Hva er et etableringsgebyr på lån?

Når du tar opp et lån må du betale et etableringsgebyr. Dette er en engangskostnad som legges til det totale lånebeløpet. Når bankene regner ut din effektive rente, er også dette gebyret inkludert. Her får du mer informasjon om etableringsgebyr og hvor mye du kan forvente å måtte betale.

Hvorfor betaler man etableringsgebyr?

Det koster penger opprette et låneforhold i banken. Er du ikke kunde i banken fra før må det opprettes et nytt kundeforhold, og det er knyttet administrativt arbeid til alle formaliteter rundt både inngåelse av avtale og utbetaling av lånet. Det skal utarbeides personlige lånepapirer, sendes ut gjeldsbevis og betalingsplan, og alt som signeres og returneres skal arkiveres i bankens systemer. Kostnadene knyttet til dette dekker du som lånekunde gjennom å betale etableringsgebyr.

Prisen på etableringsgebyr

Hvor mye du må betale ved opprettelsen av et nytt låneforhold avhenger av hva slags lån du har inngått avtale om. Boliglån har for eksempel et høyere etableringsgebyr enn blant annet boliglån og billån. Studielån har på sin side ikke etableringsgebyr.

Lån uten sikkerhet

Etableringsgebyret for forbrukslån har en fast sum, og det skal alltid komme frem i markedsføring og lånetilbud hvor høyt dette er. Enkelte banker har ingen etableringsgebyrer, mens andre banker setter gebyret etter hvor høyt lånet ditt er.

Standard for lån uten sikkerhet er et gebyr på mellom 495 og 1 500 kroner.

Tips: Les mer om lån uten sikkerhet på denne siden.

Lån med sikkerhet

Fordi boliglån og andre lån med sikkerhet har en høyere låneramme har de også et høyere etableringsgebyr. Hvor mye du ender opp med å måtte betale avhenger av hvilken bank du tar opp lån i, og hva slags forhold du har til banken. Bankene kan også velge å ikke kreve etableringsgebyr. Dette er en bonus som gjerne tilbys eksisterende kunder for at de skal opprette flere forhold til banken.

Du kan regne med å måtte betale fra 2 000 kroner i etableringsgebyr ved boliglån.

Betaling av etableringsgebyr

Betalingen av etableringsgebyret skjer gjennom nedbetaling av gjelden. Beløpet legges til det totale lånebeløpet, noe som i prinsippet betyr at du også låner penger til etableringsgebyret. Dette kan være verdt å merke seg, spesielt ved lang nedbetalingstid. Gebyret blir derimot ikke nedbetalt gjennom hele perioden, men betales ut ved første forfall.

Den første måneden vil derfor mindre penger gå direkte til nedbetaling av gjeld, og mer til betaling av renter og gebyrer.

Beregning av effektiv rente

Bankene opererer med to rentesatser, nominell og effektiv rente. Den nominelle renten er hva banken tar betalt for å låne deg penger. Effektiv rente inkluderer nominell rente og alle ekstra kostnader, slik som termingebyr og etableringsgebyr.

Når bankene regner ut hvor mye du betaler i effektive renter inkluderes altså etableringsgebyret. Dette er noe av årsaken til hvorfor du får høyere effektive renter ved kort nedbetalingstid. Når kostnaden fordeles over en kortere periode utgjør den en større andel enn om den fordeles over en lengre periode. Du vil derimot aldri betale mer etableringsgebyr enn hva banken har informert om.

Lån uten etableringsgebyr

Etableringsgebyret er noe bankene kan velge å droppe. Flere banker har egne kampanjer hvor de tilbyr lån som forbrukslån og billån uten etableringsgebyr. Denne typen kampanje varer kun en begrenset periode, og er designet for å lokke nye kunder til banken. Om du vet at en bank krever 995 kroner i etableringsgebyr og en annen ikke krever etableringsgebyr, er det nærliggende å velge den sistnevnte.

Det er heller ingenting i veien med å forhandle med banken om størrelsen på etableringsgebyret. Hvis det er dette som gjør at du velger en bank fremfor en annen, vil banken strekke seg lenger for å få deg som kunde.

Tips: Les mer om etableringsgebyr hos Motty.

Oppsummering

  1. Etableringsgebyr er en engangskostnad knyttet til opprettelsen av et låneforhold i banken.
  2. Gebyret brukes til å dekke kostnader knyttet til administrativt arbeid.
  3. Hvor mye du må betale varierer fra bank til bank.
  4. Det finnes flere banker som tilbyr forbrukslån uten etableringsgebyr.
  5. Du kan forhandle med banken om etableringsgebyret, og det er noe vi anbefaler å gjøre.