Best i test forbrukslån

Det finnes mange ulike forbrukslån på markedet, og flere tester som sier hvilket som er det beste. Disse testene kan gi viktig informasjon vedrørende lånetilbud, men kan også være misvisende i forhold til ditt behov. Her ser vi nærmere på ‘best i test’, hva du må se etter på slike tester, og hvorfor ‘best i test forbrukslån’ ikke alltid er den beste pekepinnen for din personlige økonomi.

Hva menes med ‘best i test’?

Markedet for lån uten sikkerhet er stort, og tilbys av både tradisjonelle banker og andre finansielle aktører. Tester knyttet til forbrukslån sammenligner lånetilbudene fra alle disse bankene, og rangerer de etter flere faktorer.

Hovedfaktorene er renter og gebyrer, da lånene rangeres etter hvilket som er det billigste. Men aldersgrense, krav til inntekt og låneramme kan og brukes for å vurdere om lånetilbudet er et av de beste eller ikke.

Det viktige å huske på med slike tester er at de ikke tar hensyn til de personlige aspektene ved forbrukslån, slik som at renten settes etter individuelle vurderinger. Så et lån som er rangert som ‘best i test forbrukslån’ hos en tester, kan være det dårligste lånetilbudet for en forbruker.

Testen viser kun hvilket lånetilbud som er det rimeligste i gjennomsnitt, og ikke faktisk for deg som lånekunde.

Bruk av ‘best i test forbrukslån’

Se nøye på effektiv rente når du sammenligner forbrukslån. Det er ofte den viktigste faktoren på hva lånet vil koste deg.

Med flere ulike tester som vurderer etter ulike kriterier, og gjerne har ulike lånetilbud på topp, kan det være noe forvirrende. Og det kan bli vanskelig å finne ut hvilket lånetilbud som faktisk er det beste. I slike tilfeller er det viktig å huske på at alle forbrukstester vurderer etter ulike kriterier.

Når du skal sammenligne lånetilbud er det derfor fornuftig å sammenligne flere tester. Finner du lånetilbud som går igjen på toppen er dette mest sannsynlig et lånetilbud som er av de bedre.

En best i test kan også brukes til å innhente informasjon om de ulike tilbyderne. Du finner informasjon om blant annet minstekrav, som gjør det mulig å utelukke tilbydere du ikke matcher kravene til.

Tips: Se artikkelen vi har skrevet om beste forbrukslån på denne siden.

Sjekkliste for best i test forbrukslån

Når du skal sammenligne lånetilbud, eller forbrukslåntester, er det flere punker som er viktig å sjekke ut.

 • Lag en sjekkliste for best i test forbrukslån som kan hjelpe deg å finne det beste lånet.

  Aldersgrense på lån

 • Minstekravet til årlig inntekt
 • Hvilken inntekt som regnes med
 • Nominell og effektiv rente
 • Låneramme
 • Nedbetalingstid
 • Etableringsgebyr og termingebyr
 • Vurdering av banken som lånetilbyder

Aldersgrense og inntektskrav

Den absolutt laveste aldersgrense for lån i Norge er 18 år, ingen banker kan tilby lån eller kreditt til personer under 18 år. Likevel ha flere banker valgt å sette aldersgrensen på lån uten sikkerhet høyere, og den kan variere fra 20 år til 25 år.

Loven sier også at din samlede gjeld ikke kan overstige fem ganger årlig inntekt, og du må ha betalingsevne for å få innvilget lån. Bankene velger selv hvor inntektsgrensen skal gå, og for forbrukslån er den sjelden lavere enn 100 000 kroner i året. Flere banker har høyere krav til årlig inntekt, på mellom 200 000 og 250 000 kroner årlig.

Når det kommer til hva som regnes som inntekt vil de fleste banker kreve en skattbar, lignet inntekt. Dette tilsvarer inntekt fra lønn, som selvstendig næringsdrivende, pensjon, uføretrygd eller andre ytelser fra NAV. Noen banker vil også godkjenne stipend som inntekt.

Rentesatser

Av effektiv- og nominell rente, så er det den effektive du alltid bør fokusere på ved sammenligning av lån uten sikkerhet.

Bankene opererer med nominell og effektiv rente, mens best i test forbrukslån gjerne viser til den effektive renten. Grunnen er enkel, det er den effektive renten som viser de reelle kostnadene knyttet til lånet. Den nominelle renten viser kun hva du betaler for å låne penger, mens den effektive har inkludert alle ekstra kostnader knyttet til lånet.

Når du skal finne det beste lånetilbudet er det viktig å se på hvilken effektiv rente de ulike aktørene kan tilby. Men husk at testene kun viser til laveste mulige effektive rente, og ikke den faktiske renten du får tilbud om. Nøyaktig hvilken rentesats banken vil tilby avhenger av personlig økonomi, og fastsettes kun etter en gjennomgang av lånesøknaden.

Låneramme og nedbetalingstid

1 000 til 600 000 kroner, dette er hva du kan låne uten sikkerhet i Norge, men dette er ikke beløp som alle bankene forholder seg til. Noen har en minstesats på 35 000 kroner, andre en øvre grense på 300 000 kroner.

Når du skal vurdere om et lånetilbud er bra eller dårlig for deg, må du se på hvor mye du trenger å låne. Hvis banken ikke tilbyr det lånebeløpet du ha behov for, vil de ikke være aktuelle for deg uavhengig av hvor gode vilkår de har.

Maksimal nedbetalingstid på lån uten sikkerhet er fem år, med mindre lånet brukes til refinansiering. Da kan du bruke inntil 15 år på å nedbetale lånet. De fleste banker tilbyr mellom 1 – 5 års nedbetalingstid, men noen aktører vil ha en minstetid på 2 år.

Etableringsgebyr og termingebyr

Gebyrene knyttet til lån settes individuelt av banken, og er det samme for alle lånekundene i den aktuelle banken. Disse gebyrene kan være lave, noen banker krever ingen etableringsgebyr og under 50 kroner i termingebyr. Andre har igjen et etableringsgebyr på 950 kroner, og et termingebyr på 95 kroner.

Det viktige å huske på med gebyrene er at de påvirker den effektive renten. Høyere gebyrer gir høyere effektiv rente.

Vurdering av banken

Bankens omtale har mye å si for hvordan de rangeres i en best i test forbrukslån. En bank med dårlig omtale og lite fornøyde kunder vil ikke bli regnet som et godt tilbud, selv om banken reklamerer med lave renter og gebyrer.

Kundenes tilfredshet ved banken, og andre aspekter som kundeservice og tilleggsprodukter, har og mye å si for om et lånetilbud og dermed lånegiveren kan regnes som best eller ikke.

Sammenlign tilbudene etterhvert som dem kommer inn fra enten finansagenter eller direkte søk om lån du har foretatt.

Sammenlign egne lånetilbud

Når du skal søke om forbrukslån er det viktig å gjøre forarbeid og innhente informasjon om ulike tilbydere. Dette gir deg et bilde på hvem du kan søke hos, og hva du kan forvente av den aktuelle aktøren.

Men det er tidkrevende å søke om lån hos hver enkelt aktør som kan være aktuell. For å spare deg for tid, og potensielt penger, kan du søke gjennom en låneagent. Hos låneagenter sender du inn en enkelt søknad om lån. Denne søknaden sendes videre til alle deres samarbeidspartnere, og søknaden kan potensielt bli vurdert av over 20 ulike tilbydere.

Når en søknad om lån vurderes av flere ulike aktører kan du oppleve å få flere faktiske lånetilbud i retur. Disse tilbudene inneholder den faktiske renten som banken tilbyr deg, og vil være et godt grunnlag for å sammenligne lånetilbud for å finne det forbrukslånet som er best for akkurat deg.

Oppsummering

 • ‘Best i test forbrukslån’ gir en oversikt over alle lånetilbud på markedet
 • Testene kan brukes for å finne bankens minstekrav
 • Og se på fordeler og ulemper ved de ulike aktørene
 • Testene rangerer forbrukslån etter rente og gebyrer
 • Tallene som brukes er oppgitt av banken, og er ikke reelle tall for alle lånetakere
 • Bruk en låneagent for å innhente faktiske lånetilbud du kan sammenligne
 • Det beste lånetilbudet er det med lave renter og gebyrer
 • De som scorer høyest på ‘best i test forbrukeslån’ kan være både lånetilbydere og låneagenter