OPP Finans


Annonselenke
65 000kr o/5 år, nom.rente 14,9 % / eff. 18,35 %, etabl.gebyr 950 kr, mnd.gebyr 50 kr, totalt: 97 784,-

Effektiv rente:7,98%
Beløp:10 000 - 500 0000
Løpetid:15 år
Aldersgrense:21 år
Krav inntekt:200 000

OPP Finans er et finansselskap som spesialiserer seg innen tilbud av forbrukslån. Selskapet eies av Gjensidige Bank ASA, best kjent for sitt tilbud av diverse typer forsikring.

OPP Finans har spesialisert seg innen tilbud av forbrukerkreditt og regnes for å være en av landets mest populære långivere. Selskapet opererer ikke som en bank i tradisjonell forstand og tilbyr verken sparekonto eller kredittkort.

Her tar vi en nærmere titt på vilkårene knyttet til et forbrukslån hos OPP Finans og hvilke fordeler det gir deg som låntaker.

Litt om lånet

OPP Finans tilbyr et ordinært forbrukslån med fleksible vilkår knyttet til lånebeløp og nedbetaling. Du kan låne alt fra 10 000 til 500 000 kroner med maks 15 års nedbetaling. Lånets nominelle renter begynner fra 7,5 prosent og det passer derfor bra til refinansiering av eksisterende gjeld.

Du kan også stifte betalingsforsikring på forbrukslånet i bytte mot en fast avgift hver måned. Forsikringen tilbys i to utgaver hvor Låneforsikring Pluss gir best dekning. For sistnevnte betaler du 9,95 prosent av det månedlige terminbeløpet som legges til på fakturaen ved månedsslutt.

Låneforsikring Pluss gir deg økonomisk beskyttelse ved tap av arbeid, arbeidsuførhet, innleggelse på sykehus og inndriving av gjeld ved dødsfall. Forsikringen varer inntil 30 måneder med en maksimal utbetaling på 13 000 kroner per måned. Ved dødsfall vil inntil 250 000 kroner slettes.

Med den vanlige låneforsikringen betaler du kun 1,96 prosent av det månedlige terminbeløpet, men du har til gjengjeld dårligere dekning (med unntak av forsikring ved dødsfall). Begge forsikringene tilbys av et tredje selskap ved navn AXA Financial Assurance.

Rentenivået fastsettes etter en individuell kredittvurdering, som er vanlig praksis i bransjen. Nominelle renter strekker seg fra 7,50 til 19,90 prosent. Å etablere et nytt lån koster 950 kroner for nye kunder og 650 kroner for eksisterende kunder.

Fordeler og ulemper med lånet

En fordel med å låne penger hos OPP Finans er fleksibiliteten knyttet til produktet. Både lånerammen (maks 500 000 kroner) og nedbetalingstiden (maks 15 år) er blant markedets mest fleksible. I tillegg har du muligheten til å stifte en låneforsikring som demper den den økonomiske risikoen. En tredje fordel som ikke mange legger merke til er det lave gebyret knyttet til å endre låneavtalen.

OPP Finans krever nemlig bare 250 kroner per endring (f.eks å utvide nedbetalingstiden). Det er ca. halvparten av gebyret som kreves av mange andre banker og finansinstitusjoner. Du kan i tillegg søke om én betalingsfri måned, så fremt du overholder vilkårene som stilles i avtalen. På toppen av dette vil OPP Finans senke etableringsgebyret for eksisterende kunder som allerede har lånt penger.

Det finnes ingen nevneverdige ulemper med OPP Finans. Det effektive rentenivået kan være noe høyt for låntakere med middels/lav kredittverdighet, men slik er det også hos andre låntakere. Vi mener derfor ikke at dette kan klassifiseres som en ulempe.

Gebyrer og kostnader

Lånets nominelle rentenivå strekker seg fra 7,50 til 19,90 prosent. Etableringsgebyret koster henholdsvis 950 og 650 kroner for nye og eksisterende kunder. Termingebyret utgjør 50 kroner per måned og det er gratis å motta eFaktura.

Vilkår og betingelser for å søke

For å søke om forbrukslån hos OPP Finans stilles følgende vilkår:

  • Du må ha fylt 21 år på søketidspunktet.
  • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger eller utestående inkasso.
  • Du må ha en liknet inntekt på minst 200 000 kroner (OPP Finans spesifiserer ikke om det er brutto eller netto inntekt).
  • Du må ha bodd sammenhengende i Norge de siste 3 årene (registrert som bosatt i Folkeregisteret).

Oppsummering

Med et forbrukslån levert av OPP Finans drar du nytte av et usedvanlig fleksibelt låneprodukt. Lån opptil 500 000 kroner med maks 15 års nedbetalingstid og oppfyll drømmene dine. Lånet leveres med muligheten til å stifte betalingsforsikring og et variabelt etableringsgebyr. Søk om betalingsutsettelse ved behov og betal et av markeds laveste gebyr for å endre låneavtalen.