Klikklån


Annonselenke
Eks: 

Nøkkelinfo

Effektiv rente: Fra 12,27 %
Lånebeløp:10 000 - 70 000
Løpetid:2 - 5 år
Krav alder:21 år
Krav inntekt:Ikke oppgitt

Kontakt

Nettside: https://www.klikklan.no/

Telefonnummer: 216 10 001

Adresse:  Innspurten 13A, 0663 Oslo

Åpningstider:

Mandag – Fredag: 09:00 – 17:00
Lørdag – Søndag: Stengt

Selskapet Klikklån ble til gjennom et samarbeid med Thorn Privat Finans AS, som har vært tilstede på det norske markedet siden 1975. Thorn Privat Finans var en av de største aktørene som drev med utleie av hvitevarer og finansiering av elektronikk til hjemmet. I dag tilbyr Thorn Privat Finans smålån gjennom Klikklån, i tillegg til finansiering av elektronikk og hvitevarer.

Klikklån er en lånetilbyder, og tilbyr kun lån uten sikkerhet. Lånerammen er av en mindre størrelse, som plasserer lånet i kategorien smålån. Målet er å kunne tilby lån under ansvarlige forhold, og være en aktør som jobber mot økonomisk ustabilitet ved låneopptak.

Siden det er Thorn Privat Finans som står bak finansieringen, kan du også søke om andre lånetilbud og låneforsikring gjennom det samme konsernet. Dette gjelder blant annet PauseLån og TryggLån som har andre vilkår enn kontantlånet som tilbys hos Klikklån.

Når søknaden om lån er sendt vil det gjennomføres en automatisk kredittsjekk, og du vil få svar på søknaden relativt raskt etter at den er sendt inn. Legitimering av deg som person og signering av lånet skjer med BankID, som forkorter behandlingstiden. Fra lånet er signert og verifisert av banken tar det 1 – 3 virkedager før pengene står på din konto.

Hovedkontoret til Klikklån ligger i Oslo, hvor de deler kontorlokale med både Thorn Privat Finans AS og PayMark Finans. Kontorene er ikke åpne for besøkende, men har du behov for hjelp eller har spørsmål knyttet til lån kan du ta kontakt med en rådgiver på kundesenteret. Det har åpent mandag til fredag mellom klokken 9:00 og 17:00.

Lånemuligheter

Klikklån er en lånetilbyder av et enkelt lån, smålån med en låneramme på 10 000 til 70 000 kroner. Lånet kan brukes slik du selv ønsker, og har en nedbetalingstid på 2 til 5 år. Hvis du ønsker kan du når som helst innbetale ekstra eller innfri hele lånet, helt uten ekstra kostnader.

Rentene på lånet settes etter en individuell vurdering av deg som lånekunde. Banken ser på din private økonomi og kredittverdighet, og fastsetter renten etter egne interne satser. Den laveste nominelle renten du kan få tilbud om er 12,0 %, og den høyeste 26,40 %. Effektiv rente ligger noe høyere, fra 12,27 %.

Klikklån tilbyr fast rente. Det betyr at den renten du får tilbud om ved inngåelse av låneavtale er den renten du vil ha gjennom hele nedbetalingstiden. Dette er uavhengig av svingninger i styringsrenten.

Etableringsgebyr:

 • 10 000 – 15 000: 595 kroner
 • 15 001 – 35 000: 995 kroner
 • Over 35 001: 2,8 % av lånebeløpet

Klikklån tilbyr tre ulike faktureringsmetoder: papirfaktura, e-faktura og AvtaleGiro. Termingebyrene fastsettes etter hvilken metode du velger og er som følger:

 • Papirfaktura: 69 kroner
 • E-faktura: 45 kroner
 • AvtaleGiro: 29 kroner.

I tillegg vil du bli belastet et purregebyr på 35 kroner ved utsending av purring, uavhengig av faktureringsmetode.

Låneforsikring

Siden Klikklån tilbyr lån med finansiering av Thorn Privat Finans kan du som låntaker kjøpe en låneforsikring fra Thorn. Forsikringen dekker dine månedlige utgifter til lånet om inntekten uventet skulle falle bort, som for eksempel ved permittering, oppsigelse eller lengre sykemelding. Den er gyldig i inntil 12 måneder, eller til inntekten er tilbake, avhengig av hva som kommer først.

Kostnaden på forsikringen utgjør en prosentandel av dine månedlige betalinger, og kommer i tillegg til avdrag, renter og gebyrer.

For å kvalifisere til en låneforsikring må du:
 • Være i fast jobb
 • Ha vært i jobb de siste 12 månedene
 • Jobbe minst 16 timer i uken

Fordeler

– Enkel søknad med rask behandlingstid
– Lav aldersgrense
– Ingen oppgitt minstekrav til inntekt
– Tilbud om fastrente
– Fleksibel nedbetalingstid
– Mulig å kjøpe ekstra låneforsikring
– Lavere termingebyr ved valg av AvtaleGiro
– Etableringsgebyr følger lånebeløpet
– Lånet kan brukes slik du selv ønsker

Ulemper

– Lav låneramme på maksimalt 70 000
– Høye nominelle og effektive renter
– Lang minste nedbetalingstid på 2 år
– Må ha vært folkeregistrert i minst to år
– Tilbyr ikke lån til personer med betalingsanmerkning

Krav for å søke

 • Må ha fylt 21 år
 • Har en fast årlig inntekt
 • Vært folkeregistrert i Norge i to år
 • Ingen betalingsanmerkninger eller aktiv inkasso

Annonselenke