Seniorlån

Et seniorlån er et lån som frigir kapital som er bundet opp i fast bolig. Lånet er spesielt rettet mot pensjonister som har sine verdier bundet opp i boligen, og som ønsker litt ekstra å rutte med. Her kan du lese mer om seniorlån, hvordan dette kan benyttes og hva som kreves for å få innvilget denne lånetypen.

Seniorlån er lån for de over 60 år

Seniorlån eller pensjonistlån som det også kalles er lån for de som er over 60 år. Tanken er å frigjøre penger som er bundet i boligen.

Seniorlån er også kjent som pensjonistlån, og er et lån for personer over 60 år. Tanken med dette er at personer som har sparepengene sine bundet i boligen skal få muligheten til å nyte godt av disse. Dette gjøres ved å gi tilbud om lån med sikkerhet i bolig. Lånet kan brukes til det du selv måtte ønske, for eksempel drømmeferien, ha ekstra midler til regnværsdager eller for å gi forskudd på arv.

Hvor mye du kan låne avhenger av tre faktorer: din alder, boligens beliggenhet og boligens verdi. Hva du har av inntekter fra pensjon eller andre kilder er med andre ord ikke av betydning her.

En annen positiv ting med seniorlån, er at du ikke trenger å tenke på nedbetaling av lånet. Hverken renter eller avdrag skal betales kontinuerlig, så om du har en litt stram økonomi som pensjonist kan dette lånet gjøre tilværelsen litt enklere.

Du har også borett i boligen til du flytter ut permanent eller avgår med døden. Dette gir en ekstra trygghet.

Betingelser for seniorlån

For å få innvilget seniorlån må du være fylt 60 år og eie en bolig. Om du er gift, må dere begge være over 60 år. Lånebeløpet er begrenset til 50 % av boligens markedsverdi, og boligen skal helst være uten heftelser.

Det betyr at det ikke skal være gjeld knyttet til boligen. Banken kan derimot velge å innvilge seniorlån om gjelden er av mindre karakter, men gjelden må da nedbetales med seniorlånet.

Eksempel: Hvis boligens verdi er 3 millioner kroner og helt nedbetalt, kan du låne inntil 1,5 millioner i seniorlån.

Utbetaling

Et seniorlån har en rekke fordeler. Du trenger blant annet ikke å tenke på nedbetalingen av lånet.

Lånet kan utbetales som et engangsbeløp eller ved månedlige utbetalinger. Dette avgjør du om som låntaker. Du kan også kombinere disse metodene ved for eksempel å få utbetalt 20 % med én gang, og fordele de resterende 80 % over et bestemt antall år.

Utbetalingene vil foregå frem til du avgår med døden eller flytter ut av boligen din permanent. Enkelte banker har valgt å sette en grense på siste utbetaling, for eksempel når du fyller 95 år.

Positive sider ved seniorlån

#1. Frigjøring av egenkapital

Boliger er kjent for å stige i verdi. Har du bodd i boligen din hele ditt voksne liv og nedbetalt boliglånet, er det derfor sannsynlig at du har verdier tilgjengelig i boligen. Disse verdiene kan du som pensjonist få glede av gjennom et seniorlån.

#2. Ekstra trygghet

Det er lave krav til låntaker med et pensjonistlån. Dersom du har en lav inntekt, kan et seniorlån være et ekstra gunstig alternativ.

Siden bankene garanterer at du kan bo i boligen så lenge helsen holder, gir dette deg en form for trygghet. Du trenger heller ikke tenke på nedbetaling av lånet. Har du en stram økonomi fra før, kan seniorlånet gi romslighet og trygghet på at du kan betale nødvendige utgifter. Dette uten å bekymre deg for renter, gebyrer og avdrag.

#3. Mer frihet

Med ekstra midler har du mer frihet til å gjøre det du selv ønsker. Som pensjonist har du også tiden til dette. Mange velger derfor å bruke lånet til å tilbringe deler av året i varmere strøk.

Andre velger derimot å pusse opp boligen eller hytta hvor de tilbringer mye tid med venner og familie. Seniorlånet gir videre muligheten til å hjelpe barn og barnebarn med å komme inn i et vanskelig boligmarked.

#4. Lave krav til låntaker

Når banken vurderer søknaden om seniorlån, ser de ikke på dine inntekter og betjeningsevne. Det er derimot boligens verdi som står i fokus, samt din alder. Dette gjør at flere seniorer med lav inntekt har mulighet til å få lån ved behov.

#5. Lavere rente enn lån uten sikkerhet

Forbrukslån og kredittkort er kjente låneformer for norske forbrukere. Trenger du å dekke uforutsette utgifter eller ønsker å pusse opp boligen, er det gjerne dette lånet som velges. Som senior har du muligheten til å få lån til disse formålene med en lavere rente.

#6. Mindre restriksjoner

Banken har trygghet og sikkerhet i boligen. 

Restriksjonene og kravene knyttet til låntaker av seniorlån er færre enn ved andre lånetyper. Det stilles blant annet ikke krav til årlig inntekt, banken vurderer ikke din evne til å nedbetale lånet, og du får ikke faktura som må betales hver måned. Om du har annen gjeld fra før vil heller ikke påvirke seniorlånet. Dette skyldes at banken har trygghet i boligen som sannsynligvis vil fortsette å stige i verdi.

Ulemper med seniorlån

Det er også ulemper tilknyttet et pensjonistlån. For det første må du være nær gjeldfri for å få innvilget et slikt lån. Lånet har også høyere renter enn for eksempel rammelån.

Selv om det er mange fordeler og positive sider ved seniorlån, finnes det også ulemper knyttet til lånet:

  • Du må være tilnærmet gjeldsfri for å få innvilget lån. Er du ikke det, må deler av lånebeløpet benyttes til nedbetaling av gjeld
  • Lånet har høyere renter enn andre lånetilbud med sikkerhet i bolig, og ligger på 4 %–6 %. Siden du i tillegg ikke betaler på lånet, vil det totale lånebeløpet øke i takt med rentene
  • Flytter du til sykehjem, må lånet innfris og boligen eventuelt selges. Dette er det ikke alle seniorer som er komfortable med
  • Det kan bli mindre penger igjen til arvingene når den tid kommer

Viktig å tenke over

Siden du ikke betaler ned på lånet, vil dette øke i takt med rentene. Dette kan spise opp verdien av boligen din, og med svingninger i markedet kan det ende opp med å bli mindre penger igjen til arvingene enn du hadde tenkt.

Det er derfor fornuftig å inkludere dem i samtalen om seniorlån. De har ingen rett til å fortelle deg hva du skal gjøre med dine verdier, men å inkludere dem i disse beslutningene kan forhindre senere konflikter.

Om du må flytte på sykehjem må lånet nedbetales, og ønsker de å beholde boligen i familien faller dette ansvaret på dem. Da er det fint å vite dette på forhånd, slik at man kan planlegge for denne typen scenario.

Andre alternativer til pensjonistlån

Rammelån kan være et godt alternativ til pensjonistlån. Dette har i mange tilfeller lavere rente enn seniorlån.

Seniorlån er ikke det eneste lånealternativet for personer over 60 år. Dette er derimot et lån som tilbyr garantier og mange fordeler du kan nyte godt av. Samtidig kan dette lånet bli dyrere enn for eksempel rammelån. Det er derfor verdt å vurdere andre alternativer i tillegg.

Rammelån gir deg tilgang til å låne inntil 60 % av boligens verdi, og du velger selv hvordan midlene skal disponeres. Lånet er tilgjengelig på en egen konto i nettbanken, og du kan fritt overføre penger fra denne til andre kontoer.

Rentene på lånet er også lavere, men du må til gjengjeld betale tilbake hver måned. Du bestemmer selv hvor mye du betaler tilbake til lånekontoen, men rentekostnadene er det minste beløpet du kan betale.

Om du ikke kan stille med sikkerhet, kan du søke om forbrukslån.

Dette er et dyrere lån med kortere nedbetalingstid, og det er utfordrende å få innvilget forbrukslån dersom du er over 70 år. Hvis du kun har behov for et mindre lånebeløp og har en god økonomi, kan dette være en mulighet, men ønsker du å spe på en stram økonomi er ikke dette lånet for deg.

Oppsummering

  • Seniorlån er et lån som tilbys til personer over 60 år. Hvis du har ektefelle, må dere begge være eller fylle 60 år det året dere søker.
  • Lånet tilbys til alle som kan stille med sikkerhet i bolig. Det stilles ikke et krav om at du må være pensjonist eller ha en fast inntekt.
  • Banken gir garanti om borett livet ut, og du trenger ikke nedbetale lånet før du flytter permanent eller avgår med døden.
  • Lånet kan brukes slik du selv ønsker og du bestemmer selv om lånet skal utbetales som et engangsbeløp eller fordeles over en bestemt periode.
  • Lånebeløpet avhenger av boligens markedsverdi, og kan ikke overstige 50 % av denne.
  • Har du boliglån fra før kan du ikke få innvilget seniorlån, med noen unntak. Hvis du har lån med sikkerhet i boligen, kan du få innvilget seniorlån. Da må lånet imidlertid brukes til å nedbetale denne gjelden.