Nordea Forbrukslån


Annonselenke
Eff.rente 18,52 %, 65.000,- o/5 år, etabl.geb. kr 1 000,00 Totalt: kr 96 657,00

Effektiv rente:18,52%
Løpetid:8 år
Beløp:10 000 - 200 0000
Aldersgrense:18 år
Krav inntekt:150 000

Nordea regnes for å være Nordens største långiver med over 10 millioner privatkunder og 700 000 bedriftskunder. Banken har en tung tilstedeværelse på det norske markedet hvor den i hovedsak forbindes med lån til kjøp av bolig og kjøretøy, samt diverse spareprodukter.

Nordea sin produktportefølje inkluderer også et tilbud om forbrukslån og kontokreditt. Her har vi tatt en nærmere titt på vilkårene tilknyttet hvert produkt.

Litt om lånet

Nordea tilbyr to typer lån uten sikkerhet. Det første produktet er å regne som et ordinært forbrukslån med en maksimal kredittramme på 250 000 kroner. Nedbetalingstiden er begrenset til 8 år og du kan søke om inntil 1 års avdragsfrihet. Nominelle renter oppgis til å være 14,50 prosent og du vil måtte betale et etableringsgebyr og termingebyr på toppen av dette.

Det nevnes ikke hvorvidt betalingsforsikring er en del av tilbudet, og banken oppgir ingen maksimal effektiv rente.

Bankens eksisterende kunder kan i tillegg søke om å få innvilget en kontokreditt. Løsningen kan sammenlignes med et forbrukslån ettersom du ikke behøver å stille sikkerhet i privat eiendom. Med kontokreditten har du et fast beløp tilgjengelig til enhver tid og du betaler kun nominelle renter på det beløpet du benytter.

Nordea oppgir ingen kredittramme for kontokreditten og nevner ingen øvrige gebyr utover den kvartalsmessige provisjonen.

Fordeler og ulemper med lånet

Den eneste fordelen med forbrukslånet er den lave aldersgrensen på 18 år. Det ligger en god del lavere enn det majoriteten av norske banker krever (23 år) og er en fordel for yngre låntakere.

Uheldigvis har forbrukslånet en svært begrenset kredittramme og nedbetalingstid. Samtidig er etableringsgebyret og termingebyret statisk, uavhengig av hvilket beløp du låner. Det gir negative utslag på den effektive renten ved lån av mindre beløp.

Gebyrene er også en del høyere enn det som er vanlig praksis i bransjen og lånet mangler betalingsforsikring. Lånets nominelle rentenivå er i tillegg litt for høyt med 14,50 prosent som nederste grense.

Med kontokreditt betaler du 18,50 prosent av benyttet kreditt. Nordea krever også en provisjon tilsvarende 0,25 prosent av hele kredittrammen hvert kvartal. Satt på spissen vil en kontokreditt med en låneramme på 100 000 kroner koste deg 250 kroner i provisjon hvert kvartal. Det utgjør en årlig kostnad på 1 000 kroner kun for å ha kontokreditten disponibel.

Gebyrer og kostnader

Forbrukslånet har en nominell rente som begynner fra 14,50 prosent. Nordea legger til et etableringsgebyr på 1 000 kroner og et termingebyr på 65 kroner, uavhengig av forbrukslånets beløpsstørrelse. Gebyrene trekkes fra lånet før det utbetales til låntaker.

Det oppgis ingen informasjon om eventuelle gebyrer for eFaktura og Avtalegiro.

Ved bruk av kontokreditt begynner det nominelle rentenivået fra 12,90 prosent. Du betaler kun renter på den andelen av kontokreditten du benytter. Nordea krever derimot en provisjon tilsvarende 0,25 prosent av disponibel kreditt for hvert kvartal.

Vilkår og betingelser for å søke

For å få innvilget forbrukslån hos Nordea må du oppfylle følgende vilkår:

  • Du må ha fylt minst 18 år.
  • Du må ha en liknet inntekt på minst 150 000 kroner.
  • Du må være registrert som bosatt i Norge.
  • Du kan ikke ha registrerte betalingsanmerkninger og utestående inkassokrav.

Oppsummering

Nordea tilbyr et forbrukslån av medium størrelse med muligheten til å søke om avdragsfrihet. Forbrukslånet har en svært begrenset kredittramme og kort nedbetalingstid. Du kan ikke stifte betalingsforsikring og lånets nominelle rentenivå er en del høyere enn det vi er vant til.