Fordeler og ulemper med forbrukslån

Om det er en god eller dårlig idé å ta opp forbrukslån avhenger av din personlige økonomi. Lånet har sine fordeler og ulemper, og her kan du lese mer om disse.

Fordeler med forbrukslån

#1. Ingen krav om sikkerhet

Forbrukslån er et lån som er lettere tilgjengelig for mange, da du ikke må stille med sikkerhet. Du må med andre ord ikke stille med pant, ha oppspart egenkapital eller søke med kausjonist for å få innvilget søknaden din.

Hvis du har fast inntekt og betjeningsevne vil du mest sannsynlig få innvilget lån, fordi inntekten er sikkerheten banken har. Når bankene vurderer en lånesøknad, gjør de en kredittvurdering av deg. Resultatet av denne avgjør om du får innvilget lån, og hvilke vilkår banken kan tilby.

#2. Bestem lånebeløp selv

Et forbrukslån kan gi deg inntil 800 000 kr i kreditt uten at du behøver å stille sikkerhet.

Forbrukslån har en låneramme på 1 000 til 800 000 kroner, og du velger selv hvor mye du ønsker å låne. Hvor mye du får innvilget avhenger av din årlige inntekt.

Skulle du ha et akutt behov for lån om vaskemaskinen ryker eller du får en dyr regning for tannlegebehandling, kan forbrukslånet brukes til å finansiere dette.

#3. Kan brukes slik du selv ønsker

Bankene stiller ingen krav til hva lånet skal brukes til. Pengene utbetales til din konto, slik at du selv disponerer lånet og kan bruke det etter ditt behov. Et unntak er om du søker om lån til refinansiering. Da vil banken du inngår avtale med se til at lånet går til nedbetaling av gjeld, samt gjøre opp lånene dine direkte med kreditor.

Populære bruksområder for forbrukslån er:

 • Oppussing av bolig, hytte eller annen fritidsbolig
 • Finansiering av ferietur
 • Innkjøp av nye møbler og hvitevarer
 • Betale for drømmebryllupet
 • Dekke større uforutsette utgifter
 • Refinansiering av andre lån uten sikkerhet
En stor fordel med forbrukslån er at det kan brukes til hva du selv måtte ønske. I tillegg er nedbetalingstiden fleksibel. Skal du benytte forbrukslånet til refinansiering så kan du søke om en netbetalingstid på inntil 15 år.

#4. Fleksibel nedbetalingstid

Når du søker om forbrukslån, kan du selv bestemme hvor lang nedbetalingstid du ønsker, opptil fem år. Den korteste nedbetalingstiden du kan søke om er ett år, men lånet kan nedbetales raskere og innfris i sin helhet i god tid før dette. Du kan faktisk betale hele lånet tilbake samme dag som du fikk det utbetalt om ønskelig, helt uten ekstra kostnader.

Ønsker du å nedbetale lånet raskere enn hva nedbetalingstiden tilsier, kan du gjøre ekstra innbetalinger. Alle beløp over terminbeløpet går direkte til avdrag på lånet. Dette koster ikke noe ekstra, og vil spare deg for penger i form av reduserte rentekostnader og færre gebyrer.

#5. Rask behandlingstid

En stor fordel med lån uten sikkerhet er den raske behandlingstiden som ofte er innen 24 timer fra du søker til lånet utbetales.

Søknad om forbrukslån foregår digitalt, og behandles av kunstig intelligens. Dette gjør at du kan få svar på søknaden umiddelbart etter at den er sendt inn. Det kan også ta litt lenger tid, men de fleste vil ha svar i løpet av 24 timer.

Hvor lang tid det tar å få svar på søknaden avhenger av hvor enkel den er å behandle. Har du god inntekt, lite gjeld og dermed god betalingsevne vil søknaden kunne behandles raskt. Hvis du derimot har lavere inntekt eller mye gjeld kan det være søknaden må vurderes manuelt av en rådgiver i banken, gjør at det kan ta litt lenger tid før du får svar. Det samme gjelder for svært høye lånebeløp.

#6. Individuell behandling av søknad

Alle lånesøknader som kommer inn behandles individuelt basert på låntakers kredittvurdering, og om de møter bankens minstekrav. Disse kravene omhandler alder, årlig inntekt og betalingshistorikk.

Når det er gjort en kredittvurdering av deg, vil bankene bruke denne til å avgjøre hvilken rentesats du får. Har du en god kredittscore, vil du få tilbud om høyere låneramme og lavere rente. I motsatt tilfelle vil bankene tilby et lån med høyere renter.

#7. Kan brukes til refinansiering

Et forbrukslån kan også brukes til refinansiering og gir deg muligheten til å betale ned dyr kredittkortgjeld og gjeld fra dyre smålån.

Har du dyre kreditter og andre lån uten sikkerhet, kan forbrukslånet hjelpe deg med å få orden i økonomien. Lånet kan brukes til refinansiering, og søknaden vurderes da etter andre kriterier enn en standard søknad om forbrukslån.

Bankene må for eksempel forholde seg til andre krav fra myndighetene, slik som at de ikke kan tilby dårligere vilkår enn du allerede har. Det skal heller ikke ta lenger tid å bli gjeldsfri enn med dagens ordning, med mindre lenger nedbetalingstid gir deg en bedre økonomisk hverdag.

#8. Lavere renter sammenlignet med andre usikrede lån

Selv om forbrukslån er kjent som et dyrt lån, kan du oppleve å få bedre rentevilkår på dette lånet sammenlignet med andre usikrede lån. Den effektive renten på forbrukslån ligger for eksempel fra 5 %. Til sammenligning har det rimeligste kredittkortet en effektiv rente på 17,12 %.

For å oppnå den laveste rentesatsen, må du ha en god kredittscore og lånet være av en viss størrelse. Et lavere lånebeløp har høyere renter enn større lån, da de største lånene krever mer inntekt og dermed har mer sikkerhet for lånet. I gjennomsnitt ligger den effektive renten rundt 12–13 % for lån på 50 000 kroner. Et lån på 500 000 kroner har derimot en effektiv rente rundt 10 %.

Ulemper med forbrukslån

#1. Høyere renter

En ulempe med lån uten sikkerhet er den noe høyere renten en for eksempel boliglån.

Selv om rentene på forbrukslån er lavere enn renter på kredittkort, regnes de fortsatt som høye sammenlignet med lån med sikkerhet. Den effektive renten på boliglån er for eksempel 3,69 %. Til sammenligning er den absolutt beste renten du kan oppnå på forbrukslån 5 %. Mest sannsynlig vil du likevel få tilbud om en rente på 10 % til 15 %.

Hvis du har mulighet til det, vil lån med sikkerhet i bolig, eller bil hvis du planlegger bilkjøp, være å anbefale. Bare vær oppmerksom på nedbetalingstiden. En lang nedbetalingstid gir dyrere lån, selv om du har lave renter.

#2. Potensiale for å bli dyrt

Et forbrukslån kan fort bli dyrt, spesielt om du søker om et mindre lånebeløp med lang nedbetalingstid. Du må betale etableringsgebyr på 495 til 995 kroner når du inngår avtale om lån, samt renter og termingebyrer gjennom hele nedbetalingstiden. Bruker du lang tid på å betale tilbake eller velger et lån med høye renter, vil forbrukslånet bli dyrt.

#3. Risiko for økonomiske problemer

Et forbrukslån kan også øke risikoen for økonomiske problemer.

Et forbrukslån i seg selv skaper ikke store økonomiske problemer så lenge du ikke har søkt om mer lån enn du kan håndtere. Har du derimot flere lån og kreditter blir det dyrt og uoversiktlig, og potensialet for å ende opp med gjeldsproblemer er til stede.

Vurder derfor alltid din egen økonomi nøye før du tar opp lån. Lag et budsjett slik at du ser hvor mye du kan betale hver måned. Passer ikke lånet du planla å søke om inn i budsjettet, må du ta en ny vurdering.

Oppsummering

 • Det er mange fordeler, men også noen ulemper med forbrukslån og lån uten sikkerhet generelt.
 • Forbrukslån er mer tilgjengelig enn lån med sikkerhet, og kan brukes slik en selv ønsker og har behov for.
 • Lånerammen og nedbetalingstiden er fleksibel, og bankene kan vurdere søknaden din i løpet av kort tid.
 • Dette er et lån hvor personlig økonomi avgjør om du får lån eller ikke. Har du dårlig kredittscore vil du få dårligere vilkår, og kan ende opp med et dyrt lån.
 • Tar du opp flere lån blir det fort dyrt, og lånene kan by på økonomiske utfordringer over tid.
 • Forbrukslån har høyere renter enn lån med sikkerhet, som gjør det til et dyrere lån.
 • Siden usikrede lån har kortere nedbetalingstid og høyere renter, foreligger det en høyere risko for å havne i økonomiske problemer dersom lånene blir mange.