Lån til depositum

Når du skal leie bolig krever utleier at du betaler depositum. Hvor mye dette kommer på avhenger av den månedlige husleien, og hvor mange måneders husleie utleier krever i depositum. Dette kan fort bli et større beløp. Har du ikke oppsparte midler kan du søke om lån til depositum.

Hva er depositum og depositumslån?

Depositum fungerer som en garanti for utleier, slik at de har en sikkerhet dersom noe skulle bli ødelagt i løpet av leieforholdet. Normalt kreves tre måneders husleie i depositum, som med dagens leiepriser fort kan tilsvare 30 000 kroner eller mer.

Hvis du ikke har midler stående til å betale depositum kan du ta opp et depositumslån. Du kan søke om å få låne hele beløpet eller kun den andelen du mangler. For å få innvilget lån til depositum må du være mellom 18 og 45 år, ha betalingsevne og ingen betalingsanmerkninger.

Depositumslån uten sikkerhet

Et depositumslån uten sikkerhet er i hovedsak det samme som et forbrukslån, men lånet har et bestemt formål. Enkelte tilbydere av depositumslån har egne rutiner for utbetaling av lånet som sikrer at det går til depositum. På denne måten går lånet uavkortet til betaling av depositum, og du trenger ikke bekymre deg for at noen av midlene skal forsvinne til andre faste kostnader.

Når du har søkt om og fått innvilget lånet oppretter du og utleier en depositumskonto. Dette er en sperret konto der hverken du eller utleier har tilgang til pengene. Så snart dette er i orden sendes leiekontrakt med informasjon om kontonummeret på depositumskontoen til långiver, og lånet blir utbetalt til kontoen. Etter at leieforholdet opphører er det leietaker som mottar de oppsparte rentene.

Fordi dette gir bankene sikkerhet for lånet, kan de tilby en lavere rente enn ved tilsvarende lån uten et bestemt formål. Rentene vil imidlertid fortsatt være høyere enn på f.eks. lån med sikkerhet i bolig.

Så om du ønsker et lån uten sikkerhet er det beste å ikke låne mer enn nødvendig, samt nedbetale så raskt du kan. Hvis du kan betale litt ekstra noen måneder vil lånet nedbetales raskere, og du vil ikke sitte igjen med gjeld når leieforholdet opphører.

Låneramme og betingelser

Depositumslån, som forbrukslån, har en låneramme på inntil 600 000 kroner. Du kan låne penger til både depositum og ekstra kostnader knyttet til flyttingen, som blant annet flyttehjelp og nye møbler. For å unngå unødvendig høye kostnader anbefaler vi å ikke låne mer enn du trenger til depositum. Hvor mye du faktisk får innvilget vil avhenge av din årlige inntekt, formue, eksisterende gjeld og om du har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker.

Hvilke betingelser du får vil også avhenge av hvordan banken vurderer din personlige økonomi. Har du høy kredittscore får du bedre betingelser knyttet til renter enn om du har lave inntekter og dårlig score. Hvorvidt du må betale etableringsgebyr og termingebyr avhenger av om den individuelle banken krever dette eller ikke. Det finnes flere tilbydere av depositumslån som ikke krever etableringsgebyr.

Nedbetaling av depositumslån

Maksimal nedbetalingstid er fem år, men det er anbefalt å bruke minst mulig tid på nedbetaling. Kan du betale tilbake det lånte beløpet på to år eller mindre vil de totale kostnadene bli betydelig lavere. Ved lånebeløp på inntil 50 000 kroner anbefaler vi å ikke bruke mer enn ett år på tilbakebetalingen. Slik reduserer du kostnader knyttet til både renter og gebyrer.

Send lånesøknad til flere

Som med alle lån lønner det seg å sende søknad om depositumslån til flere banker samtidig. Når du søker lån hos flere tilbydere skaper du konkurranse om deg som låntaker, og kan oppnå bedre vilkår og betingelser knyttet til både rente, gebyrer og nedbetalingstid. Samtidig øker du også sjansen for å få innvilget lånet.

Før du bestemmer deg for hvilket lånetilbud du skal gå for er det viktig å sammenligne de ulike tilbudene. Se på både nominell og effektiv rente, nedbetalingstiden og de totale kostnadene. Ved å bruke tid på dette kan du utelukke de dyre tilbudene og finne et lånetilbud som passer deg.

Å sende søknad om lån er gratis og helt uforpliktende. Hvis ingen av tilbudene du får er aktuelle kan du avstå fra å signere.

Tips: Se også informasjon om lån på dagen her.

Depositumslån vs. depositumsgaranti

Hvis du ikke ønsker eller har anledning til å ta opp lån finnes det andre muligheter. Dersom utleier godtar det kan du stille med en såkalt depositumsgaranti. Dette er en garanti som stilles av en tredjepart, som for eksempel NAV, eller en garanti som kan kjøpes av en tredjepart som et forsikringsselskap.

Velger du å kjøpe en depositumsgaranti er denne gyldig i inntil tre år, og dekker opptil seks måneders husleie. Hvor mye den vil koste avhenger av hva din husleie ligger på, men mellom 3 000 og 6 000 kroner er å forvente. Fordelen med denne garantien er at du ikke må ut med et større beløp for å sikre deg leiligheten. Skulle det skje noe med leiligheten, eller du har utestående husleie, vil dette bli betalt av de som stilte garantien ved leieforholdets slutt. Selv om du vil bli krevd for dette beløpet senere, kan du inngå avtale om tilbakebetaling hvis du ikke kan betalte alt på en gang.

Ulempen med garantien er at engangsbeløpet er en direkte kostnad og du får ikke noe tilbake når leieoppholdet opphører. Garantien er også kun gyldig i tre år, som kan by på utfordringer om du planlegger å bli boende i den leide boligen lenge.

Oppsummering

  1. Et depositumslån er i hovedsak et forbrukslån med et bestemt formål.
  2. Du kan søke om depositumslån til hele eller deler av depositumet.
  3. Avtale om at banken overfører lånebeløpet direkte til depositumskontoen vil gi ekstra sikkerhet,
  4. For å få lån må du være 18 år, ha fast inntekt og ikke ha betalingsanmerkninger.
  5. Hvis du ikke kan eller vil ta opp lån, men mangler midler til depositum, kan du kjøpe depositumsgaranti dersom utleier godtar dette.