Forbrukslån med best rente

Det finnes en rekke tilbydere av forbrukslån på markedet, så å finne det beste forbrukslånet kan være en utfordring. Enkelt forklart er det beste forbrukslånet det lånet som har best rente. Her får du tips og råd til hvordan du finner den laveste renten, og hva du selv kan gjøre for å oppnå de beste vilkårene.

Hva er beste rente?

Den beste renten er den laveste renten. Per dags dato er den laveste effektive renten på forbrukslån 5,01 %. Om du kan stille med sikkerhet er den effektive renten så lav som 3,21 %.

Selv om dette er den laveste renten man kan bli tilbudt, betyr ikke dette at alle får tilbud om denne renten. Når bankene behandler lånesøknaden gjennomfører de en kredittsjekk, og det er resultatet av denne sjekken som påvirker hvilken rente du får tilbud om.

Slik beregner banken rentesats

I tillegg til kredittscore ser banken på betalingsevne og lånebeløp for å regne ut hvilken rente de kan tilby.

Kredittscore: Jo høyere kredittscore du har, jo bedre rente får du tilbud om.

Betalingsevne: Har du en god betalingsevne og mulighet til å betale høyere avdrag, kan du forvente en lavere rente.

Lånebeløp: Lave lånebeløp gir høyere rente enn høyere lånebeløp.

Vi har laget denne tabellen for å gi en pekepinn på hvilken rente du kan forvente i henhold til lånebeløp og kredittscore.

LånesumHøy kredittscoreMiddels kredittscoreLav kredittscore
30 000 kr13 % – 15 %15 % – 18 %18 % – 22 %
75 000 kr10 % – 12 %12 % – 14 %14 % – 18 %
150 000 kr7 % – 9 %9 % – 12 %12 % – 15 %
300 000 kr5 % – 8 %6 % – 10 %10 % – 13 %

Det er vanskelig å forutsi hvilken rente du vil få tilbud om, men generelt sett gir bedre økonomi lavere rente. Nøyaktig hvilken rentesats du får kan du ikke vite før du har fått lånetilbud fra banken.

Søk om forbrukslån med beste rente

Å finne lånetilbudet med den beste renten er enklere enn mange tror. Det eneste du må gjøre er å søke om lån hos flere aktører samtidig. Bruker du en lånemegler når du søker om lån skjer dette automatisk.

Lånemeglere formidler lånesøknader videre til banker som tilbyr forbrukslån. Hvor mange banker som mottar søknaden din, avhenger av hvor mange banker megleren samarbeider med. Søknaden er lik hos alle aktører som tilbyr forbrukslån, og er heldigital.

Når søknaden er sendt vil bankene bruke 24 til 48 timer på å behandle søknaden. Du får melding eller e-post fra lånemegleren når alle bankene har kommet med sine svar, og kan gjennomgå eventuelle lånetilbud med megleren.

Sammenlign for å finne beste lånetilbud

Når du har fått lånetilbud er det viktig å sammenligne. Det er gjennom å sammenligne alle tilbudene du finner forbrukslån med best rente. I tillegg til å se på rentene, både nominelle og effektive, er det viktig å også sjekke gebyrer, månedlige kostnader, nedbetalingstid og totale kostnader.

Det lånet som har den laveste effektive renten har også den beste renten. Men det er ikke alltid dette lånet er det beste for deg. Det beste lånet vil alltid være som passer inn i din økonomi, og som du med sikkerhet kan betjene gjennom hele låneperioden. Samtidig er det ønskelig med et lån som har lave totale kostnader, og det er lånet med de laveste effektive rentene.

Er du usikker på hvordan du skal sammenligne lånetilbudene, eller hvilket tilbud som faktisk er det beste, kan du ta kontakt med lånemegleren. Deres kunderådgivere kan hjelpe deg gjennom hele prosessen, fra du sender inn søknad til du signerer avtale om lån.

Tips for å få beste rente

Når bankene vurderer lånesøknad og rentesatser er de spesielt opptatt av risiko. Jo høyere risiko banken tar med å låne ut penger, jo høyere rente får du tilbud om. For å øke sjansene dine for å få den beste renten, må du redusere risikoen.

#1. Bedre kredittscoren

Enten du søker om lån eller ikke, lønner det seg alltid å jobbe for en bedre kredittscore. Du kan bedre denne på flere måter, men det gunstigste er å redusere hvor mye gjeld og hvor mange kreditorer du har.

#2. Refinansier og reduser antall kreditorer

Hvis du har lån fra før og har behov for å låne mer, lønner det seg å søke om et større lån. Ved å låne et større beløp enn du faktisk har behov for, kan du både innfri den gamle gjelden og samtidig få det ekstra du trenger. Dette gir deg lavere rente, siden du da har færre kreditorer og mindre utgifter til renter og gebyrer.

#3. Ha en medlåntaker

Når man er én låntaker er risikoen høyere enn om man er to. Du kan søke om forbrukslån med en medlåntaker, og denne kan være en kjæreste, samboer, ektefelle, et familiemedlem eller en god venn.

Når dere er to om lånet ser bankene på den samlede inntekten deres, som blant annet gir en bedre betalingsevne. Med bedre betalingsevne, samt redusert risiko på grunn av flere betalere, kan bankene tilby bedre vilkår og betingelser.

#4. Velg kort nedbetalingstid

Å velge kort nedbetalingstid gir deg høyere effektive renter, men samtidig blir de totale kostnadene lavere. Det er derfor ikke bare den effektive renten du bør se på. Selv om den beste renten kanskje gir de laveste totale kostnadene, gjelder dette kun dersom du har kort nedbetalingstid og ikke bruker flere år på å betale renter og gebyrer.

Tips: Se også vår artikkel om beste forbrukslån: forbrukslånlavrente.com/beste-forbrukslån

Hvordan bedre kredittscoren

Når kredittopplysninsgbyråer gjør en kredittsjekk ser de blant annet på:

  1. Inntekt
  2. Betalingshistorikk
  3. Alder
  4. Samlet gjeld
  5. Betalingsanmerkninger

Alder er en faktor du ikke selv kan påvirke, men du vil se at kredittscoren din forbedrer seg med alderen. Grunnen er at kredittscore regner risiko ut fra sannsynlighet. Eldre mennesker er gjerne etablert med jobb og bolig, og har dermed en teoretisk lavere sannsynlighet for å få betalingsanmerkninger.

Resterende faktorer kan du selv påvirke for å få kredittscoren din opp og øke sjansene for å få tilbud om den beste renten.

#1. Inntekt

Har du lav inntekt vil du ha dårligere kredittscore. Du kan få økte inntekter gjennom å bytte arbeid, jobbe overtid eller skaffe en ekstra jobb, eller du kan forhandle om lønn. Det er også mulig å øke inntektene gjennom å få leieinntekter på hus eller hytte, gjøre småjobber for personer i nabolaget eller gjøre en hobby om til en inntektskilde.

Sjekk gjerne at inntektene som er registrert faktisk er riktige. Hvis du ser at det er noe som ikke stemmer, må du ta kontakt med kredittopplysningsbyrået umiddelbart.

Merk at det vil ta tid fra inntektene dine er økt til dette slår ut på kredittscoren.

#2. Gjeld

Din totale gjeldsbyrde påvirker kredittscoren med bakgrunn i gjeldsgrad. Har du lav inntekt og mye gjeld, har du en høy gjeldsgrad og en dårligere score. Hvis du derimot har lite gjeld, har du en tilsvarende lav gjeldsgrad.

Du kan bedre kredittscoren din gjennom å redusere gjelden du har. Si opp kredittkort og handlekontoer som ikke brukes, prioriter å nedbetale gjeld fremfor å spare, og nedbetal gjelden med den høyeste effektive renten først. Ved å øke inntekten samtidig som du reduserer gjelden får du det største utslaget.

#3. Betalingshistorikk og betalingsanmerkning

Når det gjennomføres en kredittsjekk hentes det inn informasjon om betalingshistorikken din. Hvis du passer på å betale regninger i tide og slik unngår purringer og inkasso, vil du få en god score. Er du derimot alltid på etterskudd med betalinger og har en eller flere betalingsanmerkninger, vil du automatisk få dårlig score og dermed avslag på søknad om forbrukslån.

For å bedre mulighetene dine må du først bli kvitt betalingsanmerkninger. Dette gjør du ved å betale ut kravet som ga anmerkning. Så snart kravet er betalt vil anmerkningen bli slettet.

Fremover er det viktig å betale regninger i tide og unngå inkassosaker. Opprett AvtaleGiro og eFaktura i nettbanken slik at alle regninger kommer på et sted. Ved å gå over til digitale løsninger vil du også spare penger. Så lenge bankene sender deg eFaktura eller AvtaleGiro må du ikke betale fakturagebyr.

Oppsummering

  1. Den beste renten er den laveste effektive renten.
  2. Du oppnår de beste rentene ved å ha god betalingsevne og høy kredittscore.
  3. Jo lavere lånebeløpet er, desto høyere blir den effektive renten.
  4. Du kan oppnå lavere rente ved å bedre kredittscoren og søke med medlåntaker.
  5. Det beste og billigste lånet får du ved å ha kort nedbetalingstid og lave renter.