Forskjell på nominell og effektiv rente

Når du skal søke om lån er det særlig to begreper du bør legge merke til og vite forskjellen på: nominell og effektiv rente. I denne artikkelen vil vi forklare forskjellen på de ulike rentene, og hvordan du kan gå frem for få de beste rentevilkårene.

Kort om nominell rente

Nominell rente er den satsen du betaler til banken for å få låne penger. Det er ikke inkludert ekstra kostnader i denne rentesatsen, og viser kun hva bankene tar betalt for å låne ut penger. Nominell rente settes etter en vurdering av din privatøkonomi, hvor bankene gjennomfører en kredittsjekk. Kredittsjekken bruker for å vurdere risiko, som er en av faktorene som påvirker rentesatsen.

De legger også inn kompensasjon for inflasjon, og ønsket fortjeneste på lånet, siden de ønsker å tjene penger på utlånspraksis.

Kort om effektiv rente

Se alltid på den effektive renten når du skal søke om et forbrukslån. 

Den effektive renten er det du faktisk betaler for lånet i løpet av et år. Satsen inkluderer nominelle renter, termingebyr, etableringsgebyr og andre kostnader tilknyttet lånet. Siden denne rentesatsen inkluderer flere utgifter vil den alltid være høyere enn nominell rente. Hvor mye avhenger av størrelsen på gebyrene.

I tillegg vil den effektive renten påvirkes av nedbetalingstiden.

Hvilken rente skal du se på?

Nominell og effektiv rente har ulike satser, og inkluderer ulike beløp. Det kan derfor være noe vanskelig å vite hvilken rente du skal forholde deg til når du sammenligner lån.

Når du vurderer både nominell og effektiv rente er det anbefalt å se på begge satsene, men fokuser på den effektive renten om ulike lånetilbud har den samme nominelle renten. Da vil du se hvor mye lånet faktisk koster deg, inkludert alle ekstra gebyrer.

Video som forklarer forskjellen på nominell og effektiv rente

Kostnader lån

Lån med sikkerhet har i de fleste tilfeller en lavere effektiv rente enn et lån uten sikkerhet.

Uavhengig av lånetype følger det omkostninger i form av renter og gebyrer. Dette er kostnader som du må ta hensyn til når du planlegger å ta opp et lån.

Derfor er det fornuftig å gjøre seg opp en mening om hvilket lån du har behov for, før du søker. Noen lån er dyrere enn andre, spesielt lån uten sikkerhet slik som forbrukslån/blancolån, kredittlån og smålån.

Lån som tradisjonelt er ansett å være rimeligere med tanke på rentene, er lån der det er et krav om sikkerhet, som for eksempel boliglån.

Hva styrer lånekostnaden?

Hvor mye lånet vil koste totalt sett avhenger av renter og gebyrer, samt hvor lang nedbetalingstid du velger. Hvilken bank du inngår en avtale med vil også påvirke kostnadene. Noen banker tilbyr lavere renter enn andre, samt at de har lavere etablerings- og termingebyrer. Både renter og gebyrer settes internt av banken, og vil derfor varierer.

For å regne ut hvor mye et lån vil koste kan du bruke en lånekalkulator. Denne vil gi deg en oversikt over hva lånet vil koste, og kan stilles inn etter forventet nominell og effektiv rente.

Dette påvirker renten

Din inntekt og totale gjeld er de faktorene som i hovedsak påvirker hvilken rente du får på lånet.

Før du søker om et lån er det viktig at du vet hva det er som vil avgjøre om du vil få en lavere eller høyere rente på lånet. Utgjør du en lav risiko vil banken kunne tilby en lav rente enn om du utgjør en høyere risiko for lånet du søker. Du kan derfor påvirke utfallet av vurderingen ved å påvirke følgende økonomiske faktorer:

 • Din alder
 • Inntekten din
 • Boforholdet ditt og flyttemønster
 • Din totale gjeld
 • Betalingshistorikken din

Lån med høyere effektiv rente

Når du bruker en lånekalkulator vil du se at den effektive renten påvirkes av lånebeløpet. Grunnen til dette er hvor stor andel av lånebeløpet som utgjør ekstra kostnader.

Når du inngår en låneavtale med lavere lånebeløp utgjør gebyr og renten en større andel av de månedlige og årlige kostnadene.

Siden gebyrene utgjør en større andel av kostnadene, blir den effektive renten høyere. Dette gjelder uavhengig av om lånet har den samme nominelle renten som et lån med høyere låneramme.

Et lavere lånebeløp fører til høyere effektive renter ettersom mye av innbetalingen prosentvis skjer i form av gebyrer.

Illustrasjon etableringsgebyr:

Er etableringsgebyret på 1 000 kroner utgjør dette 0,33 % av kostnadene ved et lån på 300 000 kroner. Ved et lån på 30 000 kroner utgjør etableringsgebyret 3,33 % av kostnadene.

Illustrasjon termingebyr:

Et gebyr på 45 kroner per termin utgjør 540 kroner per år. Dette utgjør 0,18 % ved et lån på 300 000 kroner, og 1,8 % om lånesummen er 30 000 kroner.

En kort nedbetalingstid på lånet gir høyere effektive renter enn om du velger lang nedbetalingstid.

Nedbetalingstid

En kort nedbetalingstid gir høyere effektive renter enn en kort nedbetalingstid. Dette fordi gebyrer fordeles over en kortere periode, og utgjør en større andel av dine månedlige betalinger. Høyere effektiv rente må ikke forveksles med økte kostnader, da en kort nedbetalingstid gir lavere totale kostnader knyttet til både rente og gebyrer.

Tips: Se også Sparebank 1 sin forklaring på nominell og effektiv rente.

Oppsummering

 • Nominell rente er hva du betaler til banken for å låne penger
 • Effektive renter er den totale kostnaden inkluder renter og gebyrer
 • Rentesatsen er individuell og baserer seg på en vurdering av låntakers personlige økonomi
 • Kredittsjekk og kredittverdighet legges til grunn for fastsetting av nominell rente
 • Den effektive renten gir et bedre bilde av de totale kostnadene enn den nominelle renten
 • Lavere låneramme og kortere nedbetalingstid gir høyere effektive renter