Nedbetalingsplan på forbrukslån

Når du inngår en avtale om forbrukslån blir det samtidig laget en nedbetalingsplan for lånet ditt. Denne planen viser hvor mye terminbeløpet er, hvor mye du betaler i renter hver termin og hvor mye som går til avdrag. Her får du mer informasjon om nedbetalingsplanen, hva du kan gjøre hvis du må endre planen, og hvordan du kan spare penger ved å nedbetale lånet ditt raskere.

Søknad og valg av nedbetalingstid

Du velger selv lånets løpetid når du søker om lånet. For forbrukslån uten sikkerhet kan du velge en nedbetalingsplan på inntil 5 år.

Når du søker om et forbrukslån, velger du samtidig hvilken nedbetalingstid du ønsker på lånet. Dette er hva som refereres til som lånets løpetid. Skal lånet brukes til forbruk, oppussing eller investering, kan du velge inntil fem års nedbetalingstid. Er formålet med lånet refinansiering, er maksimal nedbetalingstid 15 år. Ved søknad om refinansiering vil det bli gjort en individuell vurdering av hvilken nedbetalingstid som er mest forsvarlig for deg og din økonomi.

Når søknaden er sendt vil bankene vurdere lånesøknaden din. I sin vurdering vil de se på din økonomi som en helhet og gi et svar på søknaden ut ifra dette. Når du får svar på søknaden vil du se om banken har innvilget et lån med ønsket løpetid eller om de har endret løpetiden. Søker du om forbrukslån vil du som oftest få innvilget ønsket nedbetalingstid.

Takker du ja til lånetilbudet blir du oversendt et gjeldsbrev som skal signeres. Dette brevet inneholder en detaljert nedbetalingsplan slik at du kan se hvor mye du skal betale hver termin, både i avdrag, renter og gebyrer. Når du signerer, godtar du samtidig nedbetalingsplanen.

Slik ser planen ut

Terminbeløpet blir det samme gjennom hele perioden, mens renteavdragene blir lavere lavere i takt med at du betaler ned på lånet i form av avdrag.

Har du ikke lån fra før er du kanskje ikke like godt kjent med en nedbetalingsplan. Vi har derfor laget et eksempel som viser hvilken informasjon du kan hente fra nedbetalingsplanen.

Dette eksempelet tar utgangspunkt i et forbrukslån med disse betingelsene:

 • Lånebeløp: 30 000 kroner
 • Nominell rente: 12 %
 • Etableringsgebyr: 490 kr
 • Termingebyr: 35 kr
 • Effektiv rente: 14,75 %

Nedbetalingsplanen for dette lånet ser da slik ut:

TerminTerminbeløpRenterAvdragRestgjeld
1
2 868,75368,752 500,0027 500,00
22 868,75338,022 530,7324 969,27
32 868,75306,912 561,8422 407,43
42 868,75 275,24 2 593,3319 814,11
52 868,75243,552 625,2017 188,91
62 868,75211,282 657,4714 531,44
72 868,75178,622 690,1311 841,30
82 868,75145,55 2 723,209 118,10
92 868,75112,082 756,676 361,43
102 868,7578,192 790,563 570,87
112 868,7543,892 824,86746,01
122 868,759,17736,840,00

Som du ser i eksempelet vil du betale mer i renter til å begynne med, mens avdragene øker etter hvert som gjelden nedbetales. Rentene blir mindre ettersom gjelden blir lavere, siden den beregnes av skyldig beløp.

Terminbeløpet forblir det samme gjennom hele løpetiden, da forbrukslån er et annuitetslån.

Nedbetalingstid og kostnader

Velg den korteste nedbetalingstiden du kan tåle for å betale ned lånet raskt med de laveste kostnadene.

Siden rentene beregnes ut ifra ønsket lånesum og hvor lang tid du vil bruke på nedbetaling, vil valgt nedbetalingstid i stor grad påvirke de totale kostnadene av lånet. Det er derfor vi anbefaler å velge den korteste nedbetalingstiden din økonomi kan tåle. Slik vil du også få nedbetalt lånet raskt og minske kostnadene totalt.

I eksempelet tok det et år å betale ned hele lånet. De totale rentekostnadene ble 2 311 kroner. Hadde løpetiden vært doblet, ville de totale rentekostnadene ha blitt 3 524,09 kroner.

Samtidig ville terminbeløpet blitt redusert til 1 434,38 kroner. Et mye lavere beløp og mer overkommelig. Totalt sett ville lånet derimot blitt dyrere.

Så for å holde kostnadene nede er det viktig å velge en så kort nedbetalingstid som mulig.

Tips: Les også vår artikkel om forbrukslån på dagen.

Nedbetal lånet raskere

Selv om du har valgt en lang nedbetalingstid, kan du når som helst endre denne og gjøre den kortere. Dette kan du gjøre enten ved å ta kontakt med banken eller å gjøre ekstra innbetalinger på lånet.

Når du er i kontakt med banken vil de gjøre en ny beregning av terminbeløpene og de månedlige avdragene basert på ønsket løpetid.

Å betale inn mer i perioder er svært vanlig, spesielt når det er utbetalinger av skattepenger eller feriepenger. Alt du betaler inn i tillegg til de månedlige avdragene, går direkte til nedbetaling av gjelden. Gjelden reduseres ved hver innbetaling og du kan dermed betale ned lånet raskere enn du hadde avtale om i utgangspunktet.

Innfri lånet i sin helhet

Foreta gjerne ekstra innbetalinger når du har muligheten for å få ned kostnadene.

Nedbetalingsplanen er ikke fastlåst, og du kan når som helst gjøre høyere innbetalinger enn hva planen tilsier. Terminbeløpet er hva du minimum må betale for å dekke avtalt avdrag og renter, men du kan øke dette så mye du ønsker. Hvis du vil og har muligheten, kan du også innfri lånet i sin helhet.

Ønsker du å innfri lånet i sin helhet må du huske å:

 • Ta kontakt med långiver og opplyse om at du ønsker å innfri gjelden.
 • Oppgi dato for når lånet vil betales tilbake.
 • Betale innen oppgitt dato.

Når banken har fått informasjon om at lånet skal innfris, vil de regne ut hvor mye du må betale inkludert renter for alle dagene frem til og med betalingsdato. Går du over denne datoen blir du skyldig renter til långiveren.

Problemer med å nedbetale lånet

Det er viktig at du melder i fra til lånegiver dersom økonomien din skulle endre seg. Dette gjelder særlig i de tilfeller der du havner i en situasjon der du får redusert eller plutselig bortfall av inntekt.

I slike situasjoner vil det kunne være utfordrende å innfri låneforpliktelsene dine. Det er derfor at du tar kontakt med den som har lånt deg penger slik at dere raskt kan komme frem til en god løsning for begge parter.

Noen banker kan tilby avdragsfrihet, slik at du kun betaler rentene over en bestemt periode frem til økonomien har bedret seg. Husk at gjelden ikke reduseres i denne perioden, og at rentekostnadene derfor blir høyere.

Det er også mulig å be om forlenget nedbetalingstid. Med forlenget nedbetalingstid vil du få lavere terminbeløp, men lånet blir dyrere totalt. Dette kan likevel være en bedre løsning enn betalingsutsettelse, da du fortsetter å betale avdrag på lånet.

Unngå å ha flere lån samtidig

Søk om refinansiering om du har mange smålån eller kredittkort liggende. Dette vil gjøre at du får en bedre oversikt samt at du betaler mindre renter hver måned.

Å ha flere lån er ikke bare uoversiktlig, men også dyrt. Har du flere forbrukslån og kredittkort du betaler ned på, kan du med fordel søke om refinansiering. Da samler du alle lån i et større lån, og du trenger kun forholde deg til en långiver og en nedbetalingsplan. Dette vil kunne spare deg for mye penger i løpet av nedbetalingstiden.

Hvordan bli gjeldfri raskere

Det finnes mange muligheter for å bli gjeldsfri raskt. Metodene er også mange, så her gjelder det å heller finne en metode som gir deg en god økonomisk hverdag. Blant metodene du kan velge mellom er det særlig to metoder vi ønsker å trekke frem og anbefale: snøballmetoden og snøskredmetoden.

Snøballmetoden

Snøballmetoden innebærer at du betaler ned det minste lånet først. Psykologisk er dette noe som virker veldig godt for mange med gjeldsproblemer.

Denne metoden går ut på å redusere antall kreditorer ved å nedbetale det minste lånet først. Du fortsetter å betale minstebeløpet på de andre lånene, men betaler inn ekstra på det du har valgt å innfri.

Slik blir lånet raskere nedbetalt, og du blir kvitt en kreditor raskere. Metoden sparer deg ikke for mest penger, men er mer motiverende ved at du ser at gjelden krymper raskere.

Snøskredmetoden

I motsetning til snøballmetoden, starter du her med å nedbetale det dyreste lånet først. Du forholder deg til nedbetalingsplanen for alle de andre lånene, og innbetaler kun ekstra på det med høyest effektiv rente.

Det tar kanskje lenger tid å nedbetale lånet, men du vil spare mer penger i form av reduserte rentekostnader.

Tips: Se også vår artikkel om gjeldsproblemer.

Oppsummering

 • Når du inngår en avtale med en långiver vil de sende deg en nedbetalingsplan med detaljert informasjon om hvor mye som skal betales hver termin.
 • Nedbetalingsplanen viser antall terminer, terminbeløp, renter, avdrag og restgjeld etter at hver termin er betalt.
 • Denne planen er ikke låst, og du kan når som helst ta kontakt med långiver for å gjøre endringer og øke de månedlige avdragene.
 • Ønsker du å forlenge nedbetalingstiden er dette noe du kan søke om. Ta kontakt med banken du har lån i for mer informasjon om hvordan du kan gå frem.
 • Du kan når som helst betale inn ekstra på lånet eller innfri det i sin helhet uten ekstra kostnader.
 • Husk å ta kontakt med banken for å få oppgitt nøyaktig skyldig beløp hvis du ønsker å innfri lånet i sin helhet.
 • Har du flere lån lønner det seg å refinansiere og samle disse i ett større lån.