Lån 600 000 kr

Har du behov for penger til uforutsette utgifter kan du låne inntil 600 000 kr i forbrukslån. Her får du mer informasjon om lånet og hvordan du finner det beste lånetilbudet.

Søk og sammenlign lån 600 000 kr

For å finne det beste lånetilbudet må du sammenligne alle lånetilbud du får. Den enkleste måten å innhente flere lånetilbud på er gjennom en lånemegler. Lånemeglere innvilger ikke selv forbrukslån, men videreformidler søknader til banker som tilbyr 600 000 kroner i lån.

Bankene behandler søknaden om lån 600 000 kr etter egne interne kriterier og gjør en kredittvurdering av låntaker. Det er resultatet av kredittvurderingen, samt lånebeløp og nedbetalingstid, som avgjør hvor høye eller lave renter man får.

Rentene settes individuelt hos de ulike bankene, så du kan oppleve å få vidt forskjellige lånetilbud. Det er derfor viktig å innhente flere lånetilbud. Når du har flere tilbud å velge mellom, kan du finne det beste lånetilbudet ved å sammenligne effektive renter og totale kostnader. Det lånet med de laveste effektive rentene og totale kostnadene er det beste.

Kostnader lån 600 000 kr

Forbrukslån har to gebyrer: Etableringsgebyr og termingebyr.

Når man låner penger fra banken må man betale renter og gebyrer. Rentene deles inn i to kategorier, nominelle og effektive renter. Enkelt forklart er de nominelle rentene det du betaler banken for å få låne penger, mens de effektive rentene er de totale kostnadene inkludert gebyrer.

Forbrukslån har to gebyrer: Etableringsgebyr og termingebyr. Etableringsgebyr er et gebyr du betaler for å etablere lån i banken, og kostnadene legges til de totale kostnadene på lånet. Termingebyr er et administrasjonsgebyr du betaler hver termin, og som går til å dekke kostnadene knyttet til administreringen av ditt lån.

Hvor høye gebyrene er avhenger av hvilken bank du har inngått låneavtale med. Bankene bestemmer selv hvor høye eller lave gebyrer de setter, og her er det også rom for forhandlinger.

Tips: Se også lån 100 000 kroner.

Bruksområder lån 600 000 kr

Hovedregelen er at forbrukslån ikke har noen betingelser knyttet til formål, med ett unntak. Lånet kan ikke brukes som egenkapital ved kjøp av bolig, men utover dette kan lån 600 000 kroner brukes slik du selv ønsker.

Siden kostnadene på lånet er høyere, anbefales det å ikke bruke lånet til rent forbruk, men til noe som gir en form for verdi. Dette kan for eksempel være kjøp av hytte, bil eller campingvogn uten egenkapital, oppussing av boligen for å få økt verdien eller refinansiering av dyr forbruksgjeld.

Kostnadene på lånet er høyere

Kjøp av eiendom eller eiendeler

Hvis du skal bruke lånet til å kjøpe en eiendel er det viktig at du sammenligner kostnader for lån med og uten sikkerhet. Lån med sikkerhet har lavere renter, men kommer med krav om egenkapital og dyrere forsikring. Vurder de totale kostnadene opp mot hverandre før du søker om lån 600 000 kr.

Oppussing

Å pusse opp et gammelt kjøkken eller bad, eller gjøre større renoveringer på en eldre bolig er en smart investering. Selv om dette er kostbart, vil det gi avkastning i form av økt verdi på boligen. Når du øker verdien kan du forhandle om bedre vilkår på boliglånet, eventuelt sitte igjen med større egenkapital om planen er å selge.

Kjøkken og bad er de to rommene som gir den største verdiøkningen. Men også bytte av tak, nye og bedre vinduer, ny isolasjon og andre strømsparende tiltak vil gi økt verdi.

Refinansiering

Det er ikke god økonomi å nedbetale på flere smålån og kreditter samtidig. Har du flere smålån og kreditter går store deler av de månedlige beløpene til å dekke renter og gebyrer, og lite til avdrag og faktisk nedbetaling av gjelden. Dette er dyrt, og du kan spare flere tusen kroner på å refinansiere.

Når du refinansierer tar du opp ett nytt lån som går til å betale ut alle de eksisterende lånene og kredittene. Ved å samle alt på ett sted kan du betale ned mer i avdrag, får mindre utgifter til renter og gebyrer, og kan faktisk bli gjeldfri raskere.

Lån 600 000 kr med betalingsanmerkning

Hvis du har en betalingsanmerkning får du ikke innvilget forbrukslån. Dette gjelder uavhengig om du søker om 6 000, 60 000 eller 600 000 kroner. Grunnen til at du får avslag er at du vurderes som en for stor risiko.

Når du har en betalingsanmerkning har du bevist at du ikke er en pålitelig betaler. Du har allerede brutt en betalingsavtale, og det er en teoretisk sjanse for at dette vil skje igjen. Denne risikoen er ikke bankene villige til å ta når de ikke har sikkerhet for lånet.

Kan du derimot stille med sikkerhet i bolig eller annen fast eiendom, kan du søke om lån med sikkerhet.

Oppsummering

  1. Lån på 600 000 kroner kan brukes slik man selv ønsker.
  2. Lånet har høye renter, og bør brukes til investeringer eller for å bedre egen økonomisk situasjon.
  3. Søk alltid om lån fra flere ulike banker, og bruk tid på å sammenligne for å finne det beste lånetilbudet for deg og din økonomi.
  4. Lag et budsjett og sjekk kredittscoren din før du søker om lån.
  5. Sørg for å ikke låne over evne.