelpe deg. Vær derfor ikke redd for å ta kontakt med inkassoselskapet du har saker hos. Du vil møte på kundebehandlere som sammen med deg vil finne en god økonomisk løsning som gagner begge parter.

Lån til nedbetaling av gjeld

Du kan ikke få en betalingsanmerkning om kravet skyldes at noen har misbrukt din identitet.

Har du ikke nok penger til nedbetaling av gjeld, kan du søke om lån. De færreste banker vil innvilge lån med betalingsanmerkning, men noen kan i enkelte tilfeller velge å godkjenne søknaden din.

Dette gjelder hvis:

 • Kravet skyldes at noen har misbrukt din identitet, eksempel ved ID-tyveri
 • Du ikke har blitt gjort kjent med kravet grunnet opphold i utlandet eller sykdom
 • Kravet er av en mindre størrelse og kan gjøres opp relativt raskt

I slike tilfeller kan bankene velge å si ja til lån, men kun om pengene brukes til nedbetaling av gjelden som ga betalingsanmerkning.

Tips: Se også vår artikkel om lån med betalingsanmerkning.

Refinansiering med sikkerhet

Hvis du ikke får lån på grunn av betalingsanmerkning i tradisjonelle banker eller forbruksbanker, kan du søke hos nisjebanker. Disse har spesialisert seg på å tilby lån til personer i vanskelige økonomiske situasjoner, og kan tilby lån med betalingsanmerkning om du stiller med sikkerhet.

Sikkerheten må være i fast eiendom, enten bolig eller fritidsbolig. Hvis du ikke eier dette selv, kan banken godta at en kausjonist stiller sin egen bolig som sikkerhet for lånet.

Ved å refinansiere kan du få samlet all gjelden din i ett større lån, som gjør det mer overkommelig å nedbetale. Du får også en mye ryddigere og mer oversiktlig økonomi. Uansett om du har betalingsanmerkning eller ikke, kan refinansiering være en god løsning. Dette gjelder spesielt om du har flere kreditorer å forholde deg til.

Privatlån

Et privatlån kan være et godt alternativ til lån i banken. Husk å lage en låneavtale med den du låner fra.

Hvis du ikke får innvilget lån i banken, kan du snakke med venner og familie om et privat lån. Inngår du en avtale om privat lån er det viktig å lage en detaljert låneavtale som viser hvor mye du låner, hva slags rente du skal betale, og når lånet skal nedbetales. Dere kan også bli enige om at du ikke skal betale noen renter.

Hvis du ikke kan låne

Kan du ikke låne penger verken fra banken eller privat, er det bare én ting å gjøre: kontakt dine kreditorer og få oversikt over kravene.

Når du snakker med kreditoren, er det viktig å legge frem saken og forklare din økonomiske situasjon. Husk å være ærlig og detaljert, slik at kreditor får et bedre bilde av hva som foregår. Slik vil kreditor også være bedre rustet til å kunne hjelpe deg med dine problemer.

Har du flere krav fra samme kreditor, kan du be om å få samlet disse. Hvis du får nei, kan du spørre om de har myndighet til å redusere kravet. Har de ikke det, ber du om å få snakke med noen som har myndighet. Alle kreditorer kan velge å redusere gebyrer og renter, så du taper ingenting på å forhandle.

Få oversikt

Betalingsanmerkning forsvinner så snart utestående beløp er betalt eller etter at det har gått 4 år.

Når du har fått på plass en avtale, bør du fokusere på nedbetaling av denne. Har du flere krav som skal betales er det den gjelden som ga anmerkning som må prioriteres først. Glem imidlertid ikke å få på plass en avtale om de andre sakene, slik at du unngår å få nye anmerkninger. Be kreditor om å sette saken i bero, eller inngå avtale om et minstebeløp som skal betales frem til du er kvitt betalingsanmerkningen.

Siden betalingsanmerkninger ikke er varige, kan du søke om lån på nytt så snart anmerkningen er slettet. Vi vil derimot anbefale å vente en liten periode, slik at kredittscoren din kan bedre seg først. Da vil du få bedre renter og vilkår på senere lån.

Uenig i kravet

Hvis du mener at det opprinnelige kravet er feil, må du snarest mulig sende en skriftlig bestridelse av kravet til kreditor. I henhold til lovverket kan ikke krav som er omtvistet kreves inn gjennom ordinær inkasso, og må i slike tilfeller oversendes til Forliksrådet for avgjørelse.

Oppsummering

 • En betalingsanmerkning er en advarsel om dårlig betalingshistorikk, og kan ha store økonomiske konsekvenser for deg.
 • Får du betalingsanmerkning, må du straks ta kontakt med kreditor for å lage en realistisk plan om nedbetaling av gjelden.
 • For at betalingsanmerkningen skal slettes og økonomien friskmeldes må du tilbakebetale all skyldig gjeld, inkludert renter og inkassosalær.
 • Du kan unngå å få betalingsanmerkning om du betaler regningene dine i tide. Har du ikke mulighet til dette er det viktig å ta kontakt med utsender, slik at du kan få utsatt eller oppdelt betaling.
 • Kreditorer ønsker å hjelpe deg med dine økonomiske utfordringer, så du trenger ikke være redd eller bekymret for å ta kontakt med dem.
 • Ønsker du å nedbetale kravet umiddelbart, men mangler midler, kan du søke om lån til refinansiering. Dette tilbys i hovedsak av nisjebanker, og det stilles krav om sikkerhet i fast eiendom for lånet.