Kostnader og gebyrer på forbrukslån

Kostnader

I forbindelse med opptak og nedbetaling av forbrukslån kommer det diverse kostnader. Disse er i hovedsak knyttet til renter og gebyrer, men også andre kostnader kan dukke opp. Her får du en innføring i hvilke kostnader og gebyrer på forbrukslån du kan forvente og hva du kan gjøre for å redusere disse.

Hvorfor forbrukslån er dyrere?

Et forbrukslån har i hovedsak høyere renter enn andre lån pågrunn av det ikke stilles sikkerhet. Banken må derfor kompensere for at dem tar en høyere risiko.

Vi snakker ofte om at forbrukslån er et dyrere lånealternativ. Grunnen til dette er at bankene låner ute penger uten sikkerhet for lånet. De tar en høyere risiko, noe som fører til at du som lånekunde må betale mer i renter.

Nøyaktig hvor mye du må betale i renter og gebyrer avhenger av deg som lånekunde, din personlige økonomi og hvilken bank du inngår avtale med. Bruk derfor tid til å undersøke markedet og sammenlign kostnader før du signerer på låneavtalen.

Nominelle og effektive renter

Når du låner penger fra banken eller andre finansielle institusjoner forplikter du deg til å nedbetale lånet inkludert renter og gebyrer. Rentene er det banken tar betalt for å låne ut penger og deles inn i nominelle og effektive renter.

De nominelle rentene fastsettes av banken etter en kredittvurdering av deg som lånekunde. Din kredittscore avgjør hva renten blir, så nøyaktig hvilken rente du kan forvente er umulig å forutse. Men på generelt grunnlag kan vi si at den nominelle renten på forbrukslån ligger mellom 4,95 % og 24,95 %.

Mens den nominelle renten viser hvor mye du må betale i renter, viser den effektive renten hva de faktiske kostnadene er. Den effektive rentesatsen inkluderer nominell rente og alle gebyrer, og er derfor høyere. Hvor mye høyere denne satsen blir avhenger av størrelsen på gebyrene og hvor lang nedbetalingstid du velger.

Vær oppmerksom på etableringsgebyret du må betale, spesielt om du skal ta opp et lite lån.

Eksempel 1

30 000 kroner o/2 år, nominell rente 9,8 %, effektiv rente 17,75 %, kostnad 5 408 kroner, totalt 35 408 kroner.

Eksempel 2

30 000 kroner o/4 år, nominell rente 9,8 %, effektiv rente 15,86 %, kostnad 9 932 kroner, totalt 39 932 kroner.

Etableringsgebyr

Når du tar opp et lån i banken må du betale et etableringsgebyr. Dette er et gebyr du betaler for at bankene oppretter et kundeforhold til deg som låntaker. Hvor mye du må betale avhenger av to faktorer: hvilken bank du velger og hvor mye du ønsker å låne.

Det er ingen fastsatt grense på hvor lavt eller høyt et etableringsgebyr kan være, så her setter bankene egne satser.

De fleste ligger mellom 495 og 995 kroner, men det finnes og banker som har etableringsgebyr på inntil 1 900 kroner. Dette kreves gjerne da kun for høyere lånebeløp. Det finnes og noen få banker som tilbyr lån uten etableringsgebyr.

Termingebyr

Gå for e-faktura eller Avtalegiro ettersom du da slipper gebyrer.

Hver termin blir du belastet et termingebyr som går til å dekke bankens administrative kostnader med lånet ditt. Her er det store forskjeller mellom de ulike bankene som tilbyr forbrukslån, så husk å sammenligne. Beløpet varierer fra 0 til 100 kroner, men de fleste ligger rundt 50 kroner.

Selv om terminbeløpet kanskje ikke utgjør store summen sammenlignet med lånebeløpet, men det er viktig å huske på at små summer kan bli store. Betaler du 75 kroner i gebyr hver måned i fem år vil du ha betalt 4 500 kroner bare i termingebyr. Ved å velge en bank med et lavere gebyr, for eksempel 45 kroner, vil du i løpet av fem år ha betalt kun 2 700 kroner.

Fakturagebyr og purregebyr

Med dagens digitale løsninger får du faktura enten tilsendt som e-faktura eller AvtaleGiro. Denne løsningen har ingen ekstra fakturagebyrer. Velger du derimot å motta faktura i posten må du betale ekstra. Gebyret ligger gjerne mellom 45 og 75 kroner, med variasjoner mellom de ulike bankene.

Sørg for og alltid betale avdrag i tide slik at du slipper unødendige purregebyr.

Har du glemt å betale regningen i tide vil du bli sendt en purring i posten. Denne regningen har ingen ekstra fakturagebyr, men du blir belastet et purregebyr. Dette gebyret kan maksimalt utgjøre 1/20 av inkassosatsen og er i 2023 på 35 kroner.

Andre variable kostnader

Forbrukslån har ingen skjulte kostnader, men ved å be om ekstra tjenester kan du bli belastet et gebyr. Dette gjelder om du for eksempel ber om avdragsfrihet eller betalingsutsettelse på lånet. Bankene har også rett til å pålegge deg forsinkelsesrenter på 10,75 % av restbeløpet ved forsinket betaling.

Hvordan senke kostnader på forbrukslån

Søk om refinansiering om du allerede har et forbrukslån. Dette kan føre til lavere renter og en kortere nedbetalingstid.

Selv om forbrukslån omtales som et dyrt lån finnes det grep du kan gjøre for å redusere kostnadene dine:

  • Søk om lån fra flere ulike tilbydere når du har behov for forbrukslån.
  • Sammenlign alle lånetilbud du mottar og velg det tilbudet som har lavest effektiv rente og totalbeløp.
  • Velg kort nedbetalingstid slik at du reduserer antall termingebyr du må betale.
  • Betal inn ekstra når du har mulighet til dette. Alle innbetalinger over terminbeløp regnes som avdrag og reduserer din resterende gjeld som igjen reduserer rentekostnadene.
  • Søk om refinansiering om du har et eller flere lån med høy rente. Slik får du samlet alle kostnadene til renter og gebyrer hos en bank, noe som igjen reduserer totalbeløpet.

Oppsummering

  • Hvor lave eller høye nominelle renter du får tilbud om avhenger av din personlige økonomi.
  • Den effektive renten viser hva du faktisk betaler for lånet, inkludert renter og gebyrer, og er derfor høyere enn nominell rente.
  • I tillegg til renter må du betale et etableringsgebyr når du inngår en låneavtale og termingebyr hver måned.
  • Etableringsgebyr og termingebyr fastsettes av lånetilbyder og varierer fra bank til bank.
  • Du kan unngå å bli belastet fakturagebyr ved å velge å motta faktura digitalt. Purregebyr unngås ved å betale regningen i tide.