Skattefradrag på forbrukslån

Rentene du betaler på lån kan du kreve skattefradrag for. Regelen gjelder for alle typer lån, også lån uten sikkerhet, og er gyldig for alle rentene du betalte det foregående året. Rentene føres under punkt 3.3.1 i skattemeldingen, og registreres automatisk av banken. Det er likevel alltid lurt å dobbeltsjekke, slik at du får fradrag for det du har krav på.

Fradrag på gjeld

Skattefradrag for gjeldsrenter er på 22%.

Skattefradraget for lån gjelder kun for rentene som er betalt, og omfatter ikke termingebyr eller etableringsgebyret. Det finnes et unntak til denne regelen, og det er om lånet ble benyttet til refinansiering.

I 2024 er fradraget på gjeldsrenter 22 %. Dette betyr ikke at du får 22 % mer å rutte med, men at prosenten gir fratrekk i dine skattbare inntekter. Det betyr at det blir en trekk i hva du skulle betalt foregående år blir redusert tilsvarende.

Eksempel: Betalte du 20 000 kroner i renter i løpet av hele 2021, vil du kunne kreve 4 400 kroner i fradrag på skatten.

Fradragsveilederen på Skatteetaten sine nettsider gir deg enn fullstendig oversikt over hvilke fradrag du har krav på.

Dette er ikke inkludert

Skattefradraget gjelder kun for renter betalt inneværende år, og du kan ikke kreve skattefradrag for fremtidige innbetaler. Disse vil du kunne kreve fradrag for ved neste skattemelding.

I tillegg er hverken inkassosalær, rettsgebyrer og andre kostnader knyttet til nedbetaling av gjeld inkludert. Dette betyr at du ikke kan kreve fradrag i forbindelse med namsmann eller tvungen tilbakebetaling.

Øvrige fradrag

Det er ikke bare gjeldsrenter du kan kreve skattefradrag, også omkostninger knyttet til opptak av nytt lån kan gi rett på fradrag. I disse tilfellene vil også etableringsgebyret regnes med.

Ved refinansiering av boliglån vil du kunne kreve fradrag for omkostninger knyttet til refinansieringen. Dette inkluderer også bruk av takstmann for å få ny verdivurdering av boligen.

Forsinkelsesrenter på gjeldsrenter gir og rett på skattefradrag.

Oversikt over innbetalte renter

Du får også skattefradrag for andre omkostninger tilknyttet til opptak av lånet.

All gjeld skal automatisk bli oppført på skattemeldingen, også hva du har betalt i renter. Du vil finne denne informasjonen under punk 3.3.1 i Skattemeldingen når den kommer, samt at alle banker og finansielle institusjoner sender ut årsoppgave i løpet av januar og februar. Her kommer det tydelig frem hvor mye du har betalt i renter i løpet av det foregående året.

Når du mottar skattemeldingen er det viktig å dobbeltsjekke informasjonen oppført her med det du har fått tilsendt av bankene. Om noe mangler er det viktig å føre det opp manuelt.

Gjeldsrenter som ikke registreres automatisk

Det er enkelte lån som ikke registreres automatisk i skattemeldingen, slik som lån i utenlandske banker, lån fra private personer eller fra arbeidsgiver. Disse lånene må du selv føre inn manuelt, inkludert rentene du har betalt.

Rentene gir rett til skattefradrag, og skattemeldingen din vil oppdateres automatisk etter at du har levert oppdatert informasjon.

Tips: Se også lån med lav rente her.

Regler for medlåntakere og kausjonister

Dersom du har en medlåntaker på lånet kan fradragene fordeles mellom dere.

Lån og gjeldsrenter registreres på den som betaler dette, og hvis du har forbrukslån med kausjonist er det du som har rett på fradraget.

Har du derimot lån med en medlåntaker hvor medlåntakeren har betalt avdrag og renter på lånet, kan fradraget fordeles mellom dere to. Dette gjøres manuelt, vet at du reduserer dine beløp under punkt 3.3.1. I tillegg til endringen må du oppgi grunnen for endringer, hvor lånet er tatt opp, hvilken rentesats lånet har og navnet på medlåntakeren.

Det er viktig at det totale fradraget ikke føres dobbelt opp, og Skatteetaten sjekker dette nøye når de gjennomgår skattemeldingene i etterkant.

Ektefeller som har lån sammen kan fordeler fradragene seg imellom slik de selv ønsker, så lenge det totale beløpet blir det samme. Hvis du gjør endringer til punkt 3.3.1 må du kunne dokumentere at endringene er korrekte.

Oppsummering

  • Skattefradraget på gjeldsrenter er 22 % i 2022
  • Du kan kreve fradrag for alle renter betalt foregående år
  • Fradraget trekkes fra dine skattbare inntekter foregående år
  • Utgifter til gebyrer, inkasso og namsmann gir ikke krav til fratrekk
  • Omkostninger tilknyttet låneopptak kan gi fratrekk
  • All gjeld og betalte renter skal registreres automatisk, med unntak av utenlandske og private lån
  • Dobbeltsjekk alltid at informasjonen i punk 3.3.1 stemmer overens med hva du faktisk har betalt
  • Medlåntakere kan kreve skattefradrag for renter de har betalt på lånet
  • Ektefeller kan fordele fradragene seg imellom slik de selv ønsker