10 ting du ikke bør kjøpe med forbrukslån

Forbrukslån er et nyttig verktøy for de som benytter pengene på riktig måte. Enten det gjelder oppussing av hjemmet eller forhåndsfinansiering av feriereiser, er lånetypen til stor glede for mange. Til tross for lovnaden om raske penger er det likevel viktig å benytte pengene på riktig måte. Her har vi satt opp en liste med 10 ting du aldri burde kjøpe med forbrukslån!

# 1 Egenkapital ved boligkjøp

Det norske boligmarkedet er i fyr og flamme med priser som fortsetter å krype oppover for hvert år som går. Finanstilsynet har innført flere nye regler, ment å demme opp for de galopperende kostnadene.  Et av kravene er økt egenkapital. Nå må boligkjøpere hoste opp 15 prosent fra egen lomme når de søker banken om lån til å kjøpe primærbolig, og 40 prosent ved kjøp av sekundærbolig.

Inntil nylig var det flere norske långivere som lot kundene søke om lån til egenkapital ved boligkjøp, men praksisen har blitt strammet inn betydelig den siste tiden.

Og akkurat det er lett å forstå, da forbrukslån som egenkapital medfører en stor økning i risiko for låntaker. I norske husholdninger representerer nedbetaling av boliglån vanligvis den største utgiften.

Bruker man dermed lånte penger til egenkapital, får man plutselig et ekstra kostbart lån å betjene. Dette medfører økt risiko for mislighold. Kun en beskjeden renteøkning skal til før rentekostnadene stiger med tusenvis av kroner hver måned.

Tenk deg godt om før du tar opp et forbrukslån for å dekke bankenes krav om egenkapital for boliglån

# 2 Utgifter til husholdningen

Med utgifter til husholdningen mener vi slike ting som matvarer, drivstoff, forsikringer og lignende. Man burde aldri betale disse utgiftene med et forbrukslån, både av prinsipp og rent økonomiske årsaker.

For det første er det snakk om utgifter man er nødt til å betale hver måned, og forbrukslån burde derfor ikke benyttes til slike formål.

For det andre blir man nødt til å betale et etableringsgebyr som kan være relativt høyt sett i forhold til lånesummen. Et eksempel: Betaler du 4 000 kroner for å dekke utgifter til husholdningen, blir det fort kostbart om det tilkommer et etableringsgebyr på 1 000 kroner. Da snakker vi om et gebyr som utgjør hele 25 prosent av lånebeløpet.

# 3 Annen gjeld (med unntak av refinansiering)

I dag er det mulig å skaffe lån til forbruk med effektive renter under 10 prosent. Lånetypen er likevel dyrere enn de fleste andre former for kreditt, med unntak av såkalte minilån og kredittkort. Av den grunn burde du aldri bruke et forbrukslån til å finansiere annen gjeld, med mindre du kan oppnå en lavere effektiv rente.

Et annet unntak er refinansiering der flere små (og vanligvis kostbare) lån samles sammen i én pakke. Fordelen er mindre tidsbruk på administrasjon og lavere effektiv rente.

Med andre ord lønner det seg ikke å betale kredittkortet via et nytt forbrukslån, da slike lettvinte løsninger har lett for å føre til en ond spiral.

# 4 Produkter med lav pris

Lån uten sikkerhet er en dårlig løsning for finansiering av varer som koster under 10 000 kroner. Årsaken er gebyret til etablering og vedlikehold av lånet som gjør det kostbart å finansiere småkjøp. Et godt eksempel er kjøp av ny PlayStation eller xBox, som i skrivende stund koster omtrentlig 5 000 kroner.

Nesten alle banker krever etableringsgebyr over 1 000 kroner (med noen få unntak som vi kommer tilbake til) kun for at lånet skal opprettes. Koster spillkonsollen 5 000 kroner vil du derfor betale en merkostnad på 20 prosent, kun for å opprette lånet.

På toppen kommer rentekostnadene og gebyr til vedlikehold av lånet.

Santander Consumer Bank tilbyr et produkt kalt flexilån, som i skrivende stund er det eneste forbrukslånet på markedet uten etableringsgebyr og terminavgift. Du kan låne inntil 70 000 kroner gebyrfritt, og må kun forholde deg til den effektive renten.

Forbrukslån fra Santander tilbys med opptil 5 års nedbetaling. Andre banker slik som Komplett og yA, justerer størrelsen på etableringsgebyret i takt med lånesummen. Hos Komplett Bank kan du for eksempel ende opp med å betale helt ned mot 490 kroner for de laveste lånebeløpene.

Velg å spare fremfor å ta opp et usikret lån til varer du ønsker deg

# 5 Materielt forbruk

Et lån uten sikkerhet egner seg ikke til kjøp av klær, sko og andre kostbare forbruksprodukter. Å kjøpe disse varene kan ikke nødvendigvis klassifiseres som sløsing, men det er likevel ikke noe man burde gjøre med lånte penger.

Et forbrukslån handler om å realisere drømmer og prosjekter som byr på større verdi enn det man ville oppnådd på egenhånd. Nordmenn bruker ofte forbrukslån til å finansiere hobbyer, kjøpe samleobjekter eller pusse opp boligen.

Ønsker du derimot å kjøpe en ny vinterjakke eller et par støvler? Da lønner det seg heller å spare opp penger over tid, og benytte midler fra egen lomme. Vi nevnte forhåndsfinansiering av feriereiser i introduksjonen.

Det skyldes at man kan oppnå betydelige rabatter ved å kjøpe feriereisen tidlig. Ettersom feriepengene utbetales på sommeren er forbrukslån en løsning som kan by på besparelser.

# 6 Eiendeler som kan finansieres via lån med sikkerhet

Hvorfor betale mer enn du strengt tatt er nødt til? Et lån uten sikkerhet betyr at banken ikke krever pant eller eierrett i eksisterende eiendeler. Skal du derimot kjøpe bil, båt eller lignende kan det lønne seg med et lån med sikkerhet. Ofte er den effektive renten mange prosentpoeng lavere enn det du kan forvente å oppnå med et forbrukslån, i bytte mot at banken får pant i eiendelen du kjøper.

Med andre ord blir banken i realiteten den virkelige eieren av det du kjøper, i bytte mot lavere månedlige kostnader til nedbetaling. Lån med sikkerhet lønner seg nesten alltid framfor forbrukslån, enda det er et par ulemper som følger med. F

or det første vil banken vanligvis kreve en solid sum med egenkapital, og for det andre må avtalen tinglyses. Gebyret for tinglysning varierer, men kan fort utgjøre flere tusen kroner.

# 7 Varer du lett kan spare opp til

Dette punktet er til en viss grad knyttet opp til # 4, og handler om kjøp av varer man enkelt kan spare opp penger til. Det lønner seg ikke å finansiere varekjøp med forbrukslån, da lånet vil som regel ha høy effektiv rente. Da er det bedre å vente til man har spart opp pengene på egenhånd.

Det anbefales ikke å bruke forbrukslån til vanlig shopping, da renter og gebyrer gjør handleturen ekstra kostbar

# 8 Pengespill

Pengespill er noe man aldri burde finansiere via forbrukslån. Som et av ytterst få unntak har bankene også lagt ned et forbud mot å benytte pengene til denne typen formål.

Det spiller ingen rolle om pengene benyttes hos utenlandske nettcasino eller Norsk Tipping. Bruk aldri lånte penger til å gamble – enkelt og greit.

# 9 Alkohol, tobakk og festing

Festing bør aldri finansieres med lånte penger. TV-showet Luksusfellen er et godt eksempel på hvilken vei det går når lånte penger finansierer fest og moro.

Norge har et av de høyeste kostnadsnivåene i verden når det kommer til kjøp av nytelsesmidler. Styr derfor heller unna, og spar helsen i samme slengen.

# 10 Impulsive kjøp

Impulskjøp er noe de fleste gjør fra tid til annen, enten det er snakk om et klesplagg eller en tyggispakke i matbutikken. Behandlingen av søknader innen forbrukslån er i dag så rask at man i flere tilfeller får pengene utbetalt samme dag. Men rask behandlingstid fører også med seg økt risiko, i form av impulsive handlinger. Spar heller opp pengene du trenger!