Blancolån

Blancolån brukes som et synonym for forbrukslån. Uttrykket benyttes mer i Sverige enn i Norge, men det forekommer også hos enkelte norske finansinstitusjoner. Her får du mer informasjon om blancolån, og hvordan det kan brukes.

Kort om blancolån

Blancolån er det samme som et forbrukslån der du ikke stiller noe sikkerhet for lånet.

Kjennetegnet på et lån uten sikkerhet er at du som låntaker ikke må stille med egenkapital eller sikkerhet i fast eiendom for å få lånet innvilget. Lånet har ingen bestemte bruksområder, og regnes derfor som et mer fleksibelt lån.

Blancolån har en låneramme tilsvarende andre lån uten sikkerhet. De flest banker tilbyr har en maksimal låneramme på 600 000, og en nedbetalingstid på maksimalt fem år. Lånet kan også brukes til refinansiering. Da kan du få en nedbetalingstid på inntil 15 år.

Siden det ikke stilles krav om sikkerhet, er rentene på denne type lån høyere enn lån med sikkerhet. Hvor mye du faktisk må betale i renter og gebyrer avhenger mest av din personlige økonomi.

Renter og gebyrer på blancolån

Renter på blancolån fastsettes etter en gjennomgang av låntakers personlige økonomi. Alle som søker om lån kredittsjekkes, og denne legges til grunn når bankene vurderer om de kan tilby lån, og til hvilken rente.

Renter og gebyrer er høyere enn tradisjonelle boliglån og lån med sikkerhet inkludert billån.

Når vi snakker om renter på banklån vises det til nominell og effektiv rente. Nominell rente på blancolån ligger mellom 4,9% og 24,9 %, mens den effektive renten ligger mellom 5,11 % og 52,85 %.

I tillegg til rentene betaler du gebyrer i forbindelse med både opptak og håndtering av blancolån. Du betaler et etableringsgebyr på 0 – 1 990 kroner når du tar opp et blancolån, samt et termingebyr på 0 – 100 kroner per termin du betaler.

Et blancolån har gjerne 12 terminer per år. Gebyrene fastsettes internt av långiver, og varierer derfra fra aktør til aktør.

Søknad om blancolån

Når du skal søke om blancolån kan dette gjøres på flere ulike metoder. Du kan søke lån direkte i den banken du ønsker lån fra, bruke en finansportal for å finne aktuelle tilbydere, eller søke gjennom en lånemegler.

Uavhengig av hvilken metode du bruker må du oppgi den samme informasjonen. Dette er informasjon knyttet til deg som privatperson, din sivile- og familiære situasjon, samt den økonomiske situasjonen din.

Mye av denne informasjonen kan hentes digitalt fra Skatteetaten og Gjeldsregisteret, annet my fylles inn av deg manuelt. Men selv om informasjonen hentes automatisk er det viktig å dobbeltsjekke at den stemmer. Spesielt punker som lån og inntekt, da disse postene dikterer hvor mye du kan låne og hvilke vilkår banken vil tilby.

Finansportal

En finansportal gir deg oversikt over alle bankene som tilbyr lånet du ønsker. Dette er en enkel metode for å sammenligne långivere før du søker om lån. Du kan også finne ut hvilke banker som er aktuelle for deg, og hvilke som ikke kan tilby lån basert på enten alder eller ønsket lånesum.

Finansportalen viser til lavest mulig effektiv rente, og totale kostnader i låneeksempeler. Dette er bare eksempler, og viser til et gjennomsnitt av hva de tilbyr sine lånekunder.

Til tross for at dette ikke er et reelt lånetilbud, kan eksemplet gi en pekepinn på gjennomsnittsrenten hos den aktuelle tilbyderen.

Lånemegler

En finansagent vil for de fleste være tidsbesparende i tillegg til at du sparer penger.

Finansagent, låneagent og lånemegler er begreper som brukes om hverandre om aktører som formidler søknad om blancolån. Når du søker om lån gjennom en agent eller megler sendes søknaden til alle finansinstitusjonene som agenten samarbeider med. Jo flere agenten samarbeider med, desto flere lånetilbud kan du potensielt få.

En fordel med å bruke en lånemegler er den forenklede søknadsprosessen. Du trenger kun å sende én enkelt søknad, og den behandles av alle aktørene agenten samarbeider med.

Siden søknaden vurderes av flere tilbydere skapes det en konkurranse, som gjør at du kan oppnå flere lånetilbud, men også bedre vilkår knyttet til renter og gebyrer.

Lånetilbud med lavest mulig rente

Kredittsjekk deg selv før du tar opp et blancolån. Slett gjerne kredittkort med ubenyttet kreditt for å øke sjansene for innvilgelse.

Det er flere grep du kan gjøre for å forbedre mulighetene dine for å få lån med lav rente:

 • Kredittsjekk deg selv før du søker
 • Bestem lånebeløp og nedbetalingstid på forhånd
 • Søk om lån fra flere ulike tilbydere
 • Sammenlign alle lånetilbud før du inngår en avtale om lån

Kredittsjekk

Det er ikke bare banker og finansielle aktører som kan foreta en kredittsjekk av deg. Dette kan du også gjøre selv på nett.

Flere aktører tilbyr personlig kredittsjekk, basert på den samme informasjonen som bankene innhenter.

Når du gjør en kredittsjekk av deg selv får du vite din kredittscore. Scoren er mellom 0 og 100, hvor 0 er den laveste. Hvor høyt du scorer viser til hvilken risiko du utgjør for banken. Scoren du får dikterer hvilken rente banken kan tilby. Den beste renten får du om du har en score på 70 eller mer.

Lånebeløp og nedbetalingstid på blancolån

Et budsjett bør settes opp før du søker om et lån uten sikkerhet. Dette gjør at du kan beregne hvor mye du trenger å låne, samt hva det vil koste.

Før du søker om lån er det fornuftig å skaffe en oversikt over egen inntekt og faste utgifter. Lag ett budsjett for å få en fullstendig oversikt, og bruk gjerne faktisk forbruk de siste tre til seks månedene for å få et så realistisk budsjett som mulig.

Når du har satt opp et budsjett ser du hvor mye du har igjen hver måned, og hvor mye du kan bruke til nedbetaling av blancolån.

For å finne ut av hvor mye du kan låne kan du bruke en lånekalkulator. Denne vil vise deg hvor mye et lån vil koste hver måned, avhengig av nedbetalingstid, renter og gebyrer. Enkelte lar seg justere nivået på renter og gebyrer selv, andre har forhåndsinnstillinger med gjennomsnittlig rentenivå.

Blancolån har en fleksibel nedbetalingstid, men det anbefales å velge en kortere nedbetalingstid. Dette øker de månedlige avdragene, men reduserer de totale kostnadene på lånet. Men når du skal velge nedbetalingstid er det viktig å velge en nedbetalingstid som gir månedlige kostnader du med sikkerhet kan håndtere.

Søknad og sammenligning

For å finne det beste lånetilbudet, må du søke om lån fra flere aktører. Når du sender ut flere søknader øker du sjansene for å få innvilget lånet, og kan få flere ulike lånetilbud i retur. Tilbudene kommer med varierende vilkår og betingelser, spesielt knyttet til renter og gebyrer.

For å finne det beste blancolånet må du sammenligne alle tilbudene. Se på både renter, gebyrer og de totale kostnadene. Det beste lånetilbudet for deg er det som gir deg det laveste totale beløpet.

Fordeler og ulemper med blancolån

Den største ulempen med blancolån er den høyere effektive renten du må betale.

Blancolån har sine fordeler og sine ulemper.

Fordeler

 • Ingen krav om sikkerhet
 • Fleksibet låneramme og nedbetalingstid
 • Kan brukes slik du selv ønsker, også til refinansiering

Ulemper

 • Høye nominelle og effektive renter
 • Potensielt lang nedbetalingstid

Oppsummering

 • Et blancolån er i hovedsak det samme som et forbrukslån.
 • Låneramme på 10 000 – 600 000 kroner.
 • Nedbetalingstid på inntil fem år, 15 ved refinansiering.
 • Det stilles ingen krav om sikkerhet eller egenkapital.
 • De nominelle og effektive rentene settes etter en individuell vurdering av låntakers økonomi.
 • Ved å søke om lån hos flere aktører økes sjansene for å få innvilget lånet samt oppnå bedre rentevilkår.