Lån til gravemaskin

Har du behov for en gravemaskin, men mangler midlene til å kjøpe en? Da kan det være et alternativ å ta opp lån til gravemaskin. Her finner du mer informasjon om lån og hvilke andre finansieringsmuligheter som finnes.

Lån til  til gravemaskin uten sikkerhet

Det finnes ikke et eget lån til gravemaskin, men du kan søke om et forbrukslån. Fordelen med forbrukslån er at det er fleksibelt og kan brukes etter eget ønske. Du trenger ikke oppgi hva formålet med lånet er, lånet innvilges med bakgrunn i personlig økonomi og ikke bruksområde.

Med forbrukslån trenger du ikke stille med sikkerhet. Bankene vil med andre ord ikke ta pant i gravemaskinen. Siden banken ikke har sikkerhet for lånet, blir rentene høyere. Dette er ulempen ved forbrukslån, det er et dyrt lån.

Låneramme og nedbetalingstid

Hvor mye du kan låne til gravemaskin avhenger av hvilken bank du signerer låneavtale med. Forbrukslån har en låneramme på inntil 600 000 kroner, men de fleste banker tilbyr lån opp til 500 000 kroner eller mindre.

For å holde kostnadene nede er det viktig å ikke låne mer enn du har behov for. Om du har oppsparte midler som du også kan bruke, reduseres lånebehovet. Dette vil gi deg lavere kostnader knyttet til nedbetaling.

Lån uten sikkerhet, har en maksimal nedbetalingstid på fem år. Du kan selv velge hvor lang nedbetalingstid du ønsker innenfor denne rammen. Vi anbefaler å holde nedbetalingstiden under tre år.

Kostnader på lån til gravemaskin

Grunnen til at forbrukslån er et dyrere lån er rentekostnadene. Når bankene har sikkerhet for lånet, slik som ved bil- og boliglån, kan de tilby en lavere rente. Skulle de ikke få pengene du skylder, kan de kreve at du selger boligen eller bilen for å betale tilbake lånet.

Dette kan ikke tilbydere av forbrukslån gjøre på samme måte. Som en kompensasjon for økt risiko må du derfor betale høyere renter. På forbrukslån ligger den nominelle renten nå på 7,9 %, men du kan regne med å måtte betale over 10 % i nominell rente og 15 % i effektiv rente.

I tillegg til den nominelle renten kommer gebyrer som etableringsgebyr og termingebyr. Hvor høye disse gebyrene er avhenger av banken, da disse satsene settes internt. Den effektive renten inkluderer alle gebyrer.

Låneeksempel

Lån på 350 000 kroner over fem år, effektiv rente 12,29 %, kostnad 96 011 kroner, totalt 396 011 kroner.

Tips: Se også bedriftslån uten sikkerhet på denne siden.

Hvordan finne beste lånetilbud

Uavhengig av hva lånet skal brukes til er det lurt å innhente så mange lånetilbud som mulig. Dette anbefales for at du skal kunne sammenligne og finne det beste lånetilbudet på markedet. For å innhente flere lånetilbud må du enkelt og greit søke om lån hos flere.

Den enkleste måten å søke om lån til gravemaskin hos flere er ved å bruke en lånemegler. Når du benytter deg av lånemegler sender du kun inn én enkelt søknad.

Opplys om hvor mye du ønsker å låne, ønsket nedbetalingstid og informasjon om personlig økonomi og etterspurte personopplysninger. Mye av denne informasjonen kan også legges inn automatisk ved digital overføring fra Skatteetaten og Gjeldsregisteret.

Når du har fylt ut søknaden vil lånemegleren videreformidle denne til alle bankene de samarbeider med. I løpet av de neste 24 til 48 timene vil du få svar fra bankene, med enten lånetilbud eller avslag. Siden bankene vurderer lånesøknader etter egne, interne kriterier i tillegg til de lovbestemte, øker du sjansene for å få lånetilbud ved å søke hos flere.

Når du har fått lånetilbud er det viktig å sammenligne disse. Se på rente, nedbetalingstid, månedlige kostnader og totale kostnader. Det lånetilbudet som passer din økonomi og som har de laveste totale kostnadene er det beste lånetilbudet.

Leasing som alternativ til lån

Du kan også velge å lease en gravemaskin. Når du inngår en leasingavtale leier du gravemaskinen i en bestemt periode, og har et fast beløp og en fast tidsramme å forholde deg til. Avtalen vil hverken bli dyrere eller billigere, noe som gir økonomisk forutsigbarhet.

Når du leaser trenger du ikke forholde deg til store verditap, og kan i større grad bytte ut eller oppgradere gravemaskiner dersom det blir behov for det. Leasingavtaler kan være økonomisk gunstige, mye på grunn av skattereglene, så om du driver bedrift er dette en avtale som kan være mer gunstig enn lån.

Oppsummering

  1. Lån til gravemaskin er i hovedsak et forbrukslån.
  2. Lånet har fleksibel låneramme og nedbetalingstid, men høye renter.
  3. Sørg for å innhente flere lånetilbud og bruk tid på sammenligning av disse.
  4. Vurder leasing om du ikke ønsker eller har muligheten til å ta opp lån.