Hva er renters rente?

Du har sikkert hørt om begrepet renters rente. Dette brukes spesielt i forbindelse med sparing og investering. Her får du en innføring i hva renter og renters rente er, og hvordan dette påvirker din økonomi.

Kort om renter

Før vi kan gå inn på hva renters rente er, er det viktig å forstå hva renter er. Enkelt forklart er renter en leie for å låne penger av banken. Banken skal tjene på å låne ut penger, og tar renter. Hvor mye du må betale i renter avhenger av flere faktorer – blant annet hva slags type lån du søker om, hvor god økonomi du selv har, og hvor høy gjeldsgrad du har fra før.

Så hva er renters rente?

Enkelt forklart er renters rente en avkastning på avkastningen. Når innskuddet eller lånebeløpet endres, vil ikke rentene lenger regnes av det opprinnelige beløpet, men av det nye beløpet. Slik fortsetter det videre, år etter år. Det er derfor kostnadene til renter på lån reduseres etter hvert som lånet betales ned, eventuelt øker om du ikke betaler.

På samme måte som du betaler banken renter for å låne penger, betaler banken deg renter for at du har penger stående hos dem. Disse rentene beregnes ut ifra det beløpet du har stående og legges til eksisterende beløp.

Etter hvert som pengene blir stående, vil det legges renter på allerede opptjente renter. Dette er det vi kaller renters rente, renter på allerede opptjente renter.

Tips: Se en oversikt over forbrukslån med lav rente på forsiden.

Kapitalisering av renter

Bankene godskriver, eller kapitaliserer, renter på lån og innskudd som er gjennomført. Dette betyr at rentene legges til det opprinnelige beløpet. Hvor ofte rentene kapitaliseres påvirker hvor snarlig du kan se effekt av renters rente, og hvor stor effekt de har. Bankene kan velge å godskrive renter til ulike intervaller, månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig.

På lån er det normalt med en månedlig kapitalisering, altså ved terminforfall. Dette gjør at du må betale mer renter i lån, og det er en fordel om bankene kapitaliserer sjeldnere på lån. Ved sparing er det motsatt, da ønsker man seg hurtigere kapitalisering, for å se en raskere effekt av renters rente. Normen er derimot at bankene kapitaliserer årlig på spareprodukter.

Effekten av renters rente

Du kan oppleve både positivt og negativ effekt av renters rente. Det avhenger av om det er sparing eller gjeld det er snakk om. Hvor høye eller lave renter du har påvirker også utfallet, og hvor mye du potensielt kan tjene eller tape på effekten av renters rente.

Sparekonto

Når vi snakker om sparing, er det gjerne sparekonto folk tenker på. Renten på sparekontoer er lavere enn på aksjefond, men det er ikke knyttet like stor risiko til denne formen for sparing. Vi tar utgangspunkt i renten på en høyrente sparekonto, 3 %. Si at du setter 50 000 kroner inn på sparekontoen, i løpet av ett år har dette beløpet økt til 51 521 kroner, etter to år til 52 039, og etter tre år til 53 008 kroner.

Selv om du ikke setter av penger fast, vil sparekontoen fortsette å vokse i takt med effekten av renters rente. Lar du pengene stå på konto i 20 år har beløpet økt til 74 566 kroner.

Fond og aksjefond

Tenk deg at du starter å spare når du får din første deltidsjobb som 18 åring. 500 kroner i måneden settes i et aksjefond med en årlig rente på 5 %. I løpet av ett år har du spart 6 000 kroner, og sitter igjen med 6 165 kroner, en fortjeneste på 165 kroner. Det er ikke store beløpet, men etter to år har dette beløpet økt til 12 645 kroner, og etter tre år 19 457 kroner. Du har selv satt av 18 000 kroner, og har tjent 1 457 kroner på renters rente.

Se for deg at du fortsetter å spare det samme beløpet i samme aksjekonto med en årlig rente på 5 % de neste 50 årene. Du vil da sitte igjen med 2 063 732 kroner, selv om du bare har spart 300 000 kroner. Dette er den positive siden av renters rente.

Lån og kreditter

På sparing har renters rente en positiv effekt, mens på lån og kreditter vil effekten være heller negativ. Når du betaler ned lånet i henhold til avtalen, eller raskere, vil du se at de totale rentekostnadene blir lavere. Hvis du derimot ikke betaler, vil du merke effekten av renters renter relativt raskt. Med lån beregnes renter ut ifra resterende sum den måneden, inkludert renter og gebyrer. Hvis du ikke har betalt blir kostnadene høyere og høyere for hver måned.

På kredittkort vil effekten av rentene merkes raskt om du ikke betaler ned hele beløpet. Rentene er høye fra før, og hvis du kun betaler minstebeløpet vil det samlede beløpet knapt ble noe lavere.

Har du brukt kredittkortet er det beste å nedbetale hele beløpet ved forfall, da trenger du ikke betale noen renter. Må du dele opp beløpet, sørg for at du betaler mer enn minimumsbeløpet for å unngå at rentene blir høyere enn nødvendig.

Hvordan regne ut renters rente

Du finner flere kalkulatorer på nett som kan hjelpe deg med å regne ut effekten av renters rente over en viss periode. Ønsker du å regne ut manuelt, kan du bruke et egnet regneark, som Excel, og benytte deg av formel for engangsinnskudd eller årlig innskudd.

Dra nytte av renters rente

Er du flink til å spare kan du få god drahjelp av renters rente ved å følge noen enkle regler:

 1. Sett deg et tydelig sparemål.
 2. La pengene stå på konto.
 3. Sett av et fast månedlig beløp for ekstra effekt.
 4. Benytt deg av fond og aksjefond hvis du har lange sparehorisont.
 5. Spar til bolig i BSU eller høyrentekonto.
 6. Finn sparekonto med høy rente ved kort sparehorisont.
 7. Jakt på spareproduktene som gir deg jevnt over høy avkastning.

Sparing vs. nedbetaling av gjeld

Å spare på enten sparekonto eller i fond er fristende, spesielt når man ser hvor god effekt man kan ha av renters rente. Har du derimot mye høy gjeld, sparer du mer på nedbetaling enn effekten av renters rente. Det skal godt gjøres å oppnå like god avkastning på fondssparing som du har betalt i renter på forbrukslån og kredittkort i løpet av et år.

Hvis du derimot har lite gjeld, kanskje til og med lave renter, er du tjent med å spare penger hver måned. Sett av et fast beløp og unngå høy risiko om du planlegger å bruke de oppsparte pengene innen fem år.

Oppsummering

 1. Renter kan sees på som leie du betaler for å låne penger av banken, eller leie banken betaler deg for å kunne låne ut dine penger.
 2. Rentene du tjener på å ha penger stående legges til det opprinnelige beløpet, og ved neste godskriving tjener du renter på det nye beløpet.
 3. Dette kalles for renters rente effekten, renteinntekter på opptjente renter.
 4. Gevinsten avhenger av beløpet og hvilke renter du får.
 5. Du får mest ut av renters rente effekten ved å starte tidlig og la pengene bli stående lenge.
 6. Ved sparing er renters rente effekten positiv, mens på lån er den negativ.