Lån uten kredittsjekk

På finansmarkedet er det flere aktører som gir inntrykk av at du kan søke om lån hos dem uten at det foretas en kredittsjekk. Dette er svært villedende informasjon. I følge finansavtalelovens paragraf § 46B slås det fast at den som tilbyr lån plikter å undersøke at søker er kredittverdig.

Her kan du lese mer om hva som skjer ved en kredittsjekk. Vi forteller deg også hvordan du selv kan sjekke egen kredittverdighet før du søker om lån og hva som kan snu et avslag til et innvilget lånetilbud.

Hvorfor foretas det en kredittsjekk?

En kredittsjekk fungerer som en kontroll av låntakers økonomi. Bankene sjekker at du som låntaker har økonomien som trengs for å kunne betjene lånet. Dette minimerer risikoen for at du får innvilget et lån du ikke kan betale, og er i både din og bankens beste interesse.

Når det gjennomføres en kredittsjekk innhentes det informasjon om inntekt, og om du har noen betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Har du inkasso eller betalingsanmerkninger regnes du som er usikker betaler, og banken vil kreve ekstra sikkerhet for å kunne tilby deg lån.

Hvor lang tid tar en kredittsjekk?

Dagens kredittsjekk går veldig raskt ettersom det meste er digitalisert.

Tidligere, når det skulle søkes om lån, var dette en tidkrevende prosess. Som lånesøker måtte du møte opp i en bankfilial og ha med deg nødvendig dokumentasjon på inntekt og utgifter. I dag er denne prosessen digitalisert, noe som gjør at prosessen tar svært kort tid. Bankene vil normalt i løpet av de første 24 timene etter at du har søkt om lån, ferdigbehandle søknaden din.

Å motta en kredittvurdering tar bare sekunder. Informasjonen som danner din kredittvurdering er blant annet inntekten din, boforhold, eventuell botid i Norge, samlet gjeld og eventuelle betalingsanmerkninger.

Det er basert på disse opplysningene at det blir regnet ut en kredittscore. Kredittscoren vil igjen være med på å avgjøre om det vil være forsvarlig å innvilge lånet du søker om.

Ta en kredittsjekk selv

Lån uten kredittsjekk er ikke lovlig, men du kan fremdeles kredittsjekke deg selv før du sender inn en søknad om lån. Hvis du velger å gjøre det kan du selv bidra til å forbedre scoren du får. Jo bedre score du får, desto større sjanse har du for å få et lån med gode vilkår og betingelser.

Sjekk gjerne din egen kredittscore før du søker om et lån for å se om det er ting du bør rette opp i før du leverer inn søknaden.

Ettersom det er dine opplysninger som blir innhentet er det slik at du har rett på innsyn i disse. Det er helt kostnadsfritt å motta disse opplysningene. Ønsker du derimot å motta en fullstendig utregning av kredittscoren din, koster dette normalt 50 kroner i gebyr til kredittopplysningsbyrået. Du må også selv godta at andre får innsyn i disse når det foretas en kredittsjekk av deg og din økonomi.

Gjennom en kredittvurdering vil du kunne få opplyst hvilken gjeld bankene har registrert på deg. Det samme gjelder inntekten din har innregistrert. Her vil du kunne oppdage feil og få rettet opp i dette før du søker om lån. Det er slik du forbedrer scoren din.

Her er noen aktører som tilbyr kredittsjekk av deg selv;

 1. Experian
 2. DNB.com

Hvilke opplysninger bygger kredittsjekken på?

Når det foretas en kredittsjekk av deg vil banken innhente opplysninger om deg og din økonomi som foreligger hos gjeldsregisteret og skattemyndigheten. Det er flere ting banken tar høyde for når den skal vurdere din lånesøknad. Likevel vil tilbudet basere seg på følgende når det regnes ut en kredittscore:

 • Inntekten din: Her vil banken se på om inntekten din har vært stabil de siste tre årene eller ikke. Stabil inntekt vil øke kredittscoren. Varierende inntekt vil kunne påvirke kredittscoren negativt.
 • Boforhold: Har du har flyttet mye de siste årene vil dette telle negativt inn når banken skal vurdere den økonomiske situasjonen din. Et stabilt boforhold vil påvirke positivt.
 • Alderen din: Alder vil ha en innvirkning på resultatet av en kredittsjekk. Er du ung vil du for eksempel ikke ha hatt like stor mulighet for et langvarig arbeidsforhold, sammenlignet med en eldre søker.
 • Gjelden din: Om du har mye gjeld vil dette gjøre at banken vil være kritisk til din betalingsevne. I tillegg kan ikke banken innvilge mer lån dersom din totale gjeldsgrad er høyere enn fem ganger årsinntekten din.
 • Betalingsanmerkninger: Har du en betalingsanmerkning vil dette i de fleste tilfeller bety at du får et avslag på lånesøknaden din. Det er likevel enkelte banker som er spesialiserte på lån med betalingsanmerkning. Hos disse vil det være krav om å stille med sikkerhet. Fravær av betalingsanmerkninger vil telle positivt på kredittscoren.
Din alder, gjeld, boforhold og eventuelle betalingsanmerkninger er viktige faktorer banken tar hensyn til ved innvilgelse av lån.

Banken vil gjennomføre en helhetlig vurdering av ditt totale økonomiske bilde. Det er basert på opplysninger og din kredittscore at banken vil sette en rente på lånet du søker. Enkelt forklart kan du si at hvis du har en høy kredittscore, vil banken innvilge lån med bedre betingelser.

Les også: Vår artikkel om bedriftslån uten sikkerhet.

Hvordan påvirke utfallet av en lånesøknad?

Du kan påvirke utfallet av søknaden bla. ved å slette kredittkort med ubrukt kreditt.

Er du er i en situasjon der du har fått avslag på en lånesøknad, handler dette som oftest om at din betalingsevne er for lav. Dette kan blant annet dreie seg om at du har en negativ betalingshistorikk i form av betalingsanmerkning, eller for høy gjeld.

Om dette er tilfelle er det flere ting du kan gjøre for å påvirke slik at du ikke får avslag på lånesøknaden din grunnet kredittsjekken.

Øk egen inntekt

Er avslag på lånesøknad begrunnet med lav inntekt finnes det flere alternativer. Først og fremst bør du undersøke at banken har fått med all inntekt i søknaden din. Selv om det meste foreligger digitalt, kan det være enkelte inntektskilder du sitter med som ikke er registrert. Undersøk derfor om all inntekt er tatt med i søknaden.

Inntekt som kan legges til grunn for en lånesøknad er:

 • Arbeidsinntekt
 • Stipend
 • Trygdeytelser
 • Pensjon
 • Skattepenger til gode
 • Arv
 • Barnebidrag

Hvis ikke all inntekt er registrert kan du sende inn dokumentasjon på denne, og be om en manuell vurdering av lånesøknaden. Du kan også øke inntekten din ved å ta ekstra vakter på jobb, eller forhandle om høyere lønn.

Betal ut annen gjeld

For å øke sjansene ved innvilgelse, kan du også søke sammen med noen andre inkludert samboer, foreldre eller venner.

Om årsaken til avslaget skyldes at gjeldsgraden din er for høy, vil du enkelt kunne løse dette ved å betale ned allerede eksisterende gjeld. Du kan også forsøke å samle gjelden din ved hjelp av refinansiering slik at du har færre lånekostnader hver måned. Dette vil kunne telle inn positivt på din kredittscore og økonomiske situasjon.

Det er også viktig å huske på at om du har kredittkort vil din gjeld regnes ut ifra innvilget kredittramme på kortet. Om du har et kredittkort med en innvilget kredittramme på 150 000 kroner, vil gjelden din være pålydende kredittramme. Det er uavhengig av hvor mye du har brukt av innvilget kreditt. Har du derfor et kredittkort du ikke skylder noe på bør du avslutte kortet.

Søk sammen med en medlåntaker

Har du mulighet til å søke om lån med en annen, vil dette kunne øke sjansene dine. Bankene ser på den samlede inntekten og kredittverdigheten, og bruker denne for å vurdere søknaden om lån. Hvis dere samlet har høyere inntekt og bedre kredittverdighet vil du kunne få innvilget et høyere lånebeløp, eller oppnå bedre betingelser på lånet.

Enkelte banker vil kreve at medlåntaker er et familiemedlem, samboer eller ektefelle. Noen banker tillater også å søke om lån med venner som medlåntaker.

Merk at når du søker med en medlåntaker blir dere begge juridisk ansvarlige for lånet. Det betyr at dere begge er ansvarlige for nedbetalingen, og hvis du ikke betaler som avtalt vil bankene kreve innbetaling fra medlåntakeren.

Oppsummering

 • Lån uten kredittsjekk er svært misvisende da slike lån ikke er lovlige å innvilge
 • En kredittsjekk er en forsikring både for banken og for deg som låntaker om at lånet innvilges på de rette betingelser og vilkår
 • Kredittsjekken bygger på opplysninger om deg og din økonomiske situasjon
 • Du kan selv påvirke din kredittscore og på den måten snu et avslag på lånesøknaden til et innvilget tilbud om lån
 • Innvilget kreditt på kredittkort vil telle som gjeld selv om den forblir ubrukt
 • Søk om lån sammen med en medlåntaker for å bedre mulighetene for å få innvilget lån