Angrerett på forbrukslån

Når du tar opp et nytt lån forplikter du deg til å betale lånet gjennom hele nedbetalingstiden. Hvis du i etterkant ser at den økonomiske vurderingen ikke var god nok, eller du av andre grunner angrer på låneopptaket kan du benytte deg av angreretten, men den må benyttes innen 14 dager. Her får du mer informasjon om angrerett på forbrukslån og hvordan du går frem for å benytte deg av den.

Kort om angrerett

For finansielle tjenester, inkludert forbrukslån, har du 14 dagers angrerett,

Enkelt forklart er angreretten er lovfestet rett som gir deg som forbruker muligheten til å returnere varer tjenester du har kjøpt gjennom fjernsalg eller utenfor et fastsatt salgssted. Det betyr at selv om du har inngått en avtale på nett har du muligheten til å angre og krevet kjøpet hevet. Dette gjelder også for ulike typer lån, blant annet forbrukslån.

For finansielle tjenester har du 14 dagers angrerett, uavhengig av hvem du har inngått en låneavtale med.

Angrerettloven

Formålet med loven om angrerett er å ivareta forbrukeren og deres rettigheter ovenfor profesjonelle aktører, slik som handelsbedrifter og finansielle institusjoner.

Den gjelder derimot ikke i alle handler og transaksjoner som skjer mellom forbruker og finansinstitusjoner. Du kan for eksempel ikke benytte deg av angreretten ved kjøp av aksjer eller fond. Det er heller ikke mulig å angre på kjøp i forbindelse med lotteri og pengespill.

Ved kjøp over SMS, telefon og på messer vil også angreretten kunne bortfalle. Du kan lese mer om loven om angrerett her.

Angrerett på finansielle tjenester

Så lenge du har inngått en avtale om finansielle tjenester via fjernsalg, som søknad om forbrukslån på nett, har du 14 dagers angrerett på forbrukslån. Det betyr at du kan ombestemme deg og sende henvendelse til banken om dette i løpet av 14 dager etter at avtalen ble inngått.

Låneavtalen kan alltid avsluttes etter 14 dager, men du må da betale også renter, påløpte termingebyrer og etableringsgebyr.

Har det gått mer enn 14 dager regnes låneavtalen som bindende, og du kan ikke lenger angre. Hvis du derimot ønsker å avslutte låneavtalen kan du tilbakebetale lånet i sin helhet.

Bankene kan etterspørre hvorfor du ønsker å bruke angreretten, men du er ikke pliktig å oppgi noen grunn. Angreretten har ingen begrensninger når det kommer til grunn, og du kan benytte deg av den uansett årsak.

Send skriftlig henvendelse

For å benytte deg av angreretten må du sende en skriftlig henvendelse til banken, gjerne din kontaktperson. Det holder at du sender en e-post om at du ønsker å benytte deg av angreretten. Men har du blitt tilsendt et angrerettskjema kan du sende inn dette per post eller e-post.

Uavhengig av hvordan du sender forespørselen er det viktig at du har kopi av det du sender og all kommunikasjon mellom deg og bankens kontaktperson. Skulle det oppstå usikkerhet eller uenighet rundt angreretten kan du da dokumentere hva du har informert banken om, og hva de har svart deg.

Skal du sende angrerettskjema per post, be om kvittering på innleveringen. Hvis banken mener at brevet kom for sent kan du bevise at det ble sendt innen fristen.

Unngå gebyrer

Du kan når som helst betale tilbake hele lånet uten ekstra kostnader. Men du må betale etableringsgebyr og eventuelle påløpte termingebyrer. Dette gjelder uavhengig av om du betaler tilbake hele lånet måneden etter eller om du forholder deg til nedbetalingsplanen.

Benytter du deg derimot av angreretten unngår du å betale gebyrer. Du må fortsatt betale tilbake det beløpet som er utbetalt din konto, men du vil få tilbake etableringsgebyret termingebyr, om du har betalt det.

Oppgjør og tilbakebetaling

Du har 30 dager på tilbakebetalingen av lånet om du benytter deg av angreretten.

Når du benytter deg av angreretten har banken krav på såkalt nettooppgjør.

Ved nettooppgjør beregner banken renter på lånet fra den dagen det ble utbetalt til din konto. Hvor mye du må betale avhenger av hvor stort lånet var, og hvor rask du var med å bruke angreretten.

Mindre lån vil ikke øke betydelig på noen få dager, men større forbrukslån kan bli betydelig høyere i løpet av denne perioden. Så når du benytter deg av angreretten bør du betale lånet tilbake umiddelbart.

Tidsfrist

Du kan derimot velge å bruke inntil 30 dager på tilbakebetalingen, i henhold til loven om angrerett. Disse dagene inkluderer de to ukene du har til å bruke angreretten. Du har med andre ord til sammen to uker på å angre lånet, og to uker på å betale.

Hvis du ikke betaler tilbake lånet i tide vil det bli sett på som fravik fra angreretten. Du kan fremdeles betale tilbake hele lånet, men må også da dekke alle gebyrene.

Før lånet er utbetalt

Du kan angre et forbrukslån både før og etter at lånet er utbetalt til din konto. Men ombestemmer du deg før lånet er utbetalt er det viktig at du tar kontakt med banken raskt, og gjerne over telefon i tillegg.

Forsikre deg om at lånet ikke er utbetalt, og be om at det ikke utbetales. Når dette er gjort kan du sende en skriftlig henvendelse til banken med angrerettskjema.

Oppsummering

  • Vurder opptak av lån nøye før du inngår en låneavtale
  • Skulle du ende opp med å ombestemme deg har du angrerett
  • Angrerett på forbrukslån er 14 dager
  • Du kan angre på lånet både før og etter det er utbetalt din konto
  • Ombestemmer du deg før utbetaling er det viktig å ta kontakt med banken og stoppe utbetalingen
  • Send alltid informasjon skriftlig, og sørg for å ha kopier
  • Hvis lånet ikke er utbetalt må du ikke betale tilbake noe
  • Er lånet utbetalt har du 30 dager på å betale tilbake lånet
  • Hvis du ikke betaler tilbake innen fristen regnes det som fravik fra angrerett og normale regler for tilbakebetaling av lån gjelder