Lån med BankID

I dag kan du søke om lån raskt og enkelt på nett. Ved hjelp av BankID kan du effektivisere låneprosessen med digital signatur av låneavtalen.

Hva er BankID?

BankID er et elektronisk og personlig identifikasjonssystem. Med BankID kan du signere avtaler, logge inn i nettbanken og lese private, konfidensielle meldinger fra statlige instanser som Altinn eller Skatteetaten.

Kodebrikke og BankID på mobil

BankID fungerer både med den kjente kodebrikken og via en mobilapplikasjon. Det er over tre millioner mennesker i Norge som bruker tjenesten i dag, og over én million benytter seg av mobilappen.

Sikker identifisering på nett

BankID lar deg signere avtaler elektronisk i tillegg til identifisering i banker.

Dette systemet ble først utviklet for identifisering og innlogging, både i nettbanker og offentlige tjenester. I løpet av de siste årene har derimot flere private aktører også tatt i bruk denne løsningen, siden den har det høyeste sikkerhetsnivået i Norge.

Ved innsending og behandling av sensitiv personlig informasjon på nett, er det viktig å kunne identifisere seg på en sikker måte. I tillegg til engangskoden eller -passordet BankID-en gir, må hver bruker lage et personlig passord og en personlig kode. Dette gjør innloggingen tryggere, både for deg og nettsiden du skal logge inn på.

Hvor kan BankID brukes

Tjenesten kan blant annet benyttes hos offentlige tjenester som Helsenorge og NAV for å bevise at du er deg. Alle banker i Norge bruker også BankID for innlogging i nettbanken. I slike tilfeller vil du logge inn med ditt personnummer, en personlig kode eller passord. Denne informasjonen verifiseres deretter med din personlige kodebrikke eller app.

Du kan også benytte denne løsningen ved betaling av varer og tjenester på nett. Dette inkluderer melding av flytting til Posten, lukkede medlemssider for ulike organisasjoner eller verifisering av betalinger i en rekke nettbutikker.

Video som forklarer BankID

Søk lån

BankID brukes også til å godkjenne låneavtalen.

BankID kan brukes for å legge inn bud på en bolig, eller du kan benytte den for å effektivisere søknadsprosessen ved søknad om lån.

Det finnes en rekke banker og finansaktører som tilbyr ulike typer lån, men som ikke har en egen filial der kunder kan sende inn en søknad. Med BankID kan alle kunder søke om lån på nett, uten å sende inn dokumenter i papirform eller møte opp på et kontor for å legitimere seg.

Signer låneavtalen elektronisk

Etter at du har fylt inn og sendt inn lånesøknaden til ønsket bank og de har gjennomført den lovpålagte kredittsjekken, kan lånet ditt innvilges og gjeldsbrevet sendes ut. For å godkjenne låneavtalen og signere denne, kan du bruke din BankID for å identifisere deg.

Banken trenger en juridisk gyldig signatur fra deg for å kunne tvangsinndrive pengene dersom du misligholder lånet. Derfor er en signatur gjort med BankID like juridisk bindene som en signatur med penn på papir.

Hele søknadsprosessen fremskyndes ved elektronisk signatur, da legitimasjonskontroll og juridisk signatur skjer samtidig. Dette registreres umiddelbart hos banken, og du kan dermed få pengene utbetalt raskere.

Hvem kan få BankID

De fleste banker har en aldersgrense på 15 år for å utstede BankID.

For å få utstedt BankID må du ha fylt 15 år, men noen banker har en nedre aldersgrense på 18 år. Du må møte opp i banken din og legitimere deg med pass for å kunne få BankID, og kodebrikken vil du få tilsendt i posten. Denne kan deretter brukes på tvers av banker og offentlige tjenester.

Oppsummering

  • BankID er personlig, og fungerer som din digitale signatur
  • Kan brukes for signering av dokumenter eller innlogging til offentlige tjenester som Altinn, Skatteetaten eller NAV
  • Har det høyeste sikkerhetsnivået i landet
  • Bruk BankID for verifisering av betaling i nettbutikker
  • Forkort søknadsprosessen ved å signere gjeldsbrevet elektronisk med BankID
  • For å få utstedt BankID må du legitimere deg med pass i banken din