5 steg som lar deg bli kvitt gjelden raskere

Sliter du med høy gjeldsgrad, inkasso og dårlige økonomiske fremtidsutsikter? Da er du ikke alene. På knappe 10 år har gjelden blant norske husholdninger doblet seg, fra 1 500 til 3 100 milliarder kroner – og det til tross for en moderat lønnsvekst.

Mange befinner seg i en situasjon der renter på utestående gjeld spiser opp store deler av husholdningsbudsjettet. Med lave styringsrenter og rask behandling av lånesøknader er det lett å la seg friste. Noe av ansvaret ligger også hos bankene, som ofte er for liberale i sin utlånspraksis.

For de som sliter med mye gjeld finnes det heldigvis en rekke tiltak som kan bedre situasjonen. Blant disse er det særlig refinansiering, gjeldsordning og utgiftskutt som burde fremheves. Norske låntakere har også muligheten til å søke om frivillig gjeldsordning som en siste utvei. Ved hjelp av disse metodene kan du styre økonomien over på trygg grunn, der resultatet viser seg i form av mindre stress og en tykkere lommebok.

#1 Få oversikt over alt du skylder

Norske forbrukere har en tidsfrist på 14 dager til å betale en faktura. Deretter kan kreditor sende kravet videre til inkasso, og eventuelt tvangsinndriving via namsmannen. For de som ønsker å lette på gjeldsbyrden er det derfor viktig å skaffe en komplett oversikt over alle eksisterende og fremtidige pengekrav. Uten denne oversikten risikerer man at nye krav sendes til inkasso, og at gjelden fortsetter å krype oppover.

Første steg er å lage en komplett oversikt over alle gjeldsfordringer, som føres inn i et elektronisk regneark. Noter navnet på kreditor, utestående beløp og kravets forfallsdato. Lag i tillegg et budsjett for husholdningen, med oversikt over inntekter og utgifter for hver måned. Målet er å kartlegge privatøkonomien, og hvilke steg som kreves for å komme seg ut av gjeldsfella.

Du vil også ha et ønske om å finne din egen gjeldsgrad, som tallfester forholdet mellom gjeld og inntekt. Tjener du 400 000 kroner og har 800 000 kroner i gjeld, vil gjeldsgraden din være 2. Dette parameteret sier mye om helsen til privatøkonomien din, og hvor vanskelig det vil være å få utgiftene under kontroll. Her bør det også skilles mellom kortsiktig og langsiktig gjeld. Kategori nummer to inkluderer blant annet lån til bolig og hytte, der finansieringen strekker seg over mange år – og med et lavt rentenivå.

Er gjeldsgraden din over 2 for kortsiktig gjeld? Det regnes som et rødt flagg, og gir grunn til bekymring.

#2 Søk om refinansiering

Refinansiering er blant de mest effektive tiltakene som finnes for de som sliter med høy gjeldsgrad. Her søker du om et nytt lån, med lavere rentenivå som kan slette eksisterende forpliktelser. I følge skattereglene kan du også trekke fra etableringskostnadene på skatteseddelen.

Før du søker om refinansiering er det viktig å kvitte seg med all inkassogjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. Ingen banker er villige til å låne bort penger til de som sitter med slike fordringer. Din nye långiver vil også kunne stille krav om at pengene går til å betale ned eksisterende gjeld, og det er ikke uvanlig at det innføres egne kontrollmekanismer for å sørge for at dette skjer.

Fordelene med refinansiering viser seg på to områder – der et redusert rentenivå er det viktigste. Med reduserte rentekostnader vil også en større del av inntekten kunne benyttes til gjeldsreduksjon – som bedrer privatøkonomien. For at refinansiering skal lønne seg, er det viktig at overskuddet benyttes utelukkende til gjeldsreduksjon, og ingen andre utgifter.

Fordel nummer to er det reduserte behovet for administrasjon. Det kan være vanskelig å holde oversikt over mange separate krav, med økt risiko for at man går glipp av en betaling.

For at det skal virkelig lønne seg å refinansiere gjelden er det viktig å oppnå lavest mulig effektiv rente på det nye lånet. Vurder derfor å benytte deg av låneagent, som videreformidler søknaden til et større antall banker. Jo flere steder du søker, jo større er sjansen for at du mottar et gunstig tilbud.

#3 Prioriter den mest kostbare gjelden

Isometric time is money concept. Money and time balance on scale. Financial investments, revenue increase, budget management, savings account

Når man låner penger, ligger det som regel en avtale til grunn som kalles ‘gjeldsbrev’. Dokumentet viser klart og tydelig hvor mye penger man skylder, og tidspunktet for betaling av gjelden. Vanligvis er det snakk om et månedlig ‘terminbeløp’, som inkluderer selve rentesatsen og avdrag på lånet. Jo større andel av pengene som går til nedbetaling, jo raskere blir du kvitt gjelden.

Etter å ha satt opp et budsjett for husholdningen er det derfor viktig å prioritere den mest kostbare gjelden. Forhold deg til den effektive renten, som inkluderer både nominelle renter og øvrige gebyrer. Å prioritere kostbar gjeld betyr likevel ikke at man må nedprioritere andre krav. For å unngå nye utgifter til inkasso og betalingsanmerkninger er det viktig å betale alle krav før de går til forfall.

#4 Ta kontakt med kreditor

Omtrent alle kreditorer er ute etter å finne en løsning for nedbetaling – uansett om det er en bank eller privatperson. Det viktigste for kreditor er at pengene betales tilbake, og de kan derfor være villig til å lempe på kravene i bytte mot en plan for nedbetaling. For de som sliter med høy gjeldsgrad kan det derfor være smart å kontakte kreditor, og be om en løsning.

Her kan det eksempelvis være snakk om betalingsutsettelse, delvis gjeldslette eller innbetaling av et fast månedlig beløp. Velger man å kontakte kreditor lønner det seg å beholde skriftlige kopier av all korrespondanse. Med ryddige avtaler blir det enklere å holde oversikt over utestående krav, samt unngå misforståelser underveis.

#5 Søk om frivillig gjeldsordning

Norske myndigheter åpner for noe som kalles frivillig gjeldsordning, som varer over en tidsbestemt periode. Denne løsningen passer best for de som sliter med en uholdbar gjeldsgrad, og som ikke evner å komme seg ut av situasjonen – uansett hvilke grep som tas.

Her inngår man en avtale med kreditor om nedbetaling, der enten hele eller deler av gjelden slettes. Vilkårene i avtalen blir fattet etter en individuell vurdering, og en dommer kan velge gjennomskjæring dersom partene ikke kommer til enighet. Som låntaker vil man måtte betale tilbake så mye man klarer over en femårig periode. All gjeld som gjenstår på dette tidspunktet vil slettes, og det samme gjelder for betalingsanmerkninger og eventuelle inkassosaker.

Frivillig gjeldsordning innvilges kun en gang, så det er viktig at ordningen kun benyttes når det trengs som mest. Samtidig vil man måtte forberede seg på en meget vanskelig økonomisk situasjon, der man kun mottar penger til livsopphold – som inkluderer det mest nødvendige.