Lån til aksjer

Nordmenn har de siste årene hatt en økende interesse for investering i aksjer. Flere finansierer også aksjekjøp ved hjelp av lån, men er dette verdt risikoen?

Ulike typer lån til aksjer

Vær oppmerksom på at avkastningen på aksjene må overstige utgiftene du har på lånet. Dette kan vise seg å være vanskelig om lånet har høye renter.

For at det skal lønne seg å finansiere aksjekjøp med lån, må avkastningen på aksjene overstige utgiftene du har på lånet. Ethvert lån vil komme med renteutgifter og andre gebyrer. Siden avkastningen på aksjer er usikker, vil det også gjøre det ekstra risikofylt å finansiere kjøpet med lån.

Aksjekjøp og salg kommer også med egne avgifter og gebyrer. Husk at du for eksempel skatter av utbytte på aksjer. Det er derfor viktig å finne den beste finansieringsløsningen for din egen privatøkonomi før du beveger deg inn i aksjemarkedet. Velger du lån, vil ulike lån imøtekomme ulike behov.

Verdipapirkreditt

Med denne løsningen låner du penger med sikkerhet i egne aksjer eller fond. Dette kan resultere i høyere gevinst, men også større tap. Du kan i verste fall risikere å tape mer enn du satser på denne løsningen, og den er derfor best egnet til de som har kjennskap til aksjemarkedet.

Verdipapirkreditten din kan du benytte til handel av nye verdipapirer, eller du kan overføre pengene til bruk. Med denne løsningen kan du vanligvis låne inntil 80 % av den totale verdien på aksjene dine, som vil si at du trenger 20 % i egenandel.

Aksjekreditt

Med aksjekreditt betaler du kun renter og gebyrer på det brukte beløpeta av tilgjengelig kredittramme.

En aksjekreditt lar deg låne inntil 90 % med sikkerhet i din aksjesparekonto. I likhet med tradisjonelle kredittlån, vil du med aksjekreditter ikke betale renter og gebyrer for hele den tilgjengelige kredittrammen, men kun på det brukte beløpet. Dette alternativet gir deg en fleksibel finansiering av porteføljen din, samtidig som du kan øke eksponeringen i verdipapirmarkedet etter eget ønske og behov.

For å søke om denne typen lån til aksjer, trenger du en gyldig verdipapirkreditt.

Boliglån

Har du muligheten til å refinansiere boliglånet kan dette være en lønnsom løsning, siden boliglån gjerne har lavere rente enn andre lån. Med en effektiv rente på rundt 4 %, er derfor sjansene for å ende opp i pluss i aksjemarkedet større. Dersom du eier egen bolig, men ikke betaler lån på denne, kan du også ta opp et nytt lån med sikkerhet i boligen.

Økt boliglån kan være en gunstig mulighet når du skal låne penger til å kjøpe aksjer ettersom renten på et slikt lån som oftest vil ha en lavere rente enn andre lånealternativer.

Det er mulig å låne inntil 85 % av boligens verdi, men du vil få best renter og vilkår med en belåningsgrad under 60 %. Vær imidlertid oppmerksom på at boliglånets lange nedbetalingstid også vil si at du betaler renter over lenger tid. Til tross for at rentene er lave, kan lånet altså bli dyrt om det betales over en lang tidsperiode.

Forbrukslån

Siden forbrukslån gis uten sikkerhet, vil dette være et lett tilgjengelig alternativ for mange. Lånet gis riktignok ikke uten en kredittvurdering, og renten fastsettes basert på kundens individuelle økonomi. Selv om det finnes forbrukslån med effektiv rente på rundt 5 %, er det altså ikke gitt at hver enkelt forbruker blir tilbudt denne renten.

Du kan også få en rentesats på rundt 50 %, noe som gjør enhver investering i aksjemarkedet svært lite gunstig.

Aksjesparing

Opprett en aksjesparekonto som lar deg kjøpe og selge aksjer skattefritt så lenge beløpet blir stående på aksjesparekontoen.

Å spare i aksjer har en høyere risiko enn sparing i for eksempel bank, men her har du også økte muligheter for større gevinst. Har du penger du har råd til å tape, kan derfor investering og sparing i aksjer være en god idé.

Aksjesparekonto

Om du oppretter en aksjesparekonto, kan du kjøpe og selge aksjer skattefritt så lenge beløpet blir stående på kontoen. Den dagen du bestemmer deg for å ta ut pengene, vil det bare være gevinsten du skatter av.

Skatt på utbytte og aksjegevinst er foreslått økt til 37,8 % fra 2023, som er en utgift du må ta med i beregningen når du avgjør om aksjekjøpet skal finansieres med lån.

Investere i aksjer

Før du prøver deg som privatinvestor, bør du sette deg inn i det grunnleggende dersom du er ny i aksjemarkedet. Du kan finne mye hjelp på nett. Aksjemarkedet er forbundet med en mulighet for tap av penger, selv om man har mye kunnskap. En god regel er derfor å aldri investere mer enn man har råd til å tape. Dersom det oppleves som for risikofylt å investere på egen hånd, kan fond være et godt alternativ.

Oppsummering

  • Dersom din privatøkonomi tillater lånefinansiering av aksjer, kan du tjene penger på dette. Det er likevel svært risikofylt, og du bør være trygg på at du forstår aksjemarkedet før du velger denne løsningen.
  • Invester aldri mer enn du har råd til å tape.
  • Du kan bruke flere ulike typer lån for å investere i aksjer, hver med sine fordeler. Velg en løsning som gjør det sannsynlig at aksjeavkastningen vil overgå låneutgiftene.
  • En aksjesparekonto gir skattefordeler.
  • Du kan søke om verdipapirkreditt gjennom en aksjesparekonto.