Vannscooterlån

Å kunne kjøre rundt på vannet med en vannscooter om sommeren byr på mye spenning og underholdning. Har du tenkt å kjøpe vannscooter og trenger finansiering kan du søke om et vannscooterlån. Her kan du lese mer om hva slags lån dette er og hva som er viktig å tenke på i forhold til kjøp av vannscooter.

Lån til vannscooter

En vannscooter koster typisk mellom 100 000 – 300 000 kroner. Sjekk hvor mye et vannscooterlån vil koste deg både årlig og månedlig før du går i gang.

Har du bestemt deg for å kjøpe en vannscooter må du finne ut av hvilken du vil ha, og hvor mye den koster. Når du vet dette vet du hvor mye lån du eventuelt har behov for.

Skal du kjøpe en helt ny vannscooter må du regne med å betale mellom 100 000 og 300 000 kroner. Du finner også rimeligere modeller rundt 30 000 kroner, og du kan gjøre et kupp ved å kjøpe brukt. Her kan du finne vannscootere ned i 10 000 kroner.

For å være sikker på at dette ikke blir en for dyr fornøyelse er det viktig å sette opp et budsjett. Budsjettet viser hvor mye du har til overs til nedbetaling av gjeld. Ved å bruke en lånekalkulator kan du regne ut hvor mye lånet vil koste, og om dette er et lån du kan håndtere.

Tips: Se også vår artikkel om lån til vannskade.

Valg av finansiering

Det finnes to ulike lån til vannscooter på markedet: forbrukslån og pantelån.

Pantelån eller forbrukslån uten sikkerhet er de to valgene du har når du skal finansiere vannscooteren.

Lån til vannscooter uten sikkerhet

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Banken vil med andre ord ikke ta pant i vannscooteren når lånet innvilges. Siden bankene ikke har noen sikkerhet for lånet utenom din inntekt er dette lånet dyrere enn pantelån.

Den laveste effektive renten du kan oppnå er 5%, men du må nok belage deg på 10 % til 15 % effektiv rente. Hvor høye rentene blir avhenger av din personlige økonomi og hvor lang nedbetalingstid du velger. Den effektive renten blir for eksempel høyere om du velger to års nedbetalingstid sammenlignet med fem år. Samtidig blir de totale kostnadene lavere, så det er viktig å ikke se seg blind på rentesatsene.

Forbrukslån har en låneramme på inntil 800 000 kroner og du kan bruke inntil fem år på nedbetaling av lånet. Det anbefales derimot å velge en kortere nedbetalingstid slik at kostnadene til renter og gebyrer blir lavere.

Tips: Se her denne artikkelen for oversikt over beste forbukslån uten sikkerhet.

Pantelån

Et pantelån er det samme som et lån med sikkerhet. Benytter du deg av denne finansieringsmetoden må du stille med sikkerhet i banken du fikk pant hos. For mange vil dette være boligen, men banker kan også godta hytte og annen fritidseiendom som sikkerhet.

Når bankene har sikkerhet for lånet vil rentene bli lavere, samtidig kan de totale kostnadene bli høyere siden nedbetalingstiden er på 20 – 30 år. For å unngå at kostnadene blir høyere kan du betale inn ekstra på boliglånet slik at andelen som utgjør lån til vannscooter reduseres raskere. Dette vil redusere dine kostnader og gjøre pantelån til et rimeligere alternativ.

Finn billigste lån til vannscooter

For å øke sjansene for å finne billigste vannscooterlån bør du innhente lånetilbud fra så mange banker som du kan.

For å finne det billigste lånet må du innhente flere tilbud. Dette kan du enkelt gjøre ved å søke om lån gjennom en låneagent. Agenten formidler lån fra flere ulike aktører, og siden alle gjør egne vurderinger vil du oppleve å få ulike tilbud. Ved å bruke en agent sparer du tid, siden det kun er behov for å sende inn en søknad.

Har du behov for rådgivning i forbindelse med søknad eller sammenligning, er rådgivere tilgjengelig slik at du får god veiledning.

Låneagenter kan benyttes til lån uten sikkerhet. Skal du søke om lån med sikkerhet anbefaler vi å ta kontakt med banken du har boliglån i. Har du lav belåningsgrad kan du få innvilget mer lån på boligen som kan benyttes som lån til vannscooter.

Det er samtidig verdt å sjekke hvilken rente ulike tilbydere av lån med sikkerhet tilbyr. Kan en annen bank tilby lavere rente er det muligheter for å forhandle slik at du får ned rentekostnadene.

Viktig informasjon om vannscooter

Siden 2001 har det vært forbudt å benytte seg av vannscooter i Norge, men i 2012 fikk kommunene dispensasjon i enkelte områder.

Forbudet er ment for å beskytte

 • Vernede områder med truede dyrearter og planteliv
 • Hytte- og boligområde
 • Badeområder
 • Områder hvor det drives yrkesfiske og annen næring

Kommunale restriksjoner

Sett deg inn i gjeldende regler og lovverk før du tar opp lån til en vannscooter. Det kan være at kommunen din har forbud mot bruk av vannscootere.

Siden det er kommunen selv som avgjør om det gis dispensasjon til bruk av vannscooter vil det være store variasjoner fra kommune til kommune. Så før du går til innkjøp av en vannscooter er det viktig at du setter deg inn i gjeldende regler og lovverk.

Kommunen regulerer blant annet:

 • Avstanden til rekreasjon- og badeområder
 • Fastbestemmelser
 • Egne områder hvor det skal tas særlig hensyn til natur, næring, sikkerhet og støy

Førerkort

I tillegg til regulering av hvor vannscooter kan brukes stilles det formelle krav til førere som er født i 1980 eller senere. For å kunne føre en vannscooter med mer enn 25 hestekrefter må det avlegges båtførerprøve. Førerkort klasse C gjelder for båter under 10 fot og vannscooter. Har vannscooteren mer enn 10 hestekrefter må føreren være over 16 år. Og alle som er på vannscooteren må bruke flytevest.

Oppsummering

 • Ønsker du å kjøpe vannscooter kan du ta opp lån til vannscooter om du ikke har egne oppsparte midler.
 • Sjekk alltid med kommunen om hvilke bestemmelser som gjelder for vannscooter i din kommune.
 • Pass på at du har lov til å føre vannscooteren du kjøper. Vannscootere med mer enn 46 hestekrefter krever eget førerkort.
 • Før du tar opp lån til vannscooter er det viktig å finne ut av hvor mye du trenger å låne, slik at du ikke låner mer enn du har behov for.
 • Du kan velge mellom lån med eller uten sikkerhet. Lån uten sikkerhet har en høyere rente, mens lån med sikkerhet krever pant i fast eiendom og har lenger nedbetalingstid.
 • Når du søker om lån er det viktig å innhente flere lånetilbud slik at du finner det rimeligste og beste lånet.