Forbrukslån 20 år

Det finnes flere banker og andre aktører som tilbyr lån til 20 åringer. For å finne det beste lånetilbudet er det viktig å ikke forhaste seg. Her får du informasjon om hvordan du går frem for å finne forbrukslån og oppnå de beste vilkårene.

Hvordan få lån som 20-åring?

Det er flere faktorer som avgjør om du får tilbud om lån eller ikke, alderen din er bare en av disse. Den er derimot en av de mer avgjørende faktorene, spesielt når det kommer til utvalg av lånetilbud. For selv om aldersgrensen på forbrukslån er 18 år er det flere som har valgt å sette aldersgrensen høyere, gjerne fra 21 til 25 år.

Så selv om du er gammel nok til å ta opp lån er ikke det ensbetydende med at du får innvilget lånet. Du må møte den aktuelle bankens minstekrav på alder og inntekt, samt ha en god betalingshistorikk. Har du gjeld fra før kan ikke denne overstige fem ganger din årlige inntekt.

Søknad om forbrukslån

Send søknaden til flere aktører for å øke sjansen for innvilgelse av forbrukslån når du er 20 år.

Når du skal søke om lån er det viktig å sende søknad til flere aktører. Dette gjelder uavhengig av hvilket lån du søker om, da du øker sjansene for å å innvilget lånet når flere banker behandler søknaden din.

En annen fordel med å søke hos flere er muligheten til å sammenligne lånetilbud. Det første er ikke alltid det beste. Så ved å ta deg tid til innhenting og sammenligning kan du finne det beste og rimeligste lånealternativet.

Du kan søke om forbrukslån på flere ulike metoder, du kan søke i din daglig bank, bruke en finansportal eller en låneagent. Den enkleste måten å innhente flere tilbud på er gjennom en låneagent.

Søk forbrukslån som 20-åring gjennom låneagent

Bruker du en låneagent til formidling av forbrukslån vil søknaden behandles av flere ulike aktører, uten at du må sende inn flere søknaden. Låneagenten tar imot din søknad, og sender denne videre til alle sine samarbeidspartnere.

Hvor mange aktører som behandler søknaden varierer, men de største agentene samarbeider med over 20 ulike banker. Når såpass mange ulike aktører vurderer lånesøknaden øker sjansen for at den blir innvilget, spesielt når du er 20 år. Det er i tillegg helt gratis og uforpliktende, og du velger fritt hvilket lånetilbud du vil gå for.

Ønsker du hjelp med sammenligning eller har spørsmål vedrørende lånetilbudene kan du ta kontakt med en rådgiver. Disse kan svare på spørsmål, bistå i sammenlign av lånetilbud og være en ekstra ressurs når du søker om lån.

Vurdering av lånesøknad

Høyere inntekt gjør at du kan låne mer.

Når bankene får inn søknad om forbrukslån vurderes den etter bankens interne kriterier. Dette er kriterier knyttet til alder, inntekt, bosted og betalingshistorikk, og varierer fra bank til bank. Det gjennomføres en kredittsjekk av deg, og bankene innhenter informasjon om kredittscore. Samlet utgjør dette kredittvurdering av deg som lånekunde.

Er du under 18 år eller mangler fast inntekt vil søknaden bli avslått umiddelbart. Dette gjelder og om du har betalingsanmerkning eller aktive inkassosaker. Du må også være bosatt i Norge for å kunne ta opp lån i Norge.

Krav inntekt er mer fleksibelt, og vurderes i hovedsak opp mot hvor mye du ønsker å låne. Har du en årlig inntekt på 150 000 kroner kan du få innvilget et lån på 30 000 kroner, men sannsynligheten for at du får innvilget 300 000 kroner i lån er liten.

Tilbydere av forbrukslån til 20 åringer

Både AXO, Sambla og Lendo tilbyr lån til deg som er 20 år.

De fleste låneagenter har en aldersgrense på 20 år, fordi bankene de samarbeider med har denne aldersgrensen. Vi har plukket ut tre agenter som tilbyr lån til 20 åringer, og som samarbeider med flest banker.

Axo Finans

 • Samarbeider med 24 ulike aktører.
 • Ingen krav til minsteinntekt, men inntekten må være liknet.
 • Lånebeløp fra 10 000 – 600 000 kroner.

Sambla

 • Aldergrense 18 år.
 • Samarbeider med 19 ulike aktører.
 • Må tjeneste minst 120 000 kroner årlig.
 • Lånebeløp fra 5 000 – 600 000 kroner.

Lendo

 • Samarbeider med 26 ulike aktører.
 • Krav om årlig inntekt på 120 000 kroner.
 • Lånebeløp fra 10 000 – 500 000 kroner.

Viktig å vite om alderskrav

Kredittkort kan være et godt alternativ til forbrukslån, men husk at renten er en del høyere.

Grunnen til at bankene velger en høyere aldersgrense på forbrukslån er at unge gjerne har lavere inntekt enn hva eldre søkere har. Det er derfor knyttet en større risiko til at unge får betalingsproblemer, noe bankene ønsker å unngå.

Ved å sette et høyere alderskrav økes sjansen for at låntaker har en bedre og mer stabil økonomi. Men det er ingen garanti for dette. Så bankene kan velge å bruke skjønn i vurdering av lånesøknaden din. Det betyr at om du har god kredittverdighet kan bankene innvilge lånet, selv om du ikke møter alderskravet.

Alternativer til forbrukslån 20 år

Hvis du ikke får innvilget lån finnes det andre alternativer, alt etter hva lånet skal brukes til. Skal du reise på ferie eller trenger en buffer til starten av studenttilværelsen kan kredittkort være et alternativ. Du kan og forsøke å søke med en medlåntaker om du får avslag på lån alene.

Kredittkort

Et kredittkort har høyere effektive renter enn forbrukslån, men kan være et gunstig alternativ likevel. Kortet har for eksempel en rentefri nedbetalingstid, som betyr at du kan betale tilbake brukt kreditt innen neste forfall uten å betale renter. I tillegg kommer flere kredittkort med reiseforsikring, og andre bonusordninger som kan gi deg rabatter eller opptjening av poeng.

Forbrukslån med medlåntaker

En medlåntaker gjør at sjansen økes betraktelig for innvilgelse av lånet.

Hvis du ikke får innvilget lån alene fordi du har for lav inntekt kan du søke om lån sammen med noen. Når dere søker sammen legges begges inntekt og kredittvurdering som grunnlag for søknaden, som øker sjansen for at lånet blir innvilget. Dere kan også oppnå et høyere lånebeløp og bedre betingelser når dere er to.

Husk at begge er like ansvarlige for nedbetaling av lånet, så hvis ikke du betaler avdragene vil banken kreve betaling av medlåntaker.

Oppsummering

 • De fleste tilbyderne av forbrukslån har en aldersgrense på 21 – 25 år.
 • Det finnes derimot enkelte banker som tilbyr forbrukslån til 20 åringer.
 • Alderskravet kan vurderes etter skjønn, og bankene kan innvilge lån til personer som ikke møter alderskravet om de har god kredittvurdering.
 • I tillegg til alder stiller bankene krav om årlig inntekt og god betalingshistorikk.
 • For å øke sjansene for å få innvilget lån anbefales det å søke om flere lån og gjerne gjennom en låneagent.
 • Sammenlign alle lånetilbud du får før du inngår en avtale.