Hva er byggelån?

Enten du skal renovere boligen eller bygge et helt nytt hus er det kostbart. Det er vanlig å søke om finansiering til slike større prosjekter, og det finnes flere alternativer. Et av disse er et såkalt byggelån. Her finner du mer informasjon om byggelån, hvordan du søker om det, og hvorfor dette er et smart alternativ til boliglån.

Dette er byggelån

Et byggelån er et fleksibelt lån du har i byggeperioden. Byggelån kan sammenlignes med et rammelån, hvor du har tilgjengelig kreditt du kan bruke av for å dekke utgiftene knyttet til byggeprosessen.

Det er ingen øvre grense for hvor mye byggelån du kan søke om. For nybygg vil byggelånet tilsvare boliglånet, mens ved renovering følger lånet dine estimerte kostnader. Med et byggelån vil lånebeløpet alltid følge fremdriften i prosjektet, og du vil derfor alltid ha penger tilgjengelig for regningene som kommer.

Alt av utgifter knyttet til entreprenør, håndverkere, materialer, søknader og avgifter belastes denne kontoen. For at en regning skal bli betalt, sender du denne inn til banken for godkjenning. Når banken godkjenner denne, vil regningen bli betalt med byggelånet, og du vil kun betale for de faktiske kostnadene du har til prosjektet.

Tips: Se også lån til garasje her: forbrukslånlavrente.com/lån-til-garasje/

Kostnader byggelån

Når du har et byggelån vil du til enhver tid betale rentene på kreditten du har benyttet deg av. Du skal ikke betale avdrag på lånet, men vil hvert kvartal måtte betale en provisjon. Provisjonen regnes ut fra hele lånerammen.

Hva de faktiske kostnadene på lånet blir er umulig å svare på. Det avhenger av hva slags rente du har, hvor mye du betaler i provisjon og andre gebyrer, og hvor mye av kreditten du til enhver tid benytter deg av.

Fordeler med byggelån

 1. Fleksibelt: Lånet er løpende, og du kan benytte deg av innvilget kreditt etterhvert som kostnadene til byggeprosjektet dukker opp.
 2. Oversiktlig: Byggelån kan kun benyttes til å dekke kostnader knyttet til boligprosjektet. Dette gir deg god oversikt over hvor mye prosjektet har kostet, og hvor mye midler som står igjen.
 3. Avdragsfrihet: Du betaler ingen avdrag på byggelånet gjennom byggeprosessen, kun renter og provisjon.
 4. Midlertidig: Så snart boligprosjektet er ferdigstilt og ferdigattesten er klar, vil den brukte kreditten gjøres om til et boliglån med gunstigere vilkår og betingelser.
 5. Ingen egenkapital: Du må ikke ha egne oppsparte midler for å få innvilget byggelån, da tomten stilles som sikkerhet for banken.

Ulemper med byggelån

 1. Høye renter: Rentene på byggelån er høyere enn rentene på boliglån.
 2. Tidspress: Siden det er tidsbruken som avgjør hvor store rentekostnadene blir, kan det bli dyrere dersom prosessen blir forsinket.
 3. Utgifter må godkjennes: Byggelån er øremerket boligprosjektet, og alle utgifter som skal dekkes må godkjennes av banken. Dette gir mindre frihet til å bruke lånet til andre ting knyttet til boligen, som for eksempel møbler og interiør.

Hvordan søke om byggelån

Du kan søke om byggelån hos din foretrukne bank i nettbanken. Med elektronisk søknad er prosessen svært enkel, og mye av informasjonen det bes om kan lastes ned direkte fra registre som Skatteetaten og Gjeldsregisteret.

Det er flere banker som tilbyr byggelån, alle med ulike vilkår og betingelser. Vi anbefaler derfor å sammenligne ulike långivere før du søker om lån. Bruk en lånekalkulator for å finne ut hva de ulike långiverne i teorien kan tilby, og bruke informasjonen til å finne det beste byggelånet for deg.

Dette må du ha for å kunne søke

 1. Oversikt over egen økonomi, inkludert alle inntekter, faste utgifter og samlet gjeld.
 2. Takst på tomt og kjøpskontrakt.
 3. Prisoverslag på byggeprosjekt.
 4. Tegninger og situasjonskart.

I tillegg må du være minst 18 år gammel og ha BankID for verifisering og signering.

Andre alternativer

Byggelån har faste rammer, og selv om lånerammen er fleksibel, er ikke lånet det. Hvis du ønsker mer frihet rundt lånets bruksområde kan et privatlån, altså et forbrukslån, være et alternativ. Med et slikt lån har man frihet til å velge hva lånet skal brukes til.

Det stilles ikke krav til sikkerhet ved privatlån, og disse innvilges med bakgrunn i inntekt og samlet gjeld. Lånerammen på slike lån er relativt mye lavere enn byggelån, og vil derfor ikke egne seg ved bygging av ny bolig. Til renovering og i sluttfasen av byggeprosjektet kan derimot privatlån være en gunstig og praktisk løsning som gir deg den friheten du trenger for å få ditt drømmeresultat.

Tips: Se også lån til sekundærbolig på denne siden.

Hva skjer når boligen er ferdigstilt?

Så snart boligprosjektet er ferdigstilt vil byggelånet bli omgjort til et standard boliglån. Rentesatsen vil gå over til å følge rentesatsene for boliglån, noe som er gunstig for deg som låntaker.

Hvis du har valgt et privat lån fremfor byggelån er det mulig å søke om refinansiering med sikkerhet i boligen når ferdigattesten er klar. Har du flere lån ved siden av, som for eksempel tomtelån, er dette en praktisk måte å få samlet alle utgiftene på.

Tips: Se også byggelån hos Sparebanken 1.

Oppsummering

 1. Byggelån er et fleksibelt lån som kan brukes til bygging og renovering.
 2. Du får innvilget en kreditt som brukes til å dekke kostnader til prosjektet.
 3. Ved ferdigstilling vil benyttet kreditt bli omgjort til tradisjonelt boliglån.
 4. Rentene på byggelån er høyere, men du betaler ikke avdrag.
 5. Banken må godkjenne utgiftene før regningen kan betales med lånet.
 6. Dette gir mer kontroll over pengebruken, samtidig som man får mindre frihet til å velge hva lånet skal gå til.