Lån til førerkort

Mange unge ønsker å ha førerkortet klart i lomma den dagen de fyller 18 år. Men det å ta sertifikat er ikke bare tidkrevende, det har også blitt en dyr fornøyelse. Det er helt normalt å betale et sted mellom 25 000 og 40 000 for klasse B førerkort i Norge. Her får du informasjonen du trenger om hvordan du kan få lån til førerkort.

Hvordan få lån til førerkort?

Lånerammen på lån til førerkort uten sikkerhet går fra 1 000 kr til 800 000 kr.

En av fordelene med lån uten sikkerhet er at det er fleksibelt. Det vil si at du kan bruke det til akkurat hva du vil. Du velger også selv hvor mye du ønsker å låne og hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Låneramme på lån til førerkort uten sikkerhet er 1 000 – 800 000, og du kan bruke maksimalt fem år på nedbetaling.

For å få innvilget lån uten sikkerhet må du møte bestemte krav som settes av myndighetene og bankene selv. Dette er krav som går på: alder, inntekt og betjeningsevne. Du må være fylt 18 år for å kunne ta opp lån, ha en årlig, skattbar inntekt som møter bankens minstekrav til inntekt og ha betjeningsevne.

Disse kravene gjør det mer utfordrende for unge å få forbrukslån. I tillegg har lån uten sikkerhet en høyere rente enn lån med sikkerhet. Dette er en av ulempen med lånet, da høye renter gjør lånet dyrere.

Tips: Se også artikkelen vår om billån uten sikkerherhet her.

Hva koster førerkortet?

Hvor mye et førerkort koster varierer fra kjøreskole til kjøreskole. Bruk derfor tid på å finne den rette. Du kan også redusere kostnadene ved å øvelseskjøre privat hjemme med foreldre. Det anbefales at du har kjørt mer enn 2 000 km eller har minst 110 timer bak rattet før du melder deg opp til førerprøven.

Det er store forskjeller i priser på lån til førerkort. Sammenlign trafikkskolene i ditt nærområde for å unngå overbetaling.

Før du kan gå opp til førerprøven må du i tillegg ha gjennomgått følgende:

  • Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring.
  • Grunnleggende opplæring.
  • Trafikal del.
  • Avsluttende opplæring.
  • Teoriprøve.

Denne delen av opplæringen vil fort koste minst 15 000 kroner, og øke med 500 – 1 000 kroner for hver ekstra kjøretime du har behov for.

I tillegg kommer oppkjøring hos Statens Vegvesen som koster 1 150 kroner.

Sammenlign ulike tilbud på lån til førerkort

Det finnes mange banker som tilbyr lån uten sikkerhet til førerkort, men tilbudet er mindre for de yngre. Derfor er det viktig å søke om lån hos flere banker samtidig.

Dette kan du gjøre ved å bruke en finansagent. Finansagenter formidler lånetilbud på vegne av flere ulike banker, og det eneste du må gjøre er å sende inn en søknad om lån.

Søknaden behandles av alle bankene agenten samarbeider med noe som gjør det enklere å søke, samt at du øker sjansene dine for å få innvilget lån.

Hvor lang tid det tar før du får svar på søknaden vil variere, men innen 48 timer burde du ha fått svar fra alle. Når du har fått svar fra alle bankene kan du sammenligne de ulike tilbudene. Se på renter og totale kostnader for å finne det rimeligste og beste tilbudet.

Kredittvurdering

Alle som søker om lån uten sikkerhet, må gjennom en kredittvurdering. Det vil si at den du søker lån hos bestiller opplysninger om deg hos et kredittopplysningsfirma. Kredittvurderingen gis i form av en kredittscore på en skala fra 1 til 100.

Sjekk gjerne din egen kredittscore før du tar opp lån til førerkort. Er kredittscoren din lav bør du ta grep før du søker om lån.

Kredittscoren indikerer hvor stor risiko banken tar ved å gi deg lån og brukes for å avgjøre om banken kan innvilge lånet, og eventuelt til hvilken rente. Kredittscore under 20 poeng gir automatisk avslag på søknaden. Under 29 vil kreve en manuell vurdering, mens score over 30 vil mest sannsynlig bli innvilget. Ved lav kredittscore vil du få lånetilbud med høyere rente. Den beste renten oppnås om du har en score på 70 eller mer.

For å se hvordan du ligger an kan du kredittsjekke deg selv. Dette gjør du enkelt på nett. Bruk scoren til å vurdere om du bør søke om lån til førerkort, eller om du kan gjøre noen grep for å bedre scoren før du søker.

Alternativer til lån til førerkort uten sikkerhet

Vurder også andre alternativer som en deltidsjobb eller lån av familie.

Hvis du ikke får innvilget lån til førerkort uten sikkerhet eller ikke ønsker å ta opp et slikt lån finnes det andre muligheter. Privat lån kan være en løsning. Dere bestemmer selv hvor lang tid du skal bruke på nedbetalingen og om du skal betale renter.

En annen mulighet er å skaffe en deltidsjobb eller på annen måte øke inntektene. Midlene du får fra jobben kan brukes til å betale for kjøreopplæringen mens den pågår. Husk at alle kjøreskoler godtar betaling etter hver time, slik at kostnaden fordeles ut over en lengre periode.

Hvis du ikke har mulighet til å skaffe ekstra inntekter og ikke får innvilget forbrukslån kan du vurdere kredittkort. Kredittkortene stiller ikke like strenge krav til alder og inntekt, og de fleste sparebankene har egne løsninger for unge og studenter med tilbud om kredittkort med en lavere grense.

Tips: Se også artikkelen vår om garasjelån.

Oppsummering

  • Lån uten sikkerhet kan benyttes til finansiering av førerkort, men det kan bli dyrt og det er færre tilbud for unge.
  • Hvor dyrt førerkortet blir avhenger av hvor mange kjøretimer du har behov for.
  • Velger du å søke om lån til førerkort er det viktig å søke hos flere aktører og bruk tid på å sammenligne ulike lånetilbud.
  • Undersøk hvilke kjøreskoler som finnes i området og hvor mye det koster hos hver enkelt. Bruk og tid på øvelseskjøring privat, dette reduserer behovet for kjøretimer hos kjøreskole.