Kredittlån på dagen

Har du behov for ekstra midler kan et kredittlån være et godt alternativ til forbrukslån. Hva du burde velge avhenger i stor grad av hvilke økonomiske behov du har, og hvor god kontroll du har over forbruket. Her får du mer informasjon om hva kredittlån er, samt hvilke fordeler og ulemper det er ved denne type lån uten sikkerhet.

Hva er kredittlån?

Rentene på kredittlån beregnes først du når tar penger ut av kontoen.

Kredittlån er et fleksibelt lån som gir deg tilgang til en bestemt kredittramme gjennom en konto i nettbanken. Lånet fungerer i praksis som et kredittkort, men lånerammen er gjerne høyere. Du kan selv velge om du ønsker et kredittlån med eller uten sikkerhet, men her fokuserer vi i hovedsak på kredittlån uten sikkerhet.

Siden kredittlån ikke utbetales i sin helhet blir du først belastet renter når du tar penger ut av kontoen. Du har med andre ord tilgang til et lån, men betaler ikke noe for å ha det før du eventuelt må låne av kredittrammen.

Hvor mye renter du må betale avhenger av bankens vurdering av din økonomi. Nedbetalingstiden er den samme som for kredittkort og forbrukslån, maksimalt fem år.

Kriterier for å få innvilget kredittlån på dagen

Nøyaktig hvilke kriterier som stilles vil variere fra långiver til långiver, men Finansdepartementet har fastsatt enkelte bestemmelser som långiver må forholde seg til.

For å få innvilget kredittlån må du:

  • Være myndig – altså minst 18 år gammel
  • Ha en årlig inntekt – nøyaktig beløp avhenger av långiver
  • Være bosatt og ha fast bostedsadresse i Norge
  • Ikke ha noen aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger

Forskjellen på forbrukslån og kredittlån

Ved et forbrukslån så betales hele beløpet ut i sin helhet ved innvilgelse. Med et kredittlån så utbetales hele eller deler av beløpet ut etter eget ønske.

Ved første øyekast er forbrukslån og kredittlån veldig like lånemuligheter, men det er to ulike produkter. Hovedforskjellen ligger i hvordan lånet utbetales. Mens forbrukslån utbetales i sin helhet og fungerer som et nedbetalingslån med en fast nedbetalingsplan, kan kredittlånet brukes og nedbetales etter eget ønske.

Siden forbrukslån eller blancolån som det også kalles utbetales til din konto i sin helhet begynner du å betale renter med en gang. Rentene er derimot noe lavere enn på kreditt, som er verdt å merke seg når du skal velge lån til ditt formål.

Dette gjelder spesielt for lavere lånebeløp. Samtidig, hvis du kan betale tilbake lånt kreditt innen kort tid etter den er benyttet kan dette være et rimeligere alternativ.

Kostnader

Som ved vanlig nedbetalingslån vil du bli belastet et etableringsgebyr når du starter kredittkontoen. Så lenge kreditten forblir urørt på konto vil du ikke bli belastet ekstra kostnader, men så snart kreditten benyttes blir du belastet et månedsgebyr for fakturering.

Hvor mye disse gebyrene kommer på varierer fra låntilbyder til låntilbyder, men i gjennomsnitt ligger etableringsgebyr på 900 kroner og termingebyr på 50 kroner.

I tillegg må du betale renter av den kreditten som er brukt. Rentesatsen ligger på det laveste rundt 6 % nominell rente, men den høyeste er rundt 25 %. Nøyaktig hvor lav eller høy rentesats du får avhenger av din kredittscore.

Når långiver vurderer en søknad om kredittlån, gjennomfører de en kredittsjekk. Her innhenter de informasjon om din økonomi fra kredittopplysningsbyråer som Experian og Bisnode, som gir deg en kredittscore. Har du en høy score får du en lavere rente, og i motsatt fall med lav score får du høyere rente.

Beregning av renter

Når du tar opp et nedbetalingslån vil du til enhver tid betale faste terminbeløp som består av renter og avdrag. Rentene beregnes ut ifra det totale skyldige beløpet, og reduseres etter hvert som lånet nedbetales siden du betaler avdrag. Hvor mye av terminbeløpet som går til renter vil dermed reduseres ved hver termin.

Det beregnes kun renter av benyttet (utbetalt) beløp i et kredittlån.

Når det kommer til kredittlån, betaler du kun renter av den delen du har benyttet. Har du for eksempel innvilget kreditt på 30 000 kroner, men tar bare ut 15 000 av disse, regnes det renter av disse 15 000. Det resterende beløpet vil det ikke regnes renter av før du eventuelt benytter deg av den. Dine rentekostnader vil dermed avhenge av hvor mye kreditt du bruker, og hvor mye kreditt du betaler tilbake.

Tips: Se også vår artikkel om nominell og effektiv rente her.

Nedbetaling av kredittlån

Kredittlån har en fleksibel nedbetaling som er lik den på kredittkort. Du kan velge å betale tilbake all kreditten du har benyttet deg av, eller betale kun minstebeløpet. Minstebeløp regnes ut etter reglen om maksimalt fem års nedbetalingstid og utgjør 3,5 % av lånebeløpet. Et unntak er om minstebeløpet med prosentsats utgjør mindre enn 250 kroner, i slike tilfeller vil minstebeløpet være 250 kroner.

Er utestående kreditt på 5 000 kroner utgjør 3,5 % 150 kroner. Minstebeløpet du blir bedt om å betale vil da være 250 kroner. Om utestående kreditt er 10 000 kroner vil minstebeløpet derimot være 350 kroner.

Fordeler med kredittlån på dagen

Det finnes flere fordeler med kredittlån.

#1. Ingen sluttdato

Kredittlån har til forskjell fra de fleste andre lån ingen utløpsdato.

Når du får innvilget et nedbetalingslån får du hele lånet utbetalt på en gang og bruker de neste 1 – 5 årene på nedbetaling. Et kredittlån på sin side er alltid tilgjengelig, så sant det er nedbetalt, og har ingen utløpsdato. Du vil med andre ord ha tilgang til kreditten frem til du selv velger å si den opp.

#2. Fleksibelt

Kreditten er tilgjengelig når du måtte ha behov for den. Skulle det dukke opp uforutsette utgifter trenger du ikke søke om lån før utgiften kan betales. Du kan hente det beløpet du har behov om fra kredittkontoen og betale tilbake i eget tempo.

#3. Økonomisk frihet

Kredittlån kan være et godt alternativ  til forbrukslån.

Med et kredittlån i bakhånd har du alltid tilgjengelig kreditt når behovet skulle melde seg. Pengene kan brukes slik du selv måtte ønske, men husk at kredittrammen regnes med på din totale gjeld selv om den er ubrukt.

Det lønner seg dermed ikke å søke om kredittlån for å ha til egenkapital. Men om du skal reise på ferie, pusse opp og ikke vet hvor mye du har behov for, eller ønsker å ha en buffer er kredittlån et godt alternativ.

Ulemper 

Det er også knyttet enkelte ulemper til kredittlån.

#1. Krever disiplin

Et kredittlån krever disiplin. Ikke ta ut mer enn du har behov for.

Å ha tilgjengelige midler kan føre til endel fristelser. For å ikke bruke kreditten på unødvendigheter må du ha økonomisk kontroll. Ikke ta ut mer enn du har behov for å låne, og sørg for å betale tilbake så snart som mulig. Har du ikke økonomisk kontroll kan du ende opp med å bruke opp hele kreditten og ende opp med høye rentekostnader.

#2. Et dyrt alternativ

Siden det ikke er sikkerhet for kredittlånet, er rentene automatisk høyere. Dette gjelder selv om du har god kredittscore og får tilbud om en lavere effektiv rente. Bruker du samtidig lang tid på nedbetaling av benyttet kreditt blir det totale beløpet høyere enn om du velger kredittlån med sikkerhet i bolig.

#3. Påvirker din kredittverdighet

Et kredittlån påvirker også din kredittverdighet ettersom også ubrukt kreditt regnes som gjeld.

Selv ubrukt kreditt regnes nå som gjeld. Har du et høyt kredittlån vil dette påvirke din kredittverdighet negativt, samt at det reduserer hvor mye du eventuelt kan få i boliglån senere.

Husk derfor å ikke søke om med kredittlån enn du har evnen til å betale tilbake.

Finn billigste kredittlån uten sikkerhet på dagen

Det finnes flere tilbydere av kredittlån på markedet og for å finne det billigste må du søke hos dem alle. Dette kan du gjøre ved å sende inn en søknad hos hver enkelt, eller du kan bruke en låneagent. Vi anbefaler å bruke en agent da dette sparer deg for tid og gir mer oversikt over lånetilbudene.

Låneagenten formidler din søknad om kredittlån til alle sine samarbeidspartnere og du får svar i løpet av 48 timer. Tilbudene som kommer gyldige i inntil 30 dager, så du har god tid til å sammenligne tilbudene. Når du skal sammenligne er det viktig å se på renten långiveren tilbyr. Det billigste kredittlånet er det som har de laveste effektive og nominelle rentene.

Kredittlån med sikkerhet

Kredittlån med sikkerhet i bolig er ofte den låneformen som har lavest rente.

Det finnes også kredittlån med sikkerhet i bolig, såkalte rammelån og fleksilån. Med denne type lån kan du få innvilget inntil 60 % av boligens verdi i kredittramme. Siden bankene har sikkerhet for lånet, er rentene lavere. Men for å få innvilget denne type kredittlån må din belåningsgrad være under 60 %.

Oppsummering

  • Kredittlån fungerer i praksis på samme måte som et kredittkort, men du har ikke tilgang til kreditten gjennom et fysisk kort.
  • Det stilles ingen krav om sikkerhet, så rentene på kredittlån er høyere enn for eksempel rammelån.
  • Samtidig vil kredittlån være rimeligere enn kredittkort, men noe dyrere enn et forbrukslån.
  • Hovedforskjellen på forbrukslån og kredittkort er at forbrukslån utbetales i sin helhet og har en fast nedbetalingsplan. Kredittlån gir tilgang til kreditt som nedbetales i henhold til hvordan kreditten brukes.
  • Du betaler kun renter på den kreditten du har benyttet deg av, og kan selv bestemme hvor mye du betaler tilbake hver måned.