Tips til deg med betalingsproblemer

Å ha en uoversiktlig økonomisk hverdag skaper stress og høye skuldre. Det å ikke vite om man får betalt alle regningene og har nok til mat på bordet kan gi hvem som helst en knekk. Heldigvis finnes det råd — her får du noen gode tips om hvordan få kontroll over økonomien og bli kvitt betalingsproblemene.

Hvordan startet betalingsproblemene?

For mange starter de økonomiske problemene med høy forbruksgjeld kombinert med et høyt forbruk. Forbruket finansieres med kreditt, og kreditten finansieres med flere dyre lån. Det er en ond sirkel som på kort tid kan skape problemer for selv de med en god inntekt.

For å få kontroll over økonomien må du først finne ut av hvordan du fikk problemer. Om du nylig har mistet jobben, gått ned i lønn eller vært langvarig syk, har betalingsproblemene et naturlig opphav. Har du derimot hatt en god lønn, kan problemene stamme fra høyt forbruk eller dyr gjeld. Noen får også utfordringer når rentene på eksisterende gjeld blir høyere.

Når du vet hva som er årsaken, vet du også hvor du skal starte for å få løst problemene.

#1. Sett opp et budsjett

Et budsjett er noe alle burde ha. Dette er et praktisk virkemiddel som gir deg enkel oversikt over både inntekter og utgifter. Du finner oversikt over hvor mye penger som går inn og ut av konto i nettbanken, og flere banker har egne løsninger for budsjett og pengebruk.

Når du skal sette opp et nytt budsjett tar du utgangspunkt i dine faste inntekter. Hvor mye du har i lønn, stønader fra staten, barnebidrag, barnetrygd, leieinntekter og lignende. Alt du vet med sikkerhet kommer inn hver måned skal med. Så snart du vet hvor mye du har inn hver måned, vet du hvor mye du har å bruke på faste kostnader, nedbetaling av gjeld og hygge.

I budsjettet skal du legge inn alt du har av faste kostnader, som husleie eller avdrag på boliglånet, billån, forsikring, strøm, telefon, internett og lignende.

Du skal også ha med kostnader til å leve, slik som mat, klær, personlig pleie, legebesøk osv.

For å se på hvor mye du bruker på disse postene kan du ta gjennomsnittet av forbruket ditt så langt, og se hvordan det passer inn i budsjettet. Hvis du ikke har nok midler til å nedbetale gjelden, må du kutte i disse postene. 

#2. Få oversikt over gjelden din

For å kunne regne ut hvor mye du skal bruke på nedbetaling av gjeld hver måned, må du vite hvor mye du har i gjeld.

Hos Gjeldsregisteret får du oversikt over alle dine usikrede lån, mens du finner oversikt over inkassosaker hos Inkassoregisteret. Har du boliglån, billån og studielån finner du denne informasjonen hos den som administrer lånet.

Skriv informasjonen inn på et regneark eller fysisk papir, og regn deg frem til den totale summen og hvor mye du skal betale hver måned i henhold til avtalen. Husk også å få med informasjon om kostnader knyttet til lånet, slik som renter og gebyrer. Når du skal nedbetale gjeld lønner det seg alltid å starte med den dyreste gjelden.

#3. Søk om refinansiering

Har du mange smålån, kreditter og forbrukslån lønner det seg å refinansiere for og få samlet disse i ett større lån. Hvis du ikke har betalingsanmerkning, kan du søke om refinansiering uten sikkerhet. Dette er i praksis et forbrukslån som brukes til å refinansiere gammel, dyr gjeld. Når du refinansierer forbruksgjeld med forbrukslån, vil du få bedre vilkår og kunne kutte kostnadene betraktelig. Forbrukslån har en høyere rente enn lån uten sikkerhet, samtidig er renten lavere enn på blant annet smålån og kredittkort.

Eier du bolig, eller har en med-låntaker som eier bolig, kan du søke om refinansiering med sikkerhet. Gjelden blir refinansiert gjennom sikkerhet i boligen, og du vil få bedre rente enn ved usikret lån. Nedbetalingstiden er derimot lengre, og har du boliglån fra før er det begrenset hvor mye ekstra du kan låne. Maksimal belåningsgrad på boligen er 85 %, og har du allerede nådd grensen får du ikke mer lån.

Tips: Se også vår artikkel om refinansiering med sikkerhet her.

Hvorfor kutter man kostnader med kostnader?

Når du refinansierer blir ikke gjelden lavere, men du reduserer antall lån som skal betales. Med å ha færre lån å forholde deg til, får du lavere kostnader knyttet til blant annet renter og gebyrer. Ved å kutte kostnadene knyttet til dette vil du frigi midler til nedbetaling av gjeld. Høyere avdrag betyr at mer går direkte til nedbetaling av gjelden, og det er mindre beløp hver måned det skal regnes rente av.

I tillegg til færre renter og gebyrer å betale, vil du med refinansiering også få tilbud om bedre rente. Hvis ikke banken kan gi deg bedre rentevilkår, og de samme eller lavere totale kostnader, kan ikke banken innvilge lån til refinansiering.

Gjør økonomiske endringer

Betalingsproblemer stammer gjerne fra manglende inntekt eller for høye utgifter, og gjerne en kombinasjon av dette. For å få kontroll over problemene må du, i tillegg til å ta tak i gjelden, gjøre endringer i din personlige økonomi. Er inntekten lav, er det om å gjøre og finne ekstra inntektskilder. Har du en bil eller hytte som kan leies ut? Kanskje noe sportsutstyr eller campingutstyr? Er boden full av ting som bare står og støver ned kan dette legges ut for salg. Det finnes mange måter å øke inntektene på som ikke innebærer å finne en ekstrajobb.

Er inntektene gode, men forbruket høyt er det her du må starte. Bruker du mye penger på mat hver måned, start med å lage en matplan. Planlegg middager for den uka, sjekk hva du har i kjøleskapet før du lager en handleliste, og gå på butikken kun en gang i uka. Syns du dette er vanskelig kan du benytte deg av matkasser eller få matvarene levert hjem på døra.

Tenk videre over forbruket ditt, unngå spontankjøp og lag en plan for sparing fremfor handling. Det kommer en dag hvor bilen må på verksted eller vaskemaskinen tar kvelden. Planlegg for de større økonomiske utgiftene ved å sette av penger til buffer, og ha rom i budsjettet for at du også skal kunne kjøpe deg noe nytt når du trenger det. Hvis du er litt streng med deg selv blir det enklere å ikke gå på en smell.

Tips: Se også vår artikkel om gjeldsproblemer: forbrukslånlavrente.com/gjeldsproblemer

Ta tiden til hjelp

Betalingsproblemer forsvinner ikke over natta. Har du hatt inkassosaker, betalingsanmerkninger og økonomiske vansker tar det tid å komme inn i nye rutiner. Det beste rådet er å ikke stresse, du trenger ikke bli gjeldfri i morgen. Hold deg til nedbetalingsplanen, følg budsjettet og sjekk status etter hver måned. Ikke betal inn ekstra på lånet med mindre du faktisk har muligheten til det, men prioriter det når du kan. Ved å betale ekstra vil du kutte kostnader, og kunne bli gjeldfri raskere.

Oppsummering

  1. Betalingsproblemer kan skape flere problemer i hverdagen, og er et stressmoment.
  2. Ikke vær redd for å ta tak i problemene, og spør om hjelp hvis du trenger det.
  3. Få oversikt over din økonomiske situasjon og lag et budsjett.
  4. Prioriter å nedbetale dyr gjeld og ubetalte regninger.
  5. Refinansiering kan være en god løsning for å få samlet ubetalte krav og dyr forbruksgjeld.
  6. Finn metoder for å øke inntektene eller kutt kostnadene for å få et balansert budsjett og økonomisk kontroll.