Refinansiering med sikkerhet

Hvis du har forbruksgjeld som du betaler høye renter på, vil det ofte lønne seg å refinansiere. Her forteller vi deg hvorfor, og hvordan du enklest mulig går frem for å få gode betingelser.

Hvorfor refinansiere med sikkerhet

Å refinansiere vil si at man tar opp et nytt lån for å betale ned gjeld man har. Det kan virke selvmotsigende å låne penger, for å kvitte seg med gjeld. Likevel er det som regel en økonomisk fornuftig ting å gjøre.

Årsaken til det er at man som regel har høyere utgifter til flere smålån og kredittkortgjeld enn på et større lån. Det er fordi:

  • Små lån vanligvis har høyere rente enn større lån
  • Når man har flere lån, betaler man flere gebyrer hver måned

Ved å samle alle lån til et større lån kan man derfor regne med å få lavere rente.

Dessuten får man færre gebyrutgifter hver måned, fordi man trenger kun å betale avdragsomkostninger for et lån.

Refinansiering på flere måter

Å refinansiere gir bedre oversikt over privatøkonomien. I en travel hverdag kan det å slippe stadige regninger være en veldig stor fordel i seg selv.

Refinansiering er altså å samle gjeld til ett lån. Et slik lån kalles derfor også noen ganger et samlelån.

I utgangspunktet er det to ulike fremgangsmåter å gjøre det på:

  • Refinansiering uten sikkerhet – som et forbrukslån med mulighet til lengre nedbetalingstid, uten at man stiller sikkerhet.
  • Refinansiering med sikkerhet – det skal vi se nærmere på her. Fordelen med å stille sikkerhet er at man kan få lavere rente enn om man ikke gjør det.

Tips: Se også vår side om refinansiering her.

Slik fungerer refinansiering med sikkerhet

Når man refinansierer med sikkerhet vil det si at man stiller fast eiendom som sikkerhet for lånet. Et typiske eksempel på lån med sikkerhet er boliglån. Da stiller man boligen sin som sikkerhet.

Det er også mulig å stille annen eiendom som sikkerhet for et lån. Det kan være en hytte, en bil eller båt.

Det er viktig å være klar over to forhold når man planlegger å refinansiere med sikkerhet:

  • Maksimal belåning
  • Banken kan ta over eiendelen

Maksimal belåning

Dersom man stiller boligen sin som sikkerhet, har man ikke anledning til å ta opp større lån enn det som tilsvarer 85 % av boligens verdi.

Det vil si at hvis man ønsker å refinansiere forbruksgjeld med sikkerhet i egen bolig, så kan ikke den boligen allerede være fullt belånt.

Banken kan ta over eiendelen

Når en eiendom er stilt som sikkerhet, så betyr det at man i verste fall kan miste den. Dersom banken ikke får betalt tilbake lånet de gir, så har de anledning til å ta over boligen eller eiendelen som er stilt som sikkerhet.

Refinansiering med sikkerhet betyr at man stiller en eiendom som sikkerhet for lånet man tar opp. Vanligvis er det boligen man bor i, men det kan også være en hytte eller annen eiendom.

Bedre oversikt når man refinansierer

En tilleggsgrunn til å refinansiere er å få bedre oversikt over egen privatøkonomi.

Hvis man har flere gjeldsposter, som forbrukslån, lån til bil eller båt, kredittkortgjeld og avbetalingsordninger, så kan man lett miste oversikten. Da kommer det stadig regninger, og man kan får en følelse av å ikke ha kontroll.

Da er det bedre å i stedet samle alt i ett lån. På den måten får man regning en gang i måneden. Man slipper å bekymre seg over at det stadig dukker opp krav, og det er lett å planlegge med når man trenger å ha penger klar på kontoen.

Du får også bedre oversikt over selve nedbetalingen når du samler alt i ett lån.

Med en nedbetalingsplan å forholde seg til er det lettere å forutse hvor mye du har råd til hver måned i tiden fremover. Ikke minst blir det også lettere å planlegge med når du vil være gjeldfri.

Sett opp budsjett før du refinansierer

Den siste fordelen det er viktig å nevne i forbindelse med refinansiering er at man får et oversiktlig budsjett.

Når man skal refinansiere må man først få oversikt over hvor mye man totalt har i gjeld, og hvor mye man betaler på det hver måned.

I tillegg må man se på alle andre utgifter, og alle inntekter. Dette settes inn i et budsjett, for å se hvor mye man klarer å betale på et lån hver måned. Når man søker om et refinansieringslån, skal man samtidig skrive opp hvor lang tid man ønsker å bruke på å betale det ned.

Hvor mye man betaler hver måned, kommer an på hvor raskt man skal betale det tilbake. Derfor er det svært viktig å lage et nøyaktig budsjett.

Det å gå gjennom økonomien sin, og se på alle utgiftene, gir ofte en bedre innsikt over hvordan man bruker pengene sine. Det gir et godt grunnlag for å planlegge fremover.

Når du planlegger å refinansiere bør første skritt på veien være å sette opp et budsjett. Da noterer du ned all gjelden du betaler på. I tillegg ser du på alle andre utgifter, og alle inntekter.

Mange banker tilbyr refinansiering

Det finnes en rekke banker og finansinstitusjoner som tilbyr refinansiering. Det er bra, fordi det gir god konkurranse. Samtidig kan det være forvirrende å vite hvilken av disse bankene man skal velge.

Det kan være lurt å være klar over at ulike banker spesialiserer seg til en viss grad innen ulike segmenter. Mens for eksempel noen har fokus på å gi smålån, er andre mer rettet inn mot å låne ut større beløp. Når man skal refinansiere er det ofte litt større beløp som trengs, så da er de bankene mest aktuelle.

Samtidig er det hos noen banker ikke mulig å søke om lån dersom man har betalingsanmerkninger, mens andre igjen har det som sitt spesiale å finne løsninger nettopp for de kundene som har kommet i slike økonomiske vanskeligheter.

Hvilke krav man ellers stiller til søkeren varierer også en del. Det gjelder kriterier som inntekt, alder og tid man har vært bosatt i Norge.

Finn den banken som gir best rente når du skal refinansiere

Den viktigste grunnen til å søke til mange banker, er at man bør sammenligne renten som tilbys fra ulike banker før man tar opp et lån.

Hver låntaker skal vurderes individuelt. Det er fastlagt i Utlånsforskriften, som du kan lese mer om på regjeringens nettsider.

Det fører til at to kunder som søker om samme lånebeløp i en bank, kan bli tilbudt helt forskjellige rentebetingelser. Renten du tilbys påvirkes av hvor stor risiko banken mener det er å låne ut penger til deg.

Risikoen vurderer de ut ifra din kredittscore. Den innhenter bankene fra et kredittratingbyrå. Kredittratingen tar blant annet hensyn til din eksisterende gjeld, inntekt, alder og betalingshistorikk.

Samtidig gjør bankene ulike vurderinger. Derfor vil du kunne få ulike tilbud fra forskjellige banker.

Sørg derfor for å sende lånesøknad til mange banker. Da mottar du mange tilbud, og kan velge det som har lavest rente. Husk at det er kostnadsfritt og uforpliktende å søke om lån.

Dersom du ønsker å gjøre denne prosessen enda enklere, kan du benytte lånemegler. Da trenger du bare å fylle ut en søknad, og så sender de den til mange banker som de samarbeider med. Også den metoden er uforpliktende og kostnadsfri.

Fordelen med det er at det er veldig enkelt for deg. En ulempe kan være at en lånemegler kun sender søknaden til de bankene de har samarbeid med. Imidlertid har de fleste meglerne samarbeid med opptil 20 banker, så du vil kunne motta mange tilbud.

Når du sammenligner lånetilbudene, må du være nøye med å se på den effektive renten. Det er den som inkluderer alle kostnadene ved lånet. Dermed er det også den som er riktig å sammenligne.

Tips: Les også forskjellen på effektiv og nominell rente her: forbrukslånlavrente.com/forskjell-på-nominell-og-effektiv-rente

Oppsummert

Refinansiering med sikkerhet vil si at man samler gjelden sin i et nytt lån, og at man stiller eiendom som sikkerhet for det lånet. Dersom man har flere ulike forbrukslån, vil refinansiering med sikkerhet som regel lønne seg, fordi man får:

  • Lavere rente
  • Bedre oversikt over privatøkonomien

Det finnes mange banker som tilbyr slik refinansiering. For å sikre at man får best mulig rente bør man derfor søke til mange steder. Da kan man velge det tilbudet som gir best betingelser.